Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Master ISW Jeugdstudies: Opdracht 5.
Kwaliteits-check
 

Opdracht 5. Kwaliteits-check

Doe een kwaliteits-check van de geselecteerde artikelen. Schrijf kort op het formulier wat je hebt gedaan om de kwaliteit te controleren.

Gebruik de aanwijzingen in naastgelegen boxen.

Journal Citation Reports (JCR)

De Journal Citation Reports (JCR) is een van de systemen waarmee je de kwaliteit van tijdschriften kunt beoordelen. Uitleg over de JCR vind je in de video en de box hiernaast.

Ga naar de lijst met zoeksystemen van de Universiteitsbibliotheek om de Journal Citation Reports te vinden.

Meer over traditionele en alternatieve metrics

Hoe bepaal je de wetenschappelijkheid van bronnen?

Bij het bepalen van de kwaliteit en wetenschappelijkheid van bronnen kun je uitgaan van drie soorten controle:

 1. Controle door anderen, voorafgaand aan publicatie
  • redactie: redacties van wetenschappelijke tijdschriften zijn strenger dan die van niet-wetenschappelijke tijdschriften
  • uitgever: sommige uitgevers geven alleen wetenschappelijke boeken uit
  • peer review: de meeste wetenschappelijke tijdschriften en boekuitgevers vragen experts vooraf publicaties (blind of halfblind) te beoordelen
  • zoekmachine/online bibliografie: sommige zoekmachines nemen alleen artikelen uit hoogwaardige, peer reviewed, tijdschriften op (Scopus en Web of Science bv.)
  • financier: sommige tijdschriften vereisen dat bij onderzoek wordt aangeduid wie het gefinancierd heeft (bv. bij artikelen over tests van nieuwe medicijnen)
 2. Controle door anderen, achteraf
  • besprekingen (bij boeken): hoe zijn de recensies over het boek?
  • citaties (vooral bij artikelen:): wordt het stuk vaak geciteerd (rekening houdend met de publicatiedatum) en vooral: wat wordt er over gezegd?
 3. Controle door jezelf
  • aanduiding van auteur en datering van de tekst (vooral bij webpagina's)
  • affiliatie van de auteur: de werkkring geeft soms wat extra zekerheid over wetenschappelijk niveau, bijvoorbeeld als de auteur bij een universiteit werkt
  • gebruik van bronnen uitgegeven door wetenschappelijke uitgevers
  • aanduiding doelgroep (vooral bij websites en rapporten)
  • aanwezigheid van expliciete vraagstellingen en conclusies
  • aanwezigheid van een verantwoording van de gebruikte methode: hoe heeft men het onderzoek aangepakt, waar komen gegevens vandaan?
  • aanwezigheid voldoende en hoogwaardige literatuurverwijzingen of noten: op welke inzichten baseert men zich?
  • het niveau van het taalgebruik

Impact factor en Journal Citation Reports

Journal metrics worden gebruikt om de impact en kwaliteit van tijdschriften te beoordelen. Er zijn meerdere journal metrics, de journal impact factor is er één van.

Het filmpje geeft onder andere informatie over de berekening van de impact factor en het vinden van impact factors in de Journal Citation Reports. Een Impact Factor is een cijfer dat op zichzelf niet veel zegt. Je moet tijdschriften en hun impact factors altijd bekijken in de context van vergelijkbare tijdschriften (rank).

Betrouwbaarheid van bronnen: de CRAPMAP

De CRAPMAP bestaat uit een lijst met vragen die je helpen te beoordelen of de (online) informatie die je hebt gevonden betrouwbaar en bruikbaar is. Afhankelijk van je situatie zijn items uit de lijst meer of minder van belang.

Currency
The timeliness of the information

 When was the information published or posted?
 Has the information been revised or updated?
 Does your topic require current information, or will older sources work as well?

Relevance
The importance of the information for your needs

 Does the information relate to your topic or answer your questions?
 Who is the intended audience?
 Is the information at an appropriate level (not too simple or too advanced)
 Have you looked at a variety of sources before determining this is one you will use?
 Would you be comfortable citing this source in your research paper?

