Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Wikipedia: Verdieping

Algemeen

Hoe zoek ik in Wikipedia?

Je kunt zoeken in de zoekfunctie van Wikipedia zelf, maar ook in algemene zoekmachines zoals Google komen vaak Wikipedia artikelen naar boven. 

Basale zoekmethode in Wikipedia:

 • standaard zoekt Wikipedia met AND, dus op de combinatie van gebruikte termen
 • Afkorten op woordstam met:*
 • Woord(en) in de titel van het artikel zoeken met zoekterm intitle:

Geavanceerd zoeken

Je kunt geavanceerd zoeken naar artikelen via portaal navigatie / portal contents.

Als je alle pagina's met hierin jouw term(en) wilt vinden, voeg dan ergens een tilde (~) toe aan je zoekvraag. Het maakt niet uit waar je die zet.

Wikipedia heeft een pagina met zoekopties voor bijvoorbeeld overlegpagina's, overzichtpagina's (portals) of pagina's over geregistreerde Wikipedia gebruikers.

Als Wikipedia geen artikel heeft met als titel de exacte term(en) krijg je resultaten te zien  die de termen in de tekst bevatten.

Staat daar nog niet bij wat je zoekt, dan kun je:

 • Minder specialistische termen  gebruiken of een term weg te laten.
 • Je zoekvraag verbreden door alternatieven voor je zoektermen toe te voegen in een OR relatie (bijvoorbeeld: segregation OR discrimination).
 • Je zoekvraag verbreden door woordvarianten mee te nemen: ofwel in een OR-relatie (bijvoorbeeld: segregation OR segregated) ofwel door je zoektermen af te breken op de woordstam (trunceren) met een *(bijvoorbeeld: segregat*).
 • Andere spellingswijzen toepassen.
 • Een andere taalversie van Wikipedia proberen.
 • Andere naslagwerken gebruiken.

Mag ik Wikipedia artikelen citeren?

In de wetenschap is het niet gebruikelijk naslagwerken zoals (online) encyclopedieën te citeren. Uitzonderingsgevallen zijn:

 • Als er geen andere bron is dan het naslagwerk. Bij Wikipedia zou dat vreemd zijn, omdat alle artikelen daar bronverwijzingen moeten hebben.
 • Als je het stuk in het naslagwerk, bijvoorbeeld een wikipedia artikel, als object van studie hebt, dus als je bestudeert hoe een onderwerp in een naslagwerk wordt behandeld.

Elk Wikipedia artikel heeft een citeerknop in de linker kantlijn om een referentie in een bepaalde citatiestijl te genereren.

Wil je meer weten over citeren en wat daarbij komt kijken, ga dan naar de LibGuide citeren.

Kwaliteit Wikipedia

Kwaliteit gehele Wikipedia

Voor de kwaliteitsbeoordeling van een taalversie van Wikipedia is er article depth. Het geeft aan in welke mate er wordt samengewerkt aan artikelen. Dit hangt samen met de omvang van een taalgebied en de cultuur van de Wikipedia gemeenschap in het taalgebied. De Nederlandse Wikipedia heeft bijvoorbeeld meer behoefte aan verdieping dan aan meer artikelen.

Kwaliteit afzonderlijke Wikipedia artikelen

Om een indruk te krijgen van de kwaliteit van afzonderlijke artikelen kun je kijken naar:

 • Artikelen in verschillende taalversies van Wikipedia via ManyPedia. Artikelen zijn vaak in meer talen beschikbaar en kunnen onderling in omvang en inhoud erg uiteenlopen.
 • Via recent changes en recent changes patrol bekijk je nieuwe pagina's en recente veranderingen. Via Real time edit stream van Wikistream volg je wijzigingen live.
 • Via overlegpagina's wordt de inhoud van pagina´s bediscussieerd. Hoe is het niveau van de discussie over de artikelen?
 • Gebruik WikiTrust: een plug-in voor Firefox die tekstdelen van een kleurcode voorziet op basis van het aantal edits door gezaghebbende auteurs; hoe feller oranje de tekst, hoe minder aanpassingen.

Wat doet Wikipedia aan kwaliteitscontrole?

 • Artikelen worden door meer personen bekeken en bewerkt zodat fouten meestal snel hersteld worden.
 • Wanneer een artikel weinig tekst bevat of geen bronverwijzingen bevat wordt er meestal een waarschuwing bij gezet.
 • Pagina´s waarin aanpassingen voortdurend worden weggehaald en weer aangepast (editing´wars´) kunnen worden vastgezet.
 • Indien er over een onderwerp  controverses bestaan (bijvoorbeeld global warming) wordt er soms een apart artikel gestart waarin die controverse het onderwerp is (global warming controversy).

Info elders

Wikipedia als hulpmiddel voor het bedenken van zoektermen

Wikipedia is in de Wetenschap goed te gebruiken als hulpmiddel in de verkennende fase van onderzoek. Vooral bij het bedenken van zoektermen, concepten, verwante onderwerpen e.d. werkt Wikipedia snel en vaak goed.

Gebruik Wikipedia voor het bedenken van zoektermen door:

 • Te zoeken op je hoofdonderwerp (liefst in de Wikipedia taalversie waarin het meest over je onderwerp is geschreven)
 • het artikel door te lezen om belangrijke zoektermen te vinden;
 • door te klikken naar verwante artikelen (related) om begrippen te vinden;
 • door te klikken naar onderwerpsrubrieken en de daar genoemde artikelen te scannen op nieuwe termen.

simpel door Wikipedia browsen met Wikimindmap