Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Literatuurmanagement: Tools vergeleken

Naar algemeen

Naar tools gebruiken

Wat nuttige termen voor je aan het vergelijken gaat

 • Direct: De zoekmachine heeft een optie in het menu waarmee je gegevens direct kunt exporteren naar de literatuurmanagement tool: snel, betrouwbaar en biedt de mogeijkheid niet alleen de bibliografische gegevens te exporteren, maar ook abstracts en literatuurlijsten.
 • Man(ually): Handmatig: typ alle bibliografische gegevens handmatig over of knip en plak: langzaam en leidt tot fouten.
 • Save&import: Sla de bibliografische gegevens op in een standaard formaat (RIS, BibTex, Endnote etc.) en importeer dat bestand vervolgens in het literatuurmanagementsysteem: relatief langzaam, maar wel betrrouwbaar.
 • Scrape (of de web importer method): Scrapen (ook bekend als de web importeer methode): het literatuurmanagementsysteem biedt de mogelijkheid tot het installeren van een browser bookmarklet die bibliografische informatie op elke webpagina herkent en "vangt". Aanvankelijk heel makkelijk, maar het vereist wel dat je de data controleert op volledigheid en correctheid. Het kan 100% kloppen of incompleet zijn en daardoor niet bruikbaar. Als het niet bruikbaar is, is de optie tussen haakjes gezet in onderstaande vergelijkingstabel.
 • UBUlink:  Download is via een optie in de UBU-link, die naast de zoekresultaten staat. Hiervoor wordt OpenURL technologie gebruikt. Deze optie is relatief snel, maar ondersteunt geen import van een groep referenties en ontleent alleen de meest basale data. Ook die kunnen incompleet zijn (bijv. alleen de eerste auteur wordt vermeld, of alleen de achternaam of titels ontbreken, de UBU-link leunt op hoe zoekmachines hun OpenURL creëren). Zoekmachines waarvoor geldt dat de import via de UBU-link incompleet kan zijn worden aangegeven met een sterretje.

Vergelijkingstabel: algemeen (in English)

Show columns:  Colwiz  Endnote  Endnote Basic  Google Scholar My library  Mendeley  MS Office ref. tab  Papers  RefWorks  New RefWorks  Zotero stand alone
  Colwiz Endnote Endnote basic Google Scholar my library Mendeley MS Office ref. tab Papers (3) RefWorks New RefWorks Zotero
supplier Colwiz (with T&F) Clarivate Clarivate Google Elsevier Microsoft Springer Proquest Proquest Open source
PC or web? PC + web + bookmarkl. PC + web web web PC + web + bookmarkl. deskt. PC + web web web + bookmarkl. PC + web + bookmarkl.
UU-license free yes free free free, no inst. license yes no yes yes free
on UU PCs? no, but web yes + MyWorkplace web web yes yes no, but web web web no
also for Mac? yes yes web web yes yes yes web yes yes
mobile (phone) ioS + Android iOS web web iOS no iOS mobile web web web
(free) web space 2 GB no limit 2 GB no 2GB no no set by admin set by admin 300 MB
basic workflow bibl. full text bibl. bibl. full text bibl. full text bibl. full text bibl.
built in reader / PDF-viewer yes yes no no yes no yes no yes no
citing support Word+OO Word+OO Word no Word Word Word Word Word Word
store PDF's yes, local + web yes, local + web yes, web no yes, local folder and web no yes, local folder + dropbox yes, web yes, web + dropbox yes, local folder and web
search stored PDFs no yes no no yes no yes yes yes option in prefs
deduplication no yes yes no yes no yes yes yes yes
export BibTex format yes yes yes yes yes no yes yes yes yes
export Endnote format yes yes yes yes yes no yes yes yes yes
export RIS format yes yes yes yes yes no yes yes yes yes
free groups yes, 5 GB per group yes,max 100p/group, no data limit no no (private:)5, 100 MB, 25 p/group no yes no yes, unlimited yes
supports text file import (RIS / BibT. / Endn.) yes (desktop) yes yes no yes no yes yes yes yes
  Colwiz Endnote Endnote Web Google Scholar my library Mendeley MS office Papers RefWorks Proquest Flow Zotero stand alone

 

Deze tabel is voor het laatst  herzien in december 2017

Enkele opmerkingen:

