Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij 200300858 Sociale problemen deel 2: Introductie

Introductie

Welkom bij de bibliotheektraining Sociale Problemen deel 2.

In deze training kun je leren hoe bronnen op waarde geschat kunnen worden. Van drie hoogleraren van de Afdeling Sociologie, Universiteit Utrecht, wordt één van hun meest geciteerde artikelen bekeken, en wordt achtereenvolgens bepaald hoe belangrijk het tijdschrift is waarin zij publiceerden, het aantal citaties, en de tijdschriften waarin zij worden geciteerd. Ook wordt onderzocht hoe belangrijk deze drie hoogleraren in hun vakgebied zijn. De gehele opdracht moet voor alle drie de hoogleraren worden uitgevoerd.


Werkwijze:

  • Neem alle tabbladen in de gegeven volgorde door. In de linker kolom vind je telkens de opdracht, in de rechter kolom vind je een toelichting op de opdracht of verdieping.
  • Noteer je antwoorden op het antwoordformulier (hieronder). Je kunt per tweetal 1 formulier gebruiken.
  • Uploaden op Blackboard vóór dinsdag 18 oktober 12u ’s middags.

Toegang thuis

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht krijgen toegang tot de zoeksystemen, digitale boeken en digitale tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek met hun Solis-id of UMC-account. Zie inloggen & toegang.

UBU-link: snel naar de volledige tekst en meer opties

In je zoektocht naar wetenschappelijke literatuur kom je soms de UBU-link tegen. Deze link geeft informatie over de beschikbaarheid van de publicatie via de Universiteitsbibliotheek.