Skip to main content

Training Master ASW Jeugdstudies: Introductie
 
 

Introductie

Deze LibGuide helpt je op gang met je systematische literatuurstudie. In deze LibGuide richt je je op één (deel)vraag. De opdrachten in deze LibGuide horen bij de eerste zes stappen van het 'stappenplan systematische literatuurstudie' (zie box hieronder). 

Je kunt de tabbladen van deze LibGuide van links naar rechts aflopen. Op elke pagina staat er een opdracht linksboven weergegeven. De overige boxen op de pagina geven je de informatie die je kunt gebruiken bij het maken van de opdrachten. De resultaten van je opdrachten noteer je steeds op je invulformulier (zie Word bestand hieronder). Zo creeer je voor jezelf een mooi overzicht en kun je terug vinden hoe je te werk bent gegaan.  

Heel veel succes gewenst!

Stappenplan systematische literatuurstudie

 1. Onderzoeksvraag formuleren (inclusief bepalen van inclusiecriteria)
 2. Literatuursearch uitvoeren
 3. Gevonden literatuur screenen op relevantie (op basis van titel en abstract)
 4. Full text bemachtigen van de relevante literatuur en onderwerpen aan je inclusiecriteria
 5. Kwaliteits-check: de relevante literatuur controleren op kwaliteit
 6. Data-extractie: data uit de relevante studies ontlenen en systematisch weergeven
 7. Data-analyse en datasynthese: duiden van de data uit de verschillende studies en proberen de resultaten te bundelen zodat er een antwoord op de onderzoeksvraag gegeven kan worden
 8. Schrijven en editen van je systematische literatuurstudie

N.B. Stap 7 en 8 komen niet aan de orde in dit practicum, maar zijn wel onderdelen van je onderzoeksplan.

Wat is een systematische literatuurstudie?

Een systematische literatuurstudie is een literatuurreview die speciaal ontworpen is om individuele studies die betrekking hebben op een specifieke onderzoeksvraag te selecteren, te beoordelen en de resultaten ervan te bundelen. Belangrijk is hierbij dat dit gebeurt op een heldere en repliceerbare manier.

Een systematische literatuurstudie omvat onder andere

 • heldere inclusiecriteria: aan welke criteria moet een studie voldoen wil hij opgenomen worden in de literatuurstudie?
 • een systematische zoekstrategie waarin je je onderzoeksvraag zo expliciet mogelijk uit gaat werken
 • data-extractie: welke resultaten kan ik uit de verschillende studies halen?
 • data-analyse: een beschrijvende vergelijking van de resultaten van individuele studies.

Dus: een systematische literatuurstudie is als het ware een overzicht van alle beschikbare (empirische) studies rondom een specifieke onderzoeksvraag (eventueel bezien binnen een bepaalde periode). Met name voor nieuwkomers binnen een bepaald onderzoeksveld kan zo'n overview heel behulpzaam zijn. Ook het feit dat de resultaten van verschillende studies gebundeld worden, zorgt ervoor dat je een kwalitief goed antwoord kan geven op je onderzoeksvraag.

Literatuursuggestie:
Boland, A., Cherry, M.G., & Dickson, R. (2014). Doing a systematic review. London: Sage

doing a systematic review

Waarom is dit belangrijk?

 • Voordat je een correcte hypothese kunt formuleren moet je een goed overzicht van de literatuur hebben.

 • De literatuurstudie zul je straks gebruiken in je onderzoeksplan. In dat plan zul je elke (deel)vraag empirisch en theoretisch moeten onderbouwen. De literatuurstudie vormt, samen met bijvoorbeeld uitleg over de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van je vraag, de basis van je inleiding.

 • Ten slotte is het belangrijk dat je leert kritisch te kijken naar wetenschappelijke literatuur en leert werk van anderen op waarde te schatten.