Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Master ISW Jeugdstudies: Introductie
 
 

Practicum opdracht 17 november 2022

Download de opdracht hierboven.

Als je nog geen duidelijke zoekvraag hebt, kun je in het practicum onderstaande vraag gebruiken:

Does social media use have a negative effect on adolescents' school grades, and is this effect stronger for girls than boys?

----

Als je je geheugen weer even wilt opfrissen op het gebied van het zoeken naar literatuur, doe dan de online Compass training.

Denk je erover om  een literatuur review te doen, ga dan naar de online Compass+ training Systematically Searching for Literature (ENG).

Introductie

Deze LibGuide helpt je op gang met je (systematische) literatuurstudie. In deze LibGuide richt je je op één (deel)vraag. De pagina's in deze LibGuide horen bij de eerste vijf stappen van het 'stappenplan systematische literatuurstudie' (zie box hieronder). 

Je kunt de tabbladen van deze LibGuide van links naar rechts aflopen. Op elke pagina staat linksboven een box met een doe-opdracht.  De overige boxen op de pagina bieden je informatie die je hierbij kunt gebruiken.

Hou goed bij wat je allemaal hebt gedaan en waar je alles hebt gevonden zodat je dat in een later stadium weer terug kunt vinden.

Wil je je meer verdiepen in het systematisch zoeken, maak dan onze online training Compass+: Systematically searching for literature.

Veel succes.

Stappenplan (systematische) literatuurstudie

 1. Onderzoeksvraag formuleren (inclusief bepalen van inclusiecriteria);
 2. Literatuursearch uitvoeren;
 3. Gevonden literatuur screenen op relevantie (op basis van titel en abstract);
 4. Full text bemachtigen van de relevante literatuur en onderwerpen aan je inclusiecriteria;
 5. Kwaliteits-check: de relevante literatuur controleren op kwaliteit;
 6. Data-extractie: data uit de relevante studies ontlenen; 
 7. Data-analyse en datasynthese: duiden van de data uit de verschillende studies en proberen de resultaten te bundelen zodat er een antwoord op de onderzoeksvraag gegeven kan worden;
 8. Schrijven en editen van je literatuurstudie.

N.B. Stap 6, 7 en 8 komen niet aan de orde in dit practicum, maar zijn wel onderdelen van je onderzoeksplan.

Wat is een (systematische) literatuurstudie?

Je doet een literatuurstudie om individuele studies die betrekking hebben op een specifieke onderzoeksvraag te selecteren, te beoordelen en de resultaten ervan te bundelen. Belangrijk is hierbij dat dit gebeurt op een heldere en repliceerbare manier.

Een literatuurstudie omvat onder andere

 • heldere inclusiecriteria: aan welke criteria moet een studie voldoen wil hij opgenomen worden in de literatuurstudie?
 • een gestructureerde zoekstrategie waarin je je onderzoeksvraag zo expliciet mogelijk uit gaat werken
 • data-extractie: welke resultaten kan ik uit de verschillende studies halen?
 • data-analyse: een beschrijvende vergelijking van de resultaten van individuele studies.

Dus: een  (systematische) literatuurstudie is als het ware een overzicht van alle beschikbare (empirische) studies rondom een specifieke onderzoeksvraag (eventueel bezien binnen een bepaalde periode). Met name voor nieuwkomers binnen een bepaald onderzoeksveld kan zo'n overview heel behulpzaam zijn. Ook het feit dat de resultaten van verschillende studies gebundeld worden, zorgt ervoor dat je een kwalitief goed antwoord kan geven op je onderzoeksvraag.

Waarom is dit belangrijk?

 • Voordat je een correcte hypothese kunt formuleren moet je een goed overzicht van de literatuur hebben.

 • De literatuurstudie zul je straks gebruiken in je onderzoeksplan. In dat plan zul je elke (deel)vraag empirisch en theoretisch moeten onderbouwen. De literatuurstudie vormt, samen met bijvoorbeeld uitleg over de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van je vraag, de basis van je inleiding.

 • Ten slotte is het belangrijk dat je leert kritisch te kijken naar wetenschappelijke literatuur en leert werk van anderen op waarde te schatten.