Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij 200300858 Sociale problemen deel 1: Introductie
 

Training Sociale Problemen deel 1

In deze training maak je kennis met het vinden van en verwijzen naar wetenschappelijke literatuur voor je paperopdracht. Deze vaardigheid zul je verder in je studie nog vaak nodig hebben.

In de opdrachten van het eerste deel van de cursus Sociale Problemen wordt je gevraagd wetenschappelijk materiaal te zoeken bij het onderwerp criminaliteit.

Neem het onderwerp van de eerste individuele opdracht als uitgangspunt, bijvoorbeeld: jeugdcriminaliteit.


Werkwijze

Je werkt in tweetallen aan de zoekoefening. Je mag per tweetal 1 antwoordformulier invullen. Noteer wel beide namen en studentnummers.
Werk de onderdelen van dit practicum stap voor stap af en hou steeds in de gaten hoeveel tijd je nog hebt.

Stappen

Er zijn 8 stappen, deze zijn te vinden via de tabbladen bovenaan.
Gebruik het antwoordformulier om de oefeningen bij elke stap in te leveren. Op deze pagina staan nog enkele aanwijzingen.

Vergeet ook niet je literatuurlijst volgens de APA-richtlijnen te maken! Zie hiervoor de tab Correct verwijzen.

Waar gaat het om?
Antwoorden vinden op wetenschappelijke vragen

In de eerste opdracht van de cursus Sociale Problemen wordt je gevraagd wetenschappelijk materiaal te zoeken bij een onderwerp.

Over dit specifieke onderwerp moet je op een viertal vragen een (wetenschappelijk) antwoord zien te vinden:

 • De beschrijvingsvraag:
  Hoe groot is het probleem?
   
 • De trendvraag:
  Hoe heeft het probleem zich ontwikkeld?
   
 • De verklaringsvraag:
  Wat zijn de oorzaken van het probleem?
   
 • De beleidsvraag:
  Wat doet de overheid aan dit probleem?


Opzet

In deze LibGuide word je op een systematische manier langs de verschillende stappen van het beantwoorden van deze vragen geleid.

Antwoordformulier

 • Bewaar alles wat je gevonden of bedacht hebt op het Antwoordformulier.
 • Sla het formulier op onder je studentnummer op de U-schijf. Daardoor hou je vanaf alle universiteitscomputers toegang tot het document.
 • Sla tussendoor iedere stap op!


Inleveren van het antwoordformulier

 • Ga op Blackboard naar de cursus 2016-2017 1 Sociale problemen (200300858)
 • Kies assignments
 • Upload het formulier via  >> View/Complete
 • Inleveren vóór dinsdag 27 september 12.00 uur

Verwerk de gevonden literatuur volgens de officiƫle standaarden (APA-richtlijnen)

In ieder vakgebied worden verwijzingen naar literatuur in tekst, literatuurlijst en voetnoten op een standaardmanier weergegeven. Bij Sociologie, maar ook bij ASW, is de stijl van de American Psychological Association (APA) de standaard. 

Waar vind je deze richtlijnen?