Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen: APA - Literatuurlijst

Introductie: APA - Literatuurlijst

Op deze pagina:

1. Algemene regels voor het maken van de literatuurlijst in APA.

Regels voor het maken van correcte verwijzingen naar verschillende publicatietypes:

2. tijdschriftartikelen
3. boeken
4. hoofdstuk uit een boek
5. organisatie als auteur
6. krantenartikel
7. webpagina
8. media
9. persoonlijke communicatie

1. Literatuurlijst: algemene regels

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition met aanvullingen voor de 7e editie (verschenen oktober 2019)

De literatuurlijst wordt geplaatst na het artikel of aan het einde van het boek en bevat de informatie die nodig is om de betreffende bron te kunnen identificeren en terug te vinden. De literatuurlijst  wordt opgemaakt met dubbele regelafstand.

De literatuurlijst is alfabetisch geordend:

 • Alfabetiseer op de achternaam van de eerste auteur (zowel bij boek als bij tijdschrift; ook bij een boek dat door een redacteur is samengesteld)
 • Neem letter voor letter en ga uit van de stelregel: "Niets gaat voor iets'. Dus Smit, T komt voor Smith, A. ,en Singh, Y. komt voor Singh Siddhu, N.
 • Neem M', Mc, en Mac exact zoals het er staat: dus niet alsof overal Mac staat. Dus: MacArthur komt voor McAllister en MacNeil komt voor M'Carthy (apostrof negeren)
 • Lidwoorden / tussenvoegsels. Hiervoor wordt naast de officiële Engelstalige variant ook vaak een Nederlandse variant gebruikt.
  • Engelstalige / officiële variant: lidwoorden en andere tussenvoegsels voor de achternaam geplaatst: J. de Vries komt dan in de lijst als: 'De Vries, J.'
  • Nederlandstalige variant: lidwoorden en andere tussenvoegsels worden achter de voorletter(s) geplaatst ‘J. de Vries', wordt dan vermeld als ‘Vries, J. de'
 • Wanneer er geen auteur is maar wel een instituut wordt de instituutsnaam (het eerste significante woord uit de naam) als auteursnaam gebruikt. Schrijf de hele naam, en geen afkortingen (dus: American Psychological Asssociation, en niet APA)
 • Zijn er auteurs met eenzelfde naam, dan wordt op voorletter geordend.
 • Zijn van een auteur meer publicaties genoemd, dan wordt op publicatiejaar geordend (de oudste eerst).

In zijn algemeenheid bestaat een literatuurverwijzing uit een auteursnaam, een publicatiedatum, de titel en verdere informatie over de publicatie.

Kenmerken belangrijkste elementen:

 • Begin dus met de auteursnaam, gevolgd door de initialen gescheiden door punten.
  • Wanneer er twee auteurs zijn volgt de volgende auteur na een komma en met als tussenvoegsel een &. Voorbeeld: Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007).
  • Als er meer dan twee auteurs zijn worden hun namen gescheiden door komma's en voor de laatste auteur wordt zowel de komma als het &-teken gebruikt.  Voorbeeld: Boockvar, K. S.,  Carlson, H., Giambanco, V., Friedman, B.,& Siu, A. (2006) (2007).. 
  • Er worden maximaal 7 auteurs vermeld. Heeft de oorspronkelijke publicatie 8 of meer auteurs neem dan de eerste zes auteurs,  gevolgd door 3 puntjes en dan de laatste auteur Voorbeeld: Gilbert, D., McClernon, J., Rabinovich, N., Sugai, C., Plath, L., Asgaard, G, . . . Botros, N. (2004)
  • Als er geen  auteur is: schuif dan de titel van de publicatie naar de auteurspositie en alfabetiseer op het eerste betekenisvolle woord uit de titel (dus niet op 'de' of 'het').
 • Na de auteursnamen volgt tussen haakjes het publicatiejaar en vervolgens een punt. Bij tijdschriften volgt soms ook een maand of  datum bijvoorbeeld (2008, May) of (2018, January 22) of een enkele keer (2016, Winter). Is er geen publicatiejaar of datum gebruik dan: (n.d.) (dat staat voor no date). Gebruik  in press bij artikelen die wel geaccepteerd zijn voor publicatie, maar nog niet daadwerkelijk gepubliceerd zijn
 • Na publicatiejaar volgen de titel en de verdere publicatie gegevens o.a. uitgever (bij boeken), tijdschrifttitel,  nummering en/of paginering en eventueel een identificatienummer (doi) of url ([...] 34-40. Retrieved from https://etc.):
  • Boek
   • Cursiveer de titel van het boek.  Alleen de eerste letter van de (onder)titel is een hoofdletter. Achter de titel volgt een punt.
   • Bij boeken werd in de 6e editie vervolgens de plaats van uitgave en de uitgever vermeld, gescheiden door een dubbele punt (England: Taylor & Francis).
    In de 7e editie wordt nog wel de naam van de uitgever, maar NIET meer de plaats van uitgave vermeld.
   • voorbeeld 7e editie:
    Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, Taylor & Francis.
  • Tijdschrift
   • Bij artikelen uit tijdschriften volgt na de titel van het artikel de titel van het tijdschrift (cursief).
   • Cursiveer de titel van het van het tijdschrift (alle hoofwoorden met hoofdletter): een komma en cursief het volumenummer (ofwel nummer jaargang), gevolgd door aflevering tussen haakjes en na een komma de pagina's.
   • Voorbeeld 6e editie:
    Herbst-Damm, K. L. & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225
    In de 7e editie wordt een DOI weergegeven als een url:
    Voorbeeld 7e editie:
    Mears, P. (2003). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24, 71-79. https://doi.org/10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x

