Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Bijzonder Materiaal: Meer weten

Publicaties over Bijzondere Collecties

De Universiteitsbibliotheek Utrecht draagt haar cultureel erfgoed ook in publicaties uit. Hieronder tref je een overzicht aan van publicaties over de Utrechtse Bijzondere Collecties of die daaraan gerelateerd zijn.

Algemeen

 • K. van der Horst, L.C. Kuiper-Brussen & P.N.G. Pesch, Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584–1984. Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1984. Tweede druk. ISBN 90 6194 384 1. 392 p., ill. Paperback: € 7,–; gebonden: € 11,–.
 • D. Grosheide, A.D.A. Monna & P.N.G. Pesch, Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel 1: De eerste drie eeuwen. With a summary in English. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit / HES uitgevers, 1986. ISBN 90 6194 096 6 (geb.) & 90 6194 016 8 (ing.). 302 p., ill. Paperback: € 7,–; gebonden: € 11,–.
 • Marco van Egmond, Bart Jaski en Hans Mulder (eds.), Bijzonder onderzoek : een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht; Zwolle: Universiteitsbibliotheek Utrecht; Waanders, 2009. 272 p., ill. Gebonden: € 14,95. Dit boek is online te raadplegen.

Digitalisering

Handschriften

 • M.P. van Buijtenen, De bijbel van de Regulieren te Utrecht [=UBU, Hs. 29]. 15e-eeuws schisma in het licht van 13e-eeuws Frans handschrift. Met een codicologische bijdrage van G. Gerritsen-Geywitz. Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1984. ISBN 90 6194 314 0. 95 p. € 3,–.
 • Koert van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the Utrecht University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen;'s-Gravenhage: Gary Schwartz; SDU, 1989. ISBN 90 6179 086 7. 741 ill. € 50,–.
 • Willemijn van Klingeren & Tino Oudesluijs, A supplement to Koert van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the Utrecht University Library, Utrecht (1989). Vol. 1: manuscripts acquired 1989-2011; loose manuscript fragments (first section). Pdf. Utrecht: Utrecht University Library, Special Collections, 2011.
 • Anna Duijsings, Myrthe Machielsen, Marleen van der Meulen & Chloé Vondenhoff, A supplement to Koert van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the Utrecht University Library, Utrecht (1989). Vol. 2: loose manuscript fragments (second section; bound maculature (first section). Pdf. Utrecht: Utrecht University Library, Special Collections, 2011. —,
 • Inventaris van het archief van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912–1975). Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1983. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 1). ISBN 90 6701 003 0. 113 p. € 3,–. J.J. van Herpen & K. van der Horst, Inventaris van het archief van Dr. Pierre Henri Ritter Jr. (1882–1962). Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit Utrecht, 1988. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 2). ISBN 90 6701 005 7. 191 p. € 3,–.
 • K. van der Horst, Inventaris van het archief van de familie Chevallier (ca. 1700–1900). Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1992. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 3). ISBN 90 393 0344 4. 174 p. € 3,–. —,
 • Inventaris van het archief van de familie Chevallier (ca. 1700–1900). Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1992. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 3). ISBN 90 393 0344 4. 174 p. € 3,–. —,
 • Catalogus van de collectie collegedictaten van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1994. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht , 4). ISBN 90 393 0774 1. 371 p. € 7,–.
 • Ellen M.L. Kempers, Inventaris van het archief van prof. dr. Arnold Albert van Ruler (1908-1970). Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1997. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 5). ISBN 90 393 1420 9. 297 p. € 11,–.
 • Jan J. van Herpen (ed.), De oude heer in Den Haag. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. – Willem en Jeanne Kloos (1916-1949). Met een nawoord van Harry G.M. Prick. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit; HES uitgevers, 1986. (= Publikaties uit het Archief Ritter, 1). ISBN 90 6194 435 x. 249 p. € 3,–. — (ed.),
 • Een toegenegen vriend, al ben ik wellicht lastig. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. – Herman de Man, aangevuld met andere brieven en documenten (1928-1946). Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit; HES uitgevers, 1986. (= Publikaties uit het Archief Ritter, 2). ISBN 90 6194 136 9. 148 p. € 3,–. — (ed.),
 • De meest Delftse Delftenaar. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. – Dirk Coster (1920-1956). Met een nawoord van Theun de Vries. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit; HES uitgevers, 1987. (= Publikaties uit het Archief Ritter, 3). ISBN 90 6194 216 0. 305 p. € 3,–. — (ed.),
 • De markies onzer letteren. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. – Lodewijk van Deyssel (1902-1951). Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit / HES uitgevers, 1988. (= Publikaties uit het Archief Ritter, 4). ISBN 90 6194 117 2. 213 p. € 3,–.

Oude en bijzondere drukken

 • J.N. IJkel (ed.), Bibliografie van dr. A.H. de Hartog (1869–1938). Met een biografische schets door O.J. de Jong. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1988. (= Utrechtse bibliografische reeks, 1). ISBN 90 6701 006 5. € 3,–.
 • V.H. Groothoff (ed.), Bibliografie van dr. Otto J. de Jong. Ingeleid door H.A.J. Wegman. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1991. (= Utrechtse bibliografische reeks, 2). ISBN 90 6701 007 3. € 3,–.
 • P.N.G. Pesch (ed.), Bibliotheken van het Aartsbisdom en van de Franciscanen. De collectie Thomaasse in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1992. (= Utrechtse bibliografische reeks, 3). ISBN 90 393 0111 5. 93 p. € 3,–.
 • Bertram Mourits & Pierre N.G. Pesch (eds.), Catalogus van de Bibliotheek Vestdijk. Met een inleiding door Rudi van der Paardt. Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1995. (= Utrechtse bibliografische reeks, 4). ISBN 90 393 0707 5. 199 p. € 4,–.

Kaarten en atlassen

 • [G.G. Schilder (ed.)], Lijst van kaarten in de Ackersdijck-collectie van de Rijksuniversiteit Utrecht. Utrecht: Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit, 1975 (Bulletin van de vakgroep kartografie ; 1). I. Harms ... [et.al.],
 • Catalogus van de kaartencollectie Moll; met een inleiding van A.D.A. Monna. Utrecht: Universiteitsbibliotheek Utrecht, 1977.
 • Catalogus bij de tentoonstelling Acquisitionum Koemanniarum Selectio: 29 september - 9 oktober 1981. Utrecht: Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht, 1981.
 • P.C.J. van der Krogt, Lijst van foto's, platen en tekeningen van het Geografisch Instituut. Utrecht: [s.n.], 1981.
 • Catalogus bij de tentoonstelling Toonneel des Aerdrijcx: oude kaarten in het Universiteitsmuseum ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Geografisch Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht: 14 maart - 29 april 1983. Utrecht: Universiteitsmuseum, 1983.
 • Kaartenverzameling Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht : collectie H.G. de Smit. Utrecht: Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht, 1986.
 • R.P. Oddens, Catalogus van kartografische documenten in de kaartenverzameling van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht : 1983-1991. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, 1992. — &
 • Marco van Egmond (eds.), Ormelings atlassen : Catalogus van atlassen geschonken aan de Universiteit Utrecht door de hoogleraren F.J. Ormeling sr. en jr. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Geowetenschappen, 2008. (Nederlandse Geografische Studies ; 372). 147 p.