Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Zoeken voor een klinische vraag: Meer weten

Critical appraisal

De gevonden artikelen die je vraag het best lijken te beantwoorden beoordeel je op:

  • relevantie: zijn de resultaten bruikbaar voor de patiënt / de casus die ten grondslag ligt aan de klinische vraag?
     
  • validiteit: is de studie methodologisch goed uitgevoerd? Wat is de bewijskracht (level of evidence) van het type studie?

Voor het doen van critical appraisal zijn verschillende checklists beschikbaar:

Een goede zoekvraag: Domein, Determinant, Uitkomst (DDO)

 

Formuleer een goede zoekvraag waarin de verschillende aspecten (domein, determinant en uitkomst) van je onderwerp benoemd worden. Welke aspecten dit zijn, hangt o.a. af van het type vraag (diagnose, prognose, therapie).

Zoektermen bedenken

Kies  de meest voorkomende (vak)specifieke zoektermen en synoniemen voor elk aspect  van je zoekvraag. Denk hierbij waar nodig ook aan spellingsvarianten en enkel- en meervoudsvormen. Maak daarnaast gebruik van de standaard trefwoorden van de zoeksystemen die je gebruikt.

Algemene informatie over het kiezen van de juiste zoektermen vind je in de LibGuide Zoekstrategie UBU LibGuide Zoektermen bedenken.

Opstellen van een zoekstrategie

Zoek voor elk aspect van je zoekvraag naar alle zoektermen, synoniemen en trefwoorden die je verzameld hebt (met de operator OR). Combineer daarna de zoekacties voor de verschillende aspecten (met de AND operator). Zo houd je alleen die artikelen over die over elk aspect van je zoekvraag gaan.

Informatie over het uitvoeren van een zoekstrategie in verschillende zoeksystemen (met name PubMed en de Cochrane Library) vind je in het tabblad 'Train jezelf' van deze LibGuide.

Meer informatie over het opstellen van een zoekstrategie in het algemeen vind je in de LibGuide Zoekstrategie UBU LibGuide Zoekstrategie

DDO of PICO ?

In plaats van de DDO-indeling:

- Domain
- Determinant
- Outcome

wordt een klinische zoekvraag ook vaak opgesteld volgens de PICO-indeling:

-Patiënt
-Interventie
-Comparison
-Outcome

Beide indelingen zijn te gebruiken.