Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Bibliotheektraining voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies: Introductie

Deze LibGuide is gemaakt voor het eerste jaar van Taal- en Cultuurstudies, en ondersteunt de bibliotheekinstructies van TOC1 en TOC2.

Welkom

Deze Libguide is een naslagwerk voor eerstejaars studenten Taal- en cultuurstudies (TCS) aan de Universiteit Utrecht. 

  • In de Thematisch OriëntatieCursus1 (Blok 1) maken de studenten een bibliotheekopdracht waarna gelegenheid is om vragen te stellen aan een medewerkster van de Universiteitsbibliotheek.
  • In de Thematisch OriëntatieCursus 2 (Blok 2) doorlopen de studenten een online training Compass en leren door de docent zoeken naar wetenschappelijke literatuur over een eigen onderwerp. 

    Met vragen kun je ook terecht aan de servicebalie van de UB Binnenstad of mailen naar bibliotheek@uu.nl.

Wat ga je leren?

Het vinden van relevante literatuur ligt aan de basis van wetenschappelijk onderzoek. In deze LibGuide staan bouwstenen van de onderzoekcyclus en kun je werken aan de volgende vaardigheden: 

Blok 1

1. verschillende types publicaties herkennen
2. belangrijkste zoeksystemen van de bibliotheek kennen
3. boeken en artikelen opsporen waar je de titel van kent
4. boeken en artikelen in handen krijgen (in papieren of digitale vorm)

Blok 2

1. systematisch een stappenplan volgen
2. een (eigen) onderwerp vertalen naar zoekwoorden;
3. multidisciplinaire zoeksystemen doorzoeken;
4. vakgerichte zoeksystemen doorzoeken;
5. de gevonden literatuur op haar wetenschappelijke waarde evalueren.