Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Scopus: Meer weten

Waar zoek ik eigenlijk in?

Dekkingsperiode
Vanaf de 19e eeuw tot heden; waar mogelijk worden tijdschriften geindexeerd vanaf volume 1.
Het oudste ontsloten tijdschrift is The Lancet (vol. 1 = 1823)

Scopus voegt ontsluiting van ouder materiaal toe per uitgever. Reeds toegevoegd:

 • Springer archive (vanaf 1869)
 • Institute of Physics (vanaf 1874)
 • American Physical Society (vanaf 1893)
 • American Institute of Physics (vanaf 1939)
 • Royal Society of Chemistry (vanaf 1841)
 • The journal Nature (vanaf 1950)
 • The journal Science (vanaf 1880)
 • Elsevier archive (vanaf 1823)

Tijdschriftenlijst
Ga naar het beginscherm (via 'Search' in de donkergroene balk) en klik op 'Browse Sources' rechts boven de zoekbalken.
N.B. Bij zoeken via het alfabet worden lidwoorden aan het begin van de titel meegeteld (bijv. The Lancet onder de letter T)

Er is ook een downloadable lijst van tijdschriften, beschikbaar via de coverage pagina die is gelinked onderaan het hoofdscherm.

Patenten
In het resultaat worden ook verwijzingen naar patenten gevonden. Deze zijn via Nexis Uni afkomstig van 5 patentorganisaties wereldwijd. De link naar de patentresultaten staat boven de reguliere zoekresultaten.

Overige bronnen
- Book series
- Conference proceedings

 

Websites
Tot 1 februari 2104 leverde iedere zoekactie ook een lijst van websites op; o.a. sites van universiteiten, onderzoeksorganisaties en overheidsinstellingen.
Deze informatie wordt niet meer aangeboden. 

En wat zit er dus niet niet in?

In Scopus zitten geen volledige artikelen (of boeken of hoofdstukken uit boeken etc.), alleen verwijzingen naar artikelen. Hoe kom ik aan de tekst van het artikel?

Resultaten analyseren

Naast alle limiteeropties kent Scopus ook een uitgebreide analysefunctie om inzicht te krijgen in je resultaten.

Klik na een zoekactie op Analyze results icoon boven de lijst met treffers.
Scopus geeft in een aantal grafieken een overzicht van de opbouw van het resultaat:

 • Year
 • Source title
 • Author name
 • Affiliation name
 • Country
 • Document type
 • Subject area

Tijdschriftanalyse

De Journal analyzer geeft 6 parameters om een tijdschrift te analyseren.

Te veel resultaten, wat nu?

Als je teveel resultaten hebt om allemaal te tonen/bekijken:

 • Pas de sorteervolgorde aan: sorteer op relevantie of aantal citaties per artikel
 • Specifieker zoeken met specifiekere termen of door een extra inhoudelijk aspect aan je zoekvraag toe te voegen
 • Zoeken beperken op 'Subject Area'
  - Scopus kent 4 grote onderwerpsgebieden: Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences en Social Sciences & Humanities
 • Zoekresultaat beperken met de aangegeven Subject Areas, links van het resultaat
 • Zoekresultaat beperken op 'Document type', bijvoorbeeld reviews; een systematic review is een overzichtsartikel waarin de resultaten van wetenschappelijk onderzoek over een bepaald onderwerp worden samengevat
 • Zoekresultaat beperken met een van de andere limiteermogelijkheden

Veel te weinig resultaten, wat nu?

Als je te weinig resultaten krijgt, kun je:

 • Minder specialistische termen te gebruiken;
 • Je zoekvraag verbreden door alternatieven voor je zoektermen toe te voegen in een OR-relatie (bijvoorbeeld: segregation OR discrimination);
 • Je zoekvraag verbreden door woordvarianten mee te nemen: ofwel in een OR-relatie (bijvoorbeeld: segregation OR segregated) ofwel door je zoektermen af te breken op de woordstam (trunkeren) als de zoekmachine dat ondersteunt (bijvoorbeeld: segregat*);
 • Je zoekvraag verbreden door een aspect/variabele er uit weg te laten;
 • Nog eens controleren of al je termen wel correct gespeld zijn!
 • Andere zoekmachines en databases gebruiken.

aanpassen/aanscherpen voor deze specifieke zoekmachine/database

Attenderingen

Van je zoekactie kun je een attendering aanmaken.
Gebruik 'Login' of maak deze aan met 'Register'.

