Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden (2018-2019): Introductie

Introductie

In deze LibGuide bij het vak IASW maak je kennis met het vinden van wetenschappelijke literatuur. Deze (informatie)vaardigheid zul je verder in je studie nog vaak nodig hebben, bijvoorbeeld bij het schrijven van essays of je scriptie.

De opdracht vind je steeds in de linkerkolom. Bovenaan de pagina vind je een overzicht van de kennis die je nodig hebt om de opdracht te maken en verwijzingen naar de pagina's waar je deze kennis kunt opdoen.

Bij deze training vind je een invulformulier (hieronder) waarop je steeds je resultaten tijdens deze training bijhoudt. Dit ingevulde formulier moet je bij de eerstvolgende werkgroep bij je eigen IASW-docent inleveren.

Deze LibGuide

Doel

 • Het leren vinden van geschikte wetenschappelijke literatuur via de website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht 

Inhoud

 • Het zoeken van (full text) wetenschappelijke publicaties waarvan de gegevens bekend zijn (opdracht 1)
 • Het zoeken van wetenschappelijke artikelen over een bepaald onderwerp (opdracht 2)
 • Sneeuwbal- en citatie zoeken (opdracht 3)
 • Bronnen evalueren (opdracht 4)
 • Het beoordelen van een wetenschappelijk tijdschrift (opdracht 5)
 • Refereren in APA style (opdracht 6)

Vaardigheden

 • Literatuur zoeken en vinden
 • Onderwerp afbakenen
 • Zoektermen bedenken
 • Tijdschriften beoordelen op wetenschappelijkheid
 • Correct verwijzen in APA

Jullie werken in groepjes van 2 of 3 studenten. Vul namen en studentnummers in op het invulformulier.

Volgende stap

Toegang tot zoeksystemen, digitale boeken en digitale tijdschriften

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht krijgen toegang tot de zoeksystemen, digitale boeken en digitale tijdschriften van de Universiteitsbibliotheek met hun Solis-id of UMC-account. Zie Online toegang.