Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Wikipedia: Algemeen

Introductie Wikipedia

Wikipedia is een online encyclopedisch naslagwerk, dat vooral nuttig is als eerste oriëntatie. In deze LibGuide vind je informatie over het gebruik van Wikipedia in de wetenschap. 

Zoek meteen in Wikipedia >>

Wikipedia

Wat vind ik in Wikipedia?

Wikipedia bestaat uit miljoenen artikelen die alle vakgebieden dekken. Veel artikelen zijn in meer talen beschikbaar, maar kunnen onderling in omvang en inhoud erg verschillen. Artikelen van lokale aard zijn vaak in één taal beschikbaar.

Kan ik Wikipedia als wetenschappelijke bron gebruiken?

Wikipedia wordt niet gemaakt door wetenschappers. Iedereen kan er aan bijdragen. Hierdoor verschilt de kwaliteit van de artikelen. Wikipedia doet aan kwaliteitscontrole, maar je moet voorzichtig zijn om het als wetenschappelijke bron te gebruiken.

In goede artikelen staan recente referenties, bronnen, noten en literatuurverwijzingen die je als wetenschappelijke bron kunt gebruiken. Wanneer je Wikipedia toch als bron wilt gebruiken moet je vooral letten op de aanwezigheid van dergelijke verwijzingen.

Waarvoor gebruik je Wikipedia in de wetenschap?

Wikipedia

  • Eerste verkenning van een onderwerp;
  • ideeën opdoen voor zoektermen om in zoekmachines te gebruiken;
  • vinden of controleren van feiten, maar zorg voor double-check;
  • literatuurverwijzingen: er wordt vaak naar cruciale publicaties verwezen;
  • Bronverwijzingen: je vindt in de voetnoten gedetailleerde bronverwijzingen.
  • Als object van studie: hoe wordt er in een invloedrijk naslagwerk over een onderwerp geschreven?
  • Als snelle vertaaltool, voor woorden, maar vooral voor concepten waarvoor reguliere (online) woordenboeken geen oplossing bieden.

Lees ook wat Wikipedia zelf schrijft over het gebruik van Wikipedia in onderzoek

Verdieping

Zijn Wikipedia artikelen betrouwbaar?

De kwaliteit van de artikelen verschilt, omdat iedereen kan bijdragen aan Wikipedia. Wikipedia streeft naar objectiviteit. Daarom worden nieuwe artikelen kritisch bekeken en is het mogelijk op elkaars artikelen te reageren, ze uit te breiden en te wijzigen.

Bij artikelen over controversiële personen of omstreden gebeurtenissen is de kans op subjectiviteit echter groot. Wanneer referenties naar literatuur en andere bronnen in een artikel ontbreken of er andere redenen zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid staat er meestal een waarschuwing bij het artikel: This article has multiple issues.

Het is altijd goed om beweringen in Wikipedia te vergelijken met andere bronnen en de literatuurverwijzingen te controleren, omdat je niet weet wie de makers van een artikel zijn en wat hun bedoeling is.

Meer informatie