 • Wees je ervan bewust dat gelijkwaardige elementen niet gelijkwaardige kwaliteit impliceert: de technische implementatie, prestaties, look en feel kunnen sterk van elkaar verschillen, met als resultaat verschillende gebruikerservaringen.
 • Voor sommige tools heb je pro-, groeps- of institutionele licenties die je opslagruimte op het web vergroten, of ervoor zorgen dat je je groep kunt uitbreiden. Dit geldt voor Mendeley, Flow, Zotero en PapersApp.
 • Deze vergelijkingstabel is niet onuitputtelijk. Meer uitgebreide vergelijkingen vind je in in dit Wikipedia artikel. Zie ook de uitgebreide vergelijking van Zotero, Mendeley en Docear (door de laatste) of de vergelijkingstabel van de Technische Universiteit van München (in het Duits).

 

Vergelijkingstabel: importeeropties (in English)

Show columns:  Colwiz  Endnote  Endnote Basic  Google Scholar My library  Mendeley  MS Office ref. tab  Papers  RefWorks  New RefWorks  Zotero stand alone
  Colwiz Endnote Endnote basic Google Scholar my library Mendeley MS Office ref. tab Papers (3) RefWorks New RefWorks Zotero
supports text file import (RIS / BibT. / Endn.) yes (desktop) yes yes no yes no yes yes yes yes
supports scraping with browser button (bookmarklet) yes no yes no yes no yes (yes) yes yes
supports direct search from within tool yes (desktop) yes yes no no no yes yes no no
supports extracting bib. data from PDF no yes no no yes no yes no yes yes
(best/easiest) import method from:                    
catalogue Utrecht U. (scrape) save & import (scrape) x (scrape) man. save & import save & import (scrape) scrape
Google Books (scrape) save & import (scrape) x (scrape) man. save & import save & import (scrape) scrape
Google Scholar scrape direct (1-by-1) (scrape) direct (1-by-1) scrape man. save & import direct (1-by-1) direct (1-by-1) scrape
PsycInfo (OvidSP) (scrape) direct (scrape) x scrape man. save & import direct direct scrape
PubMed scrape save & import scrape x scrape man. save & import save & import (scrape) scrape
RepEc (scrape) save & import scrape x scrape man. save & import save & import (scrape) scrape
Scopus scrape save & import (scrape) x direct man. save & import direct, with sync direct scrape
Web of Science scrape direct (scrape) x scrape man. save & import direct direct scrape
Worldcat (scrape) direct scrape x scrape man. save & import direct direct scrape
  Colwiz Endnote Endnote Web Google Scholar my library Mendeley MS office Papers RefWorks Proquest Flow Zotero stand alone
 

 

Deze tabel is voor het laatst  herzien in december 2017

Enkele opmerkingen:

 • Het predicaat makkelijkste/beste importeermethodes in de tabel hierboven houdt geen rekening met de mogelijkheid om databases via de literatuurmanagementtool te doorzoeken (omdat de meeste mensen de voorkeur geven aan de native interface.). Het houdt ook geen rekening met de mogelijkheid om pdf's te downloaden en van daaruit de tool bibliografische metadata op te laten bouwen. Hou deze twee opties in gedachten in relatie met je persoonlijke workflow wanneer je tools vergelijkt op hun importeermogelijkheden.
 • Colwitz, Endnote, Reference Manager, RefWorks, Papers en EndnoteWeb bieden ook de mogelijkheid om literatuurdatabases te doorzoeken vanuit de tool zelf. De zoekfunctionaliteit is beperkt, maar het is zo wel eenvoudig om referenties te importeren. Er is een grote variatie in het aantal databases dat ondersteund wordt.
 • In Mendeley bestaat ook nog de mogelijkheid om de referenties van gebruikers van Mendeley te doorzoeken.
 • Zotero heeft ook de optie om items via een identifier toe te voegen (DOI, PMID, ISBN). Zotero zoekt in Crossref, PubMed of WorldCat ook naar bibliografische data.
 • RefWorks (and expected also at Zotero) has the additional option to add items through RSS-feeds (e.g. of a search in Scopus). RefWorks (en ook verwacht bij Zotero) bieden ook de optie om items via RSS feeds toe te voegen (bijv. van een zoekactie in Scopus)