Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Google Scholar: Verdieping

Algemeen

Citatiezoeken in Google Scholar

Cited by link Google Scholar

Google Scholar toont citatieaantallen bij de publicaties. Deze zijn aanklikbaar, waarmee je een lijst van citerende publicaties krijgt. Dit is een van de goede manier om verwante en meer recente informatie te vinden.

Zoekresultaten, maar ook de lijst citerende publicaties staan deels op volgorde van aantallen citaties. Daardoor staan bij de bovenste resultaten vaak wat oudere artikelen en boeken.

Aantallen citaties zijn doorgaans hoger dan die gevonden door citatiedatabases als Web of Science of Scopus. Dat komt doordat Google Scholar ook citaties uit boeken en sommige niet-wetenschappelijke tijdschriften meetelt.

De aantallen citaties in Google Scholar zijn lastig te interpreteren. Vaak is een boek of artikel door de manier waarop Google werkt verschillende keren opgenomen in de database. Die versies hebben dan ook weer verschillende aantallen citaties.

De speciale LibGuide citeren  UBU LibGuide Citatiezoeken biedt meer informatie over citeren en de waarde van citatiezoeken, hoe het moet en waar het kan.

Te veel resultaten, wat nu?

Als je teveel resultaten hebt om allemaal te tonen/bekijken kun je:

 • Er op vertrouwen dat de resultaten op relevantie gesorteerd zijn. Bij Google Scholar is er een hoogwaardige relevantie ordening, echter:
  • deze werkt alleen goed als je voldoende termen hebt ingevoerd;
  • deze wordt verstoord doordat mede wordt gesorteerd op aantal citaties; daarmee komen oudere artikelen en boeken disproportioneel vaak voor bij de bovenste resultaten.
 • Gerichter zoeken met specifiekere termen of door een extra inhoudelijk aspect aan je zoekvraag toe te voegen
 • Je zoekactie selectiever maken door deze te beperken tot een bepaalde website (met bv. site:repec.org of site:sciencedirect.com)
 • Zoeken beperken tot bepaalde publicatiejaren. Dit is vooral belangrijk als:
  • je gezien het onderwerp bepaalde publicatiejaren wilt uitsluiten;
  • je alleen of vooral recente jaren wilt zien.

Veel te weinig resultaten, wat nu?

Als je te weinig resultaten krijgt, kun je:

 • minder specialistische termen gebruiken;
 • je zoekvraag verbreden door alternatieven voor je zoektermen toe te voegen in een OR relatie (bijvoorbeeld: segregation OR discrimination);
 • je zoekvraag verbreden door woordvarianten mee te nemen: ofwel in een OR-relatie (bijvoorbeeld: segregation OR segregated);
 • je zoekvraag verbreden door een aspect/variabele er uit weg te laten;
 • andere schrijfwijzen van je termen proberen
 • andere zoekmachines en databases gebruiken.

Geavanceerd zoeken

Ga naar geavanceerd zoeken via de drie streepjes links op het scherm (hamburgermenu).

Google Scholar menu        Google Scholar geavanceerd zoeken

Probeer de verschillende opties en kies welke manier van zoeken voor jou het beste werkt, bijvoorbeeld zoeken naar exacte zinsdelen (bijv social media, of heart attack) of zoeken in alleen de titel.

 • Gebruik de Artikelen weergeven die zijn geschreven door optie om te zoeken naar een specifieke auteur.
 • Gebruik de Artikelen weergeven die zijn gepubliceerd in optie om te zoeken naar artikelen uit een specifiek tijdschrift.
 • Gebruik de Artikelen weergeven die zijn gedateerd tussen optie om je zoekresultaten te beperken tot bepaalde jaren.

 

Er is ook een manier om geavanceerd te zoeken met operatoren:

 • spatie is AND (horses asthma);
 • | is OR (youth|adolescents|teens);
 • "..." is exact zoeken op zinsdelen ("heart attack");
 • - is NOT (-animals);
 • AROUND(aantal) werkt als proximity search (horses AROUND(3) asthma; NB hier mag je wel spaties gebruiken);
 • met + kan je de automatische stemming uitzetten ( +target);
 • intitle or allintitle is zoeken alleen in de titel (intitle:language acquisition), vgl intext (intext:horses asthma); source (source:"naam tijdschrift"); author (author:"Jan Janssen"). Gebruik "..." naar behoeven;
 • Filetype is zoeken op bepaalde soorten bestanden (filetype:pdf);
 • Site is beperken op een bepaalde website of domein (site:.who.int).

Relevance ranking, wat is dat?

Relevance ranking heeft te maken met de manier waarop een zoekmachine of database zoekresultaten sorteert. Dat is soms standaard op chronologische volgorde (publicatiejaar), maar soms ook op relevantie. Soms kun je voor nog iets anders kiezen, zoals titel of aantal citaties. De volgorde van je zoekresultaten is heel belangrijk, wetende dat je vaak niet verder kijkt dan de bovenste 10 of 20 resultaten.

Als er relevance ranking wordt toegepast, staan die resultaten bovenaan die het sterkst overeenkomen met jouw zoekvraag (en eventueel ingestelde filters op bijvoorbeeld datum of documenttype). Voor het bepalen van de overeenkomst van een artikel, boek, etc. met je zoekvraag wordt vaak door zoeksystemen gekeken naar:

 • het aantal keren dat je zoektermen in het artikel, boek, etc. voorkomen;
 • de plaats in de tekst waar je zoektermen voorkomen (titel, bovenin of onderin);
 • de mate waarin je zoektermen vaker voorkomen in het bewuste artikel, boek etc. dan gemiddeld in alle door de zoekmachine doorzochte artikelen/boeken.