2. Literatuurlijst: verwijzen naar artikelen

Algemene weergave 6e editie:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C, (year). Title of article. Title of Periodical, volume(issue), pp-pp.
online artikel:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C, (year). Title of article. Title of Periodical, volume(issue), pp-pp. doi:xx.xxxxxxxx (of url)

Tijdschriften gebruiken verschillende nummeringen:

 • Doorgenummerde pagina's geheel volume/gehele jaargang: Auteur. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift, volumenummer, beginpagina-eindpagina. digital object identifier of URL. voorbeeld: Mears, P. (2003). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24, 71-79. doi:10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x
 • Nummering pagina's per aflevering/issue: Auteur. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift, volumenummer (aflevering), beginpagina-eindpagina. Voorbeeld: Cruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13. 

Tijdschriftartikel, meerdere auteurs:

Als een artikel meerdere auteurs heeft moet je alle namen noemen, gescheiden door komma's, en voor de laatste een komma en een ampersand (&). Bij 8 of meer auteurs noem je de eerste 6 namen gevolgd door een komma, drie punten en dan de laatste auteur.

Voorbeeld: Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

NIEUW! In de 7e editie wordt een DOI weergegeven als een url:
Voorbeeld 7e editie:
Mears, P. (2003). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24, 71-79. https://doi.org/10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x

3. Literatuurlijst: verwijzen naar boeken

Algemene weergave 6e editie:

Gedrukt/print boek:
Auteur, B. C. (jaar). Titel: Ondertitel. Plaats van uitgave: Uitgever.
Auteur, B. C. (Ed.). (jaar). Titel: Ondertitel. Plaats van uitgave: Uitgever. [NB. In NL gebruik: (Red.).]

voorbeelden:
Casey, E. S. (2008). Imagining: a phenomenological study. Bloomington: Indiana U.P.
Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York, NY: McGraw-Hill.

Elektronisch/online  boek:
Auteur, B. C. (jaar). Titel: Ondertitel. Retrieved from http://www.xxxx [NB in NL gebruik: Geraadpleegd van http://www.xxxx]
Auteur, B. C. (jaar). Titel: Ondertitel. doi:xxxx

Voorbeelden:
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. Retrieved from http://ebookstore.tandf.co.uk/html/index/asp
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery and growth. doi:10.1036/0071393722

NIEUW! in de 7e editie wordt de plaats van de uitgever niet meer opgenomen in de referentie
Achternaam, eerste letter(s) voornaam. (jaar van uitgave). Titel. Ondertitel (editie indien niet de eerste). Uitgever.
Voorbeeld 7e editie:
Jameson, F. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Verso.

4. Literatuurlijst: verwijzen naar hoofdstuk uit boek

Algemene weergave 6e editie:

Print: Auteur A. A., & Auteur, B. B. (publicatiejaar). Titel van het hoofdstuk. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.) [in het NL (Red.)], Titel van het boek (pp. xxx-xxx). Plaats van uitgave: Uitgever.

voorbeeld: O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.

Elektronisch/online:
Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel van het hoofdstuk. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Titel van het boek (pp. xxx-xxx). Retrieved from http://www.xxxx [in het Nl: Geraadpleegd van http://www.xxxx]
Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel van het hoofdstuk. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Titel van het boek (pp. xxx-xxx). doi:xxxxx

Voorbeeld:  O'Malley, T. (2009). Cats and mice: what can we learn from Tom and Jerry. In W. Disney (Ed.),  Moviemaking and other stories (pp. 447-508). doi:10.12345/67.8.

NIEUW! in de 7e editie wordt de plaats van de uitgever niet meer opgenomen in de referentie.
Voorbeeld 7e editie:
Flower, L., & Hayes, J.R. (1980). The dynamics of composing. Making plans and juggling. In L.W. Gregg & E.R. Steinberg (Eds.), Cognitive Processes of Writing Constraints (pp. 31-50). Erlbaum.
NIEUW! In de 7e editie worden url's niet langer voorafgegaan door Retrieved from (als de content van de bron tenminste niet aan verandering onderhevig is).

5. Literatuurlijst: verwijzen naar organisatie als auteur

Organisatie als auteur bij boeken 6e editie:

Organisatie. (jaar). Titel boek.  Plaats uitgave: uitgever

voorbeeld: Centraal Bureau voor de Statistiek. (2012). Werkgelegenheidsmonitor. Heerlen: CBS.

NIEUW! in de 7e editie wordt de plaats van de uitgever niet meer opgenomen in de referentie.

Organisatie als auteur bij artikelen:

Organisatie. (jaar). Titel artikel. Tijdschrift, volume(issue), pagina

voorbeeld: The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team (1977). Failure of syngenetic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet, 2, 242-244.

6. Literatuurlijst: verwijzen naar krantenartikel

Algemene structuur:
Auteur, A. A (datum). Titel. Krantnaam, pagina('s).

Voorbeelden (gedrukte krant):
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. A1, A4.
Shaffer, R. A. (1977, Aug. 12). Advances in chemistry are starting to unlock mysteries of the brain: discoveries could help cure alcoholism and insomnia, explain mental illness. How the messengers work.The Wall Street Journal, pp. 1,10.

(zet p. of pp. (meervoud) voor paginanummers). Als een artikel op meerdere pagina's doorloopt vermeld dan alle pagina's gescheiden door een komma, bijvoorbeeld, pp. 1, 3, 5-7).

Structuur bij een onbekende auteur:
(Verkorte) "Titel." (datum). Krantnaam, pagina('s).

Voorbeeld:
“Wij zijn drukker en vragen teveel van onze kinderen.”(5 april 2008). Algemeen Dagblad, p. 2.

Voorbeeld (elektronische versie):
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com [NB in NL gebruik: Geraadpleegd van http://www.xxxx]

(Vermeld bij voorkeur de URL van de homepage van de krant om niet-werkende links te voorkomen.)

Bron: APA style FAQ

NIEUW in de 7e editie: het is niet meer nodig om de retrieved datum te vermelden.
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times. http://www.nytimes.com. 

 

7. Literatuurlijst: verwijzen naar webpagina

Hoe verwijs je naar iets dat je op een website hebt gevonden?
Verzamel zo veel mogelijk informatie. De meest algemene vorm is deze:

Algemene structuur 6e editie:
Auteur(s), A. (jaar, maand, dag van publicatie). Artikel titel. Retrieved from URL [NB in NL gebruik: Geraadpleegd van http://www.xxxx]

Voorbeeld 6e editie:
Simmons, B. (2015, January 9). The tale of two Flaccos. Retrieved from http://grantland.com/the-triangle/the-tale-of-two-flaccos/ 

Als er geen auteur is verschuift de titel naar de eerste positie:

Voorbeeld:
All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (2010, October 13). Retrieved from http://www.msnbc.msn.com/id/39625809/ns/world_news-americas/

NB! In de literatuurlijst wordt niet verwezen naar hele websites

Lees hier meer informatie over het verwijzen naar informatie van een website 6e editie.

NIEUW! In de 7e editie worden url's niet langer voorafgegaan door Retrieved from (behalve als een retrieval date / raadpleegdatum nodig is). Wel wordt de naam van de website genoemd en wordt de naam van de webpagina schuin geschreven.
Auteur, voorletter(s). (jaar -maand-dag). Titel webpagina. Website. url website.
Voorbeeld 7e editie:
Walker, A. (2019, November 14). Germany avoids recession but growth remains weak. BBC News. https://www.bbc.com/news/business-50419127

Aleen als de geciteerde website aan verandering onderhevig kan zijn, vermeld dan ook een raadpleegdatum (Retrieved month day, year, from http://www.xxxx of Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www.xxxx.

8. Literatuurlijst: media zoals audio of video

Wanneer je verwijst naar media zoals audio of video, dan verwijs je naar de webpagina waar dit terug te vinden is. Met achter de titel vormspecifieke informatie: [video file] of [audio file].

Algemene structuur 6e editie:
Author, A. A. [Screen name]. (year, month day). Title of video [Video file]. Retrieved from http://xxxxx [NB in NL gebruik: Geraadpleegd van http://www.xxxx]

Voorbeeld 6e editie: 
Apsolon, M. [markapsolon]. (2011, September 9). Real ghost caught on Video Tape 14 [Video file]. Retrieved from  http://www.youtube.com/watch?v=6nyGCbxD848

Voor meer informatie bekijk eens de blogpost over video (in het bijzonder Youtube).

NIEUW! 7e editie: geen retrieved datum meer nodig
Achternaam, voorletter(s). [screen name]. (jaar, maand dag). Titel van de video/audio. [Video/audio file]. url video/audio
Voorbeeld 7e editie:
Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

9. Literatuurlijst: verwijzen naar persoonlijke communicatie

Persoonlijke communicatie zoals e-mails en brieven komen niet in de literatuurlijst maar tussen haakjes in de tekst.

Voorbeeld: (E. Robbins, personal communication, January 4, 2001)

Volgende pagina

Op de volgende subpagina vind je informatie over het correct APA verwijzen van online afbeeldingen