Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

EBM Literatuurbronnen: 2. Embase

Embase

embase.jpgembase.logo

De databank EMBASE is de Europese tegenhanger van MEDLINE en bevat meer dan 32 miljoen referenties uit meer dan 8500 biomedische tijdschriften uit 95 landen. De dekking is vanaf 1947. In EMBASE vind je meer Europese en farmacologische referenties dan in MEDLINE, en daarnaast ook abstracts van congressen. Meer dan 6 miljoen referenties in 2900 tijdschriften zijn uniek voor EMBASE.

De zoekmachine Embase (van Elsevier) doorzoekt zowel de databank EMBASE als de geïndexeerde artikelen in MEDLINE.

Zoeken in Embase

In de boxen op deze pagina vind je informatie over het zoeken in Embase:

 • Zoeken in title / abstract
 • Zoeken met trefwoorden
 • Combineren van zoekacties
 • Tips & Trucs

Zoeken in Embase én PubMed?

De databank MEDLINE wordt zowel door PubMed als door Embase doorzocht. Daarnaast doorzoekt Embase de databank EMBASE.

Heeft het dan wel zin om met beide zoekmachines te zoeken?

Ja, om de volgende redenen:

 1. PubMed doorzoekt  ook de nieuwste referenties, die nog niet in MEDLINE zitten omdat ze nog niet geïndexeerd zijn. Deze vind je niet in Embase.
 2. Met Embase vind je de unieke referenties die wel in EMBASE zitten, maar niet in MEDLINE. Dit betreft 6 miljoen referenties en 2900 tijdschriften.

 

Alle referenties in Embase hebben een label: Embase, MEDLINE of beide. Referenties met alleen een MEDLINE heb je hoogstwaarschijnlijk al met je PubMed search gevonden. Referenties met zowel een MEDLINE als een Embase label komen in beide databases voor, maar via Embase vind je hierin mogelijk aanvullende artikelen door verschillen tijdens het indexeren. Het grootste deel (van de 7410 in het screenshot hieronder)  zal dus ook in je PubMed search zitten. De referenties met enkel een Embase label zijn niet te vinden in PubMed, en zijn dus nieuwe aanvullingen op je search.

 

embase sources

Conversie tabel termen

Functie
pubmed logo embase loge  

Standaard

"Muscular Atrophy"[Mesh]

'muscle atrophy'/exp

Let op: Spelling niet identiek

No Exp (geen onderliggende termen)

"Muscular Atrophy"[Mesh:NoExp]

'muscle atrophy'/de

Beperkt resultaten en vindt geen onderliggende termen.

Major Topic (beperkt aantal resultaten)

"Muscular Atrophy"[Majr]

'muscle atrophy'/mj

Beperkt resultaten, artikel gaat grotendeel over deze term.

 Title/Abstract/Auth.Keywords

Muscular atrophy[Title/Abstract]

'Muscular atrophy':ti,ab,kw

Doorzoekt tekst velden op ingevoerde woord of term.

Tips & Trucs

 • Embase gebruikt enkele ipv dubbele aanhalingstekens – zoek dus bv. op ‘amyotrophic lateral sclerosis’ en niet, zoals in PubMed, op “amyotrophic lateral sclerosis”. Alle termen met meer dan een woord moeten tussen 'enkele aanhalingstekens' worden gezet in Embase. Het gebruik van een apostrof (bv. Alzheimer’s) levert in Embase een foutmelding op – je kunt dit oplossen door ‘Alzheimer/s’ te gebruiken (inclusief aanhalingstekens). In tegenstelling tot in Pubmed, kun je wel met een * wildcard werken in Embase, dus 'anti-coagula*' geeft wel de relevante resultaten.

 

 

 • Het is in Embase niet mogelijk om meer dan 5000 zoekresultaten te exporteren naar bv. Reference Manager. Voor RefWorks geldt zelfs een maximum van 500 resultaten per keer. Heb je meer zoekresultaten, dan kun je met de optie ‘Filters’ (links naast de zoekresultaten) de resultaten inperken op ‘Publication year’ (bv. 2000 t/m 2005 en 2006 t/m 2010). Zo kun je in twee of meer keer alsnog al je zoekresultaten exporteren. Een ander alternatief is om je resultaten (max. 5000) in één keer te exporteren als RIS-file (de 1e optie in het Export-scherm), deze op te slaan en vervolgens apart in RefWorks te importeren.
 • Via Embase vind je ook het item type: 'Conference Abstracts'. Dit zijn abstracts die vaak in speciale edities van een tijdschrift, supplements, worden gepubliceerd. Ga je voor een volledige systematic review, dan zijn de laatste twee jaar aan conference abstracts potentieel interessant.

