Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Google Scholar: Voor onderzoekers

Publish or Perish: Hoe gebruik ik batch bewerking en citatieanalyse met Google Scholar gegevens?

Google Scholar kun je gebruiken voor citatieanalyse. Echter, de resultaten zijn door de afwijkende onderliggende database niet zomaar te vergelijken met die van andere instrumenten hiervoor zoals Web of Science of Scopus. Citatieaantallen zijn vaak hoger omdat ook citaties uit boeken in Google Scholar worden meegeteld.

Een nadeel van Google Scholar is dat je geen batchgewijze analyse of export kunt doen. Met het programma Publish or Perish van Anne-Wil Harzing dat Google Scholar gegevens gebruikt kan dat wel. Maar Publish or Perish lost niet het kwaliteitsprobleem van de onderliggende data van Google Scholar op!

Publish or Perish toont vele metrics

Wat heb ik aan Google Scholar Citations?

Met Google Scholar Citations kunnen auteurs een profiel samenstellen met een lijst van hun publicaties in Google Scholar en de citatiegegevens en h-index daarvan. Google Scholar zoekt zelf de publicaties op die bij de auteur horen, maar je kunt ook correcties aanbrengen. Je kunt geen publicaties toevoegen die niet in Google Scholar zitten. Het is via Google Scholar citations mogelijk een attendering op nieuwe artikelen van een auteur of citaties daarvan in te stellen.

Goolge Scholar Citation profiel Schaufeli

Met een zoekactie in Google Scholar Citations op uu.nl kun je een overzicht krijgen van de Utrechtse onderzoekers die reeds een profiel hebben aangemaakt. Nog meer (voormalige) Utrechtse onderzoekers vind je als je zoekt op uu.nl OR Utrecht

Google Scholar Citation Utrechters

Zodra je MyCitations gebruikt toont Google Scholar ook op de homepage op basis van je eigen artikelen nieuwe artikelen die mogelijk interessant voor je zijn.

Wat zijn Google Scholar metrics?

Google Scholar biedt ook heel beperkt statistieken over de impact van tijdschriften via de Google Scholar Metrics. Het zijn simpele lijsten van de meest geciteerde tijdschriften in bepaalde talen. De gebuikte maat is de h5-index. Dat is, gemeten over de afgelopen vijf jaar, het grootste aantal h artikelen uit het tijdschrift dat minimaal ook h keer geciteerd is. Ook kun je zelf zoeken naar tijdschriften en daarvan de H-index bekijken. Door vele fouten, verdubbelingen en dergelijke in de gebruikte database en doordat ook repositories als 'tijdschrift' worden gezien hebben deze rankings nog lang niet de kwaliteit van de Thomson-Reuters Journal Citation Rankings of de Scopus Journal metrics, Scimago Journal & Country Rank (beide ook beschikbaar via JournalMetrics) of Microsoft Academic Search metrics. Meer over journal metrics in de LibGuide Research Impact .