Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij 200300858 Sociale problemen deel 2: Introductie

Introductie

Welkom bij de bibliotheektraining Sociale Problemen deel 2.

In deze training ga je aan de hand van een serie opdrachten aan de slag met het evalueren (op wetenschappelijke waarde schatten) van bronnen.

We gaan kijken naar verschillende vormen van kwaliteitsbeoordelingen van wetenschappelijke artikelen, wetenschappelijke tijdschriften en de wetenschappers zelf.

Vervolgens kijken we even terug op de eerste training en met name op het zoeken van wetenschappelijke literatuur. Als je nog tijd over hebt in het practicum kun je daar verder mee aan de slag.

 

Werkwijze:

  • Neem alle tabbladen in de gegeven volgorde door. In de linker kolom vind je telkens de opdracht, in de rechter kolom vind je een toelichting op de opdracht of verdieping.
  • Noteer je antwoorden op het antwoordformulier (hieronder). Je kunt per tweetal 1 formulier gebruiken.
  • Uploaden op Blackboard, uiterste inleverdatum en tijd dinsdag 19 december 23.59.

Toegang thuis

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht krijgen toegang tot de zoeksystemen, digitale boeken en digitale tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek met hun Solis-id of UMC-account. Zie inloggen & toegang.

UBU-link: snel naar de volledige tekst en meer opties

In je zoektocht naar wetenschappelijke literatuur kom je soms de UBU-link tegen. Deze link geeft informatie over de beschikbaarheid van de publicatie via de Universiteitsbibliotheek.