 

 

 • Dit zijn mogelijke voorlopers van artikelen. Voor een kortere of beknopte review is het mogelijk deze abstracts eruit te filteren met:

 

#5 NOT 'conference abstract'/it

 

-    #5 is hier je volledige search.

Zoeken in title, abstract, (author) keywords

Net als PubMed zoekt Embase standaard zowel op de letterlijk ingevoerde zoektermen als op trefwoorden.

Je kunt in Embase zoeken in title/abstract/keywords door in het drop-down menu te kiezen voor 'Title,Abstract,Author keywords'.

Let op: 

 • Een PubMed search met [Title/Abstract] doorzoekt standaard ook de author keywords.
 • Author keywords zijn niet hetzelfde als indexed-keywords zoals de Emtree en MeSH termen.

 

embase example

 

 


Je kunt ook via de ingang ‘Advanced Search’ zoeken in specifieke velden, zoals titel en abstract. Je vindt 'Advanced Search' in het drop-downmenu onder 'Search' in de menubalk bovenaan het scherm van Embase.

Embase - Advanced search

In 'Advanced Search' kun je met :ti,ab,kw achter je zoekterm(en) aangeven dat gezocht moet worden in titel, abstract en keywords. Je vindt de veldcodes ook onder de optie ‘Fields' in de grijze balk onder het zoekvenster. Je kunt hier de juiste velden aanklikken. 

emb ti,ab,kw

Let op: 

 • Embase gebruikt 'enkele' ipv "dubbele" aanhalingstekens – zoek dus bv. op ‘amyotrophic lateral sclerosis’ en niet, zoals in PubMed, op “amyotrophic lateral sclerosis”. Het gebruik van een apostrof (bv. Alzheimer’s) levert in Embase een foutmelding op – je kunt dit oplossen door ‘Alzheimer/s’ te gebruiken (inclusief aanhalingstekens) of gebruik de wildcard, zie hieronder ↓ .
   
 • Net als in PubMed kun je in Embase een asterisk (*) gebruiken om op meerdere woorduitgangen tegelijk te zoeken (truncatie). Met 'alzheimer*':ti,ab,kw vind je ook de variant 'alzheimer's'.

 

 • Embase verlplicht het gebruik van 'enkele aanhalingstekens', je kunt in tegenstelling tot Pubmed hier dan ook wel een wildcard * gebruiken:
  • 'operative procedure*':ti,ab,kw

 

Zoeken met trefwoorden

De trefwoorden in Embase heten Emtree-termen. In vergelijking met PubMed worden er in Embase meer trefwoorden toegekend per artikel – vooral trefwoorden die betrekking hebben op farmacologie en farmacotherapie.

Om in Embase te zoeken met trefwoorden gebruik je de ingang Emtree (1) in het drop-downmenu onder 'Browse' in de menubalk bovenaan het scherm van Embase.

Embase - Emtree

 

Om trefwoorden te vinden typ je een zoekterm in de Emtree zoekbalk en klik je op ‘Find Term’ (2). Vervolgens klik je één van de getoonde mogelijkheden aan (3).

Embase - Emtree (1)

In het volgende scherm zie je waar de term geplaatst is in de hiërarchische structuur van trefwoorden. Standaard worden alle onderliggende trefwoorden meegenomen (‘Explosion‘); je kunt ervoor kiezen dit uit te zetten (4). Klik op ‘Add to Query Builder’(5) om met de Emtree-term te zoeken in Embase.

Embase - Emtree (2)

 (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Klik ten slotte op 'Search' (6)

Embase - Emtree (3)

NB: Alle MeSH-termen zijn opgenomen in de Emtree-database, alleen soms onder een andere naam. Als je op bovenstaande manier zoekt naar een MeSH-term, wordt je automatisch verwezen naar de overeenkomstige Emtree-term. Check wel altijd of dit inderdaad de term is die je wilt gebruiken!

Combineren van zoekacties

In het scherm ‘Session resultsdat verschijnt als je een zoekactie uitvoert, kun je zoekacties combineren door de betreffende zoekacties aan te vinken (1) en op ‘Combine’ (2) te klikken ('AND’ staat standaard geselecteerd, je kunt dit uiteraard aanpassen naar 'OR').

(onderstaand screenshot is nog niet aangepast aan de nieuwe interface - de functionaliteit is echter hetzelfde)

Embase - zoekacties combineren (1)

(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Je kunt bij ‘Combine’ ook kiezen voor ‘Advanced’ (3) – hier kun je combinaties maken met haakjes (4) Voer hiervoor steeds het nummer  van de betreffende zoekactie in, voorafgegaan door een hekje. Ook NOT kun je hier gebruiken.

Embase - zoekacties combineren (2)