Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden (2018-2019): 5. Journal metrics

Opdracht 5

Lees kort de informatie op deze pagina

Ga dan voor de volgende 4 tijdschriften na welke impact factor en ranking (incl. categorie) ze hebben. Gebruik hiervoor de Journal Citation Reports.

 1. Psychological Review
 2. Journal of Youth and Adolescence
 3. Journal of Comparative Psychology
 4. Child Language Teaching & Therapy
 5. Bekijk nu de homepage van het tijdschrift Clinical Psychology Review. Hier vind je allerlei verschillende journal metrics en ook gegevens over behaalde social media aandacht (ook wel altmetrics genoemd) van artikelen. Noteer de impact factor van dit tijdschrift en noteer van het artikel 'What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures' wat de social media impact van dit artikel was op Twitter en Facebook.

Vul de gegevens in op het formulier.

Tijdschriften beoordelen

Om te bepalen of een tijdschrift wetenschappelijk (genoeg) is zijn er verschillende indicatoren. Bekijk deze uitgebreid in de libguide Evalueren van bronnen.

 • Van belang is onder andere of een tijdschrift peer reviewed is (dwz dat de artikelen - meestal voor publicatie - door vakgenoten wordt beoordeeld),
 • of de artikelen in het tijdschrift er netjes uitzien (o.a. goede bronvermeldingen, verantwoording van gebruikte methodes, affiliaties van auteurs vermeld, financieringsbronnen genoemd, etc.)
 • en of de redactie en de auteurs van een tijdschrift bekend zijn in hun vakgebied.

Een andere manier om te bekijken of een tijdschrift wetenschappelijk is te kijken naar de citaties naar artikelen uit dat tijdschrift.

In deze opdracht beperken we ons tot een dergelijke citatie metric: de impact factor (berekend voor tijdschriften uit de Web of Science). De impact factor is een getal dat iets zegt over de mate waarin artikelen zijn geciteerd door anderen. Of een tijdschrift een impact factor heeft staat vaak in het tijdschrift zelf, je kunt het cijfer ook opzoeken in de Journal Citation Reports

Impact factor en Journal Citation Reports

Journal metrics worden gebruikt om de impact en kwaliteit van tijdschriften te beoordelen. Er zijn meerdere journal metrics, de journal impact factor is er één van.

Het filmpje geeft onder andere informatie over de berekening van de impact factor en het vinden van impact factors in de Journal Citation Reports. Een Impact Factor is een cijfer dat op zichzelf niet veel zegt. Je moet tijdschriften en hun impact factors altijd bekijken in de context van vergelijkbare tijdschriften (rank).

Toelichting opdracht 5: Impact factor en ranking zoeken in de Journal Citation Reports

 • Ga naar de homepage van de Universiteitsbibliotheek Utrecht
 • Kies voor Zoeksystemen
 • Kies voor Alle zoeksystemen alfabetisch en zoek dan bij de J naar Journal Citation Reports
 • Vul de titel van de tijdschrift in in de zoekbalk (kies of bevestig de juiste titel uit de lijst die verschijnt onder het invulvakje) en klik op de volgende pagina nogmaals op de titel  van het tijdschrift
 • Je komt dan op de profielpagina van het tijdschrift. Hier vind je alle informatie rondom de impact factor. 
 • Noteer de meest recente Impact Factor van het tijdschrift.
 • Om dat cijfer beter te kunnen interpreteren heb je meer gegevens nodig. Scroll daarom naar beneden en klik op het woordje 'here' in de zin: Click here to view Rank, Cited Journal Data, Citing Journal Data, Box Plot, and Journal Relationships
 • Je bent nu op de pagina met alle 'source data'. Neem de tijd om hier rond te kijken. Klik je op 'Graph' dan wordt onder de tabel een grafiek van de desbetreffende kolom getoond.
 • Een Impact Factor moet je altijd bekijken in de context van soortgelijke tijdschriften (Journal Category). In een andere categorie kan een op het oog lage impact factor toch betekenen dat het tijdschrift tot de beste in haar groep behoort. Om te kijken hoe het tijdschrift zich verhoudt tot andere vergelijkbare tijdschriften klik je op de knop 'Rank' onder de tabel. Je krijgt dan een nieuwe tabel die aangeeft op welke plek in de rangorde het tijdschrift staat binnen de categorie waarin het is ingedeeld. 

In de JCR is ook een training video Journal Citation Reports beschikbaar (te vinden onder de Help button in de balk bovenaan).

Journal metrics

Er zijn verschillende bibliometrische indicatoren die kijken naar de impact van wetenschappelijke  tijdschriften. De meeste hiervan worden berekend op basis van de twee grote citatie databases Web of Science en Scopus.

Op basis van Web of Science: o.a. Journal Impact factor (JIF), Immediacy Index, Eigenfactor (ook via eigenfactor.org). Allen te vinden in de Journal Citation Reports.

Op basis van Scopus: SCImago Journal Rank (SJR) (zie ook Scimago), Source Normalized Impact per Paper (SNIP), CiteScore. Allen te vinden in Scopus.

Veel uitgevers bieden informatie over de impact van hun tijdschriften op de websites van de betreffende tijdschriften.

Meer informatie vind je in de libguide Traditional and altmetrics.