Register: vul je gegevens in en klik daarna op 'Register'

Doe na het inloggen een zoekactie op onderwerp of auteur.

Klik daarna in de groene werkbalk op voor ontvangst van een e-mail (in de mail ontvang je een link naar nieuwe artikelen in Scopus) en klik op 'Create'.
Of klik op voor ontvangst van artikelen in je RSS-reader.

Wil je weten of bepaalde artikelen worden geciteerd?
Klik dan bij het betreffende artikel op 'Set Alert' in de rechterkolom.

UBUlink:beschikbaarheid van publicaties

In je zoektocht naar wetenschappelijke literatuur kom je soms de UBUlink tegen. Deze link geeft informatie over de beschikbaarheid van de publicatie via de universiteitsbibliotheek, zowel digitaal als op papier.

UBUlink: snel naar de publicatie 

Je kunt in verschillende zoeksystemen publicaties vinden die je in handen wilt krijgen. Op veel van deze plekken kun je hiervoor de UBUlink gebruiken.

De UBUlink geeft in het geval van digitale publicaties meestal directe toegang. Bij papieren publicaties geeft de link informatie over de beschikbaarheid bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Wanneer is zoeken naar artikelen lastig?

Recente Engelstalige artikelen in toptijdschriften zijn vrij eenvoudig te vinden, zeker als je met de juiste termen zoekt of al een titel hebt. Maar er zijn ook lastiger gevallen. Hoe handel je in die gevallen?

 • Niet-Engelstalige artikelen
  • Gebruik Worldcat, in WorldCat vind je ook Nederlandstalige artikelen. Ook Google Scholar heeft een deel van de niet Engelstalige tijdschriften doorzoekbaar gemaakt. Tenslotte zijn er voor veel vakgebieden vakspecifieke bestanden waarin vaak ook niet-Engelstalig materiaal is beschreven.
    
 • Echt oude artikelen
  • Web of Science gaat terug tot 1900 voor natuurwetenschapen en sociale wetenschappen, Scopus gaat vaak tot de eerste aflevering van tijdschriften en daarmee soms dus nog verder terug dan 1900. JStor is een database met de full text van deels (zeer) oude tijdschriften. Deze zijn weliswaar ook allemaal via Google Scholar te vinden, maar in JStor kun je ook makkelijk door de jaargangen bladeren.
    
 • Niet-wetenschappelijke artikelen
 • (Nog) niet digitaal beschikbare artikelen
  • Vaak is informatie over deze artikelen wel gewoon vindbaar in zoekmachines voor artikelen. Via de UBUlink word je dan vanzelf geleid naar informatie over waar ze in gedrukte vorm beschikbaar zijn.
    
 • Als hoofdstuk in een boek gepubliceerde artikelen
  • Deze zijn soms te vinden in Worldcat als de inhoudsopgave van het boek doorzoekbaar is gemaakt. Dat is het geval bij de meeste e-books die de UB heeft ingekocht. Zoek dan op de titel van het hoofdstuk en zet dat tussen aanhalingstekens ("titel"). Je komt op de pagina van het gehele boek en kunt dan via de link naar het e-book en daar naar het hoofdstuk gaan.
  • Indirect kun je deze vinden als je zoekt in Google Books en vervolgens met de titels van het gehele boek terug gaat naar de collectie van de UB in WorldCat om te zien of het boek voor jou digitaal of gedrukt beschikbaar is.
  • Sommige boekhoofdstukken zijn ook apart opgenomen in WorldCat.
    
 • In congresbundels verschenen artikelen (conference proceedings)
  Het is lastig artikelen in congresbundels te achterhalen. Je kunt ze tegenkomen in Google Scholar of Web of Science. Ze worden danconference proceedingsgenoemd. Zoek je een artikel in een congresbundel:

  Raadpleeg bij twijfel de specialist voor jouw vakgebied.

  • Zoek in Google Scholar op een specifieke term en vul bij advanced search > Return articles published in het volgende in: conference proceedings
  • Je kunt zoeken in een database die aansluit bij het vakgebied van de conferentie.
  • Sommige proceedings zijn in papieren vorm beschikbaar en vindbaar via Worldcat op titel van de conferentie.