Accuracy
The reliability, truthfulness and correctness of the content

 Where does the information come from?
 Is the information supported by evidence?
 Has the information been reviewed or refereed?
 Can you verify any of the information in another source or from personal knowledge?
 Does the language or tone seem unbiased and free of emotion?
 Are there spelling, grammar or typographical errors? [Second task or achievement]

Publication
The source of the information

 Who is the author/publisher/source/journal/sponsor?
 What are the author's credentials or organizational affiliations?
 Is the author qualified to write on the topic?
 Is the publisher/journal scientific? Are they reputable?
 Is there contact information, such as a publisher or e-mail address?

Metrics*
The impact a source has on the scientific field

 Are you able to find metrics for the source?
 Is the source cited by current research?

Altmetrics*
The impact a source has in general

 Are you able to find altmetrics for the source?
 Is your research impacted by how well the source is received?
 What does the public reception of a source indicate?

 * Voor informatie over metrics en altmetrics zie onze LibGuide Research Impact & visibility: traditional and altmetrics

Purpose
The reason the information exists.

 What is the purpose of the information? Is it to inform, teach, sell, entertain or persuade?
 Do the authors/sponsors make their intentions or purpose clear?
 Is the information fact, opinion or propaganda?
 Does the point of view appear objective and impartial?
 Are there political, ideological, cultural, religious, institutional, financial or personal bias?

Deze checklist is gebaseerd op de CRA(A)P test, ontwikkeld door de bibliotheek van California State University, Chico.

Meer over de JCR en de Impact Factor

De Journal Citation Reports (JCR) geeft voor veel tijdschriften een indicatie van het belang dat wetenschappers aan artikelen uit die tijdschriften toekennen: de impact factor.
De impact factor is de verhouding tussen het aantal artikelen dat een tijdschrift (in een jaar) publiceert en het aantal keren dat artikelen uit het tijdschrift (gepubliceerd in de voorgaande twee jaar) worden geciteerd door anderen.

Er zijn twee edities van JCR: de Science Edition en de Social Sciences Edition. Voor de maatschappijwetenschappen is (uiteraard) de Social Sciences Edition het meest van belang. Je kunt je in de JCR beperken tot alleen de SSCI onder Categories by Rank > Select Edition
Net als Web of Science/ SSCI, maakt Journal Citation Reports deel uit van Web of Knowledge.

De uitgever van de JCR geeft op zijn website ' multiple tutorials in English about the Journal Citation Reports'

Journal metrics in Scopus

Ook in Scopus vind je informatie over de in Scopus opgenomen tijdschriften en de citaties van artikelen uit deze tijdschriften. Elsevier (de eigenaar van Scopus) houdt sinds 1996 alle gegevens over citaties bij, dus CiteScore, SJR en SNIP worden berekend vanaf die datum

 1. Ga naar het beginscherm in Scopus en klik op Sources (boven de zoekbalk)
 2. Zoek een tijdschrift op via een zoekactie op vakgebied, titel, ISSN of uitgever
 3. Via het menu aan de linkerkant kun je de resultaten nog verfijnen (bv alleen open-access tijdschriften, tijdschriften uit het hoogste kwartiel, conferentieverslagen, etc.)
 4. klik op 'apply' om te bevestigen
 5. Klik op de titel van het tijdschrift waarvan je de details wil bekijken

Je vindt per tijdschrift informatie over:

 • CiteScore: het gemiddelde aantal citaties per artikel dat in het tijdschrift gepubliceerd wordt
 • SJR= SCImago Journal Rank: de SJR meet de 'gewogen citaties' van het tijdschrift, waarbij de weging afhangt van vakgebied en prestige  (SJR) van het tijdschrift. De SJR meting beslaat een periode van 4 jaar.
 • SNIP= Source Normalized Impact per Paper: SNIP meet het feitelijke aantal citaties ten opzichte van het verwachte aantal citaties binnen het vakgebied. De meting beslaat een periode van 4 jaar.
 • CiteScore Rank & Trend geven aan hoe het tijdschrift scoort binnen het vakgebiied
 • Scopus content coverage: geeft per jaar aan hoeveel artikelen gepubliceerd zijn en geeft een overzicht van het aantal citaties per jaar
 • Je kunt ook meerdere tijdschriften onderling vergelijken: volg de stappen 1, 2, 3, 4, 6, zoals hierboven vermeld en klik dan rechtsboven op 'compare sources'. Het eerstgekozen tijdschrift staat al klaar, de overige tijdschriften kun je aan de grafiek toevoegen.

Bekijk voor meer informatie de tutorial over het analyseren van tijdschriften