Google Scholar doorzoekt van de meeste artikelen de volledige tekst en heeft ranking die zowel relevantie als aantal citaties weegt. Dit heeft als nadeel dat recente artikelen vaak niet bij de bovenste resultaten staan. Het is dus verstandig je zoekactie ook nog keer te doen met beperking tot de laatste paar jaren.

Wat kan ik met al die links onder de zoekresultaten?

Cited by: het aantal artikelen en boeken dat verwijst naar deze publicatie.

Related articles: artikelen waarvan de lijst met de literatuurverwijzingen sterk lijkt op die van deze publicatie. Soms vind je via deze link artikelen die je met je eigen zoekactie niet had gevonden, maar die wel relevant zijn voor je onderwerp.

Cached:een door Google gemaakte lokale kopie van de webpagina waarop het artikel of de verwijzing daarnaar staat. Kan heel soms handig zijn als de originele webpagina verplaatst of verwijderd is.

View as HTML: toont de publicatie als gewone webpagina in plaats van als PDF; dit is een kopie die Google heeft gemaakt

Library Search: zoekt de publicatie op in Worldcat, de gezamenlijke catalogus van duizenden grote bibliotheken. Van daar kun je ook weer via de UBU-link kijken of de Universiteitsbibliotheek Utrecht het heeft. LET OP: dit laatste werkt niet goed voor e-books.

BL direct: een link naar de documentleverantiedienst van de British Library. Je kunt daar een artikel tegen betaling bestellen. Doe dit alleen als je zeker weet dat Utrecht het niet heeft (dus na het volgen van de UBU-link en controle van de tijdschriftenlijst en WorldCat.)

All n versions: alle plekken waarop Google de publicatie heeft aangetroffen. Dit zijn vaak simpele verdubbelingen, maar soms staat er een link bij die je naar een full text versie leidt die verder nergens beschikbaar is. Volg deze link dus als je op andere manieren (volgen UBU-link, volgen PDF/DOC link in rechterkolom, aanklikken titel) niet direct bij de tekst kan komen.

Import into RefWorks/Endote etc.: deze link zie je alleen als je in de voorkeuren/preferences (onder het tandwieltje) hebt aangegegeven dat je een van deze tools gebruikt om je literatuur te beheren. Je kunt er de gegevens van de publicatie in deze programma's mee opslaan. Dit kan dus alleen per publicatie en niet voor meerdere tegelijk.

UBU-link / fulltext@UBUlink: deze link zie je alleen als je Google Scholar gebruikt via de Universiteitsbibliotheek Utrecht. De links leiden naar een overzicht van de manieren waarop deze publicatie voor jou als Utrechtse student beschikbaar is. Google krijgt hiertoe wekelijks informatie over tijdschriftabonnementen van de Universiteit Utrecht. Volg deze link altijd om bij de full text te komen. Als de Universiteitsbibliotheek het artikel digitaal voor je beschikbaar heeft staat deze link meestal in de rechterkolom. Zo niet klik dan de UBU-link onder het zoekresultaat om te kijken of de Universiteitsbibliotheek het op een andere manier beschikbaar heeft.

[PDF/DOC/HTML/TXT] from: links naar vrij beschikbare versies van het artikel: soms op de site van een auteur zelf, soms op de site van een universiteit. Let op: dit zijn soms zogenaamde 'last author versions': een versie van het artikel die nog niet door de uitgever is opgemaakt en soms licht afwijkt van de definitieve gepubliceerde versie.

Google Scholar referentie

Info elders

Waarom geeft Google Scholar vooral oude artikelen?

Bij veel zoekacties krijg je vooral artikelen die 5-20 jaar oud zijn. Dit komt doordat Google Scholar het aantal keer dat een stuk geciteerd is meeweegt voor het bepalen van de volgorde waarin resultaten getoond worden. Nieuwere artikelen hebben minder tijd gehad om al veel geciteerd te worden. Wil je vooral nieuwere artikelen zien? Filter dan je zoekresultaat op publicatiejaar met de opties in het linkermenu.

Waar zijn de nieuwe artikelen?

Google Scholar bevat ook verwijzingen naar nieuwe artikelen, maar door de manier van sorteren, die mede is gebaseerd op het aantal verwijzingen naar de artikelen, staan de nieuwste artikelen meestal niet bovenaan. Je kunt hier wat aan doen door:

 • te filteren op jaar met de knoppen in het linkermenu;
 • te sorteren op datum waarop Google het artikel heeft gevonden, ook via het linkermenu; dit werkt alleen voor het afgelopen jaar.

Hoe blijf ik bij met Google Scholar?

Met Google Scholar alerts kun je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen over je onderwerp. Je moet er een Google account voor aanmaken. Het werkt vooral goed als je een echt selectieve zoekvraag formuleert, zodat je niet wordt overladen. De resultaten zijn op de site te zien, maar kunnen ook naar je mailadres gestuurd worden.

Let op: de zoekvraag waarop je een alert kunt instellen kan maximaal 100 karakters lang zijn.