 

 • Gratis toegankelijke artikelen zijn belangrijk als je geen lid bent van een universitaire gemeenschap en niet in een universiteitsbibliotheek bent.
  • Gebruik Google Scholar en kijk in de resultatenlijst in de rechterkolom: daar staan vaak links naar vrij toegankelijke PDF/DOC/HTML versies.
  • Gebruik de Open Access-zoekmachine Base.
  • Zoek in de database van papers bij Mendeley en vink na een zoekactie de optie "Open Access articles only" aan
  • Zoek met de gewone Google zoekmachine op volledige titel van een artikel. Soms is het stuk door een auteur op een eigen site gezet of geüpload in een profielsite en daar vrij toegankelijk.

Feed met de nieuwste UU-artikelen

Scopus kan ook feeds genereren, zoals die met nieuwe artikelen van UU-onderzoekers hieronder. Voor het maken van een dergelijke feed moet je een speciaal Scopus-rss-feeds-account aanmaken (dat staat los van je eventuele gewone Scopusaccount)

Loading ...

Zoektermen combineren en afbreken

In Scopus kun je zeer gericht zoeken met deze operatoren en wildcards:

"... ..." 'loose phrase': woorden naast elkaar maar niet persé in die volgorde en inclusief enkelvoud- / meervoudvarianten.
N.B. In veel andere bestanden hebben "... ..." een andere functie! Zie Zoektermen combineren en afbreken op de stam
{.. ...} 'exact phrase': woorden precies zo gespeld en in die volgorde
AND  
OR  
AND NOT  
W/n woorden moeten binnen n woorden van elkaar staan
* (truncatieteken) op deze plaats kunnen 0, één of meer letters staan.
Bijv. vaccin* = vaccin OR vaccines OR vaccination etc.
? wildcard voor één willekeurige letter

Volgorde treffers aanpassen: sorteren op datum of relevantie?

De volgorde van je zoekresultaten kan van belang zijn, omdat je vaak niet verder dan de eerste 10 of 20 treffers kijkt.

Standaard staan de resultaten op publicatiejaar geordend; met de sorteermogelijkheden rechts
Sorteren op relevantie of auteur
kun je de artikelen opnieuw ordenen op relevantie, meest geciteerde of oudste artikelen. Ook kun je alfabetisch sorteren op eerste auteur of op bron.

Sorteren op relevantie

Hierbij gelden criteria als:

 • hoe vaak komen je zoektermen in het document voor?
 • waar in het document komen je zoektermen voor: in de titel, de samenvatting, vooraan of achteraan?
 • hoe bijzonder is een zoekterm binnen een document in vergelijking met de andere gevonden documenten?

Sorteren op relevantie wordt ook wel aangeduid als 'relevance ranking'.

Jargon in klare taal

 • H-index: index voor de wetenschappelijke productiviteit en impact van een wetenschapper.
 • Affiliation: de organisatie (universiteit, laboratorium etc.) waaraan een auteur verbonden is

Scopus versus Web of Science. De verschillen.

Scopus versus WoS

In de markt voor multidisciplinaire citatiedatabases zijn Web of Science en Scopus de twee grote spelers. Web of Science bestaat al lang (sinds 1961) en heeft een gevestigde reputatie. Scopus is jonger (2004) maar is intussen ook wereldwijd bekend als 'de andere professionale citatiedatabase'. Beide databases zijn steeds meer op elkaar gaan lijken, maar toch zijn er ook nog heel grote verschillen.

Pluspunten Scopus

 • Bredere dekking: meer tijdschriften opgenomen (>21.000 tegen 12.000 in WoS)
 • Betere dekking tijdschriften Azië, Zuid-, Midden- en Oost-Europa
 • Ook >450.000 documenten van vóór 1900 opgenomen
 • Bevat ook gegevans van boeken en boekhoofdstukken met complete citatie-informatie
 • Groter aandeel records bevat ook abstracts (bij WoS alleen abstracts vanaf 1991/92 voor (Social) Science en vanaf 2000 voor Humanities)
 • Betere ondersteuning voor zoeken op auteur
 • Beschikbaarheid van veel third party apps met bijzondere functionaliteit
 • Meer genereuze downloadlimiet (20.000 records)
 • Betere dekking in de vakgebieden techniek, geowetenschappen en sociale wetenschappen

Pluspunten WoS

 • Diepere dekking door opname van alle inhoud van een tijdschrift: ook editorials, introