Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Bibliotheektraining voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies: Introductie

Deze LibGuide is gemaakt voor het eerste jaar van Taal- en Cultuurstudies, en ondersteunt de bibliotheekinstructies van TOC1 en TOC2.

Welkom

Deze Libguide is een naslagwerk voor eerstejaars studenten Taal- en cultuurstudies (TCS) aan de Universiteit Utrecht. 

In TOC1 en/of TOC2 krijgen de studenten een inleiding in het zoeken naar bronnen. Sommige groepen krijgen een bibliotheekinstructie en  hebben gelegenheid om vragen te stellen aan een medewerkster van de Universiteitsbibliotheek. De studenten maken (een aantal modules van) de online training Compass en leren zoeken naar wetenschappelijke literatuur over een eigen onderwerp. 

Met vragen kun je ook terecht aan de servicebalie van de UB Binnenstad of mailen naar bibliotheek@uu.nl.

Wat ga je leren?

Het vinden van relevante literatuur ligt aan de basis van wetenschappelijk onderzoek. In deze LibGuide staan bouwstenen van de onderzoekcyclus en kun je werken aan de volgende vaardigheden: 

Blok 1

1. verschillende types publicaties herkennen
2. belangrijkste zoeksystemen van de bibliotheek kennen
3. boeken en artikelen opsporen waar je de titel van kent
4. boeken en artikelen in handen krijgen (in papieren of digitale vorm)

Blok 2

1. systematisch een stappenplan volgen
2. een (eigen) onderwerp vertalen naar zoekwoorden;
3. multidisciplinaire zoeksystemen doorzoeken;
4. vakgerichte zoeksystemen doorzoeken;
5. de gevonden literatuur op haar wetenschappelijke waarde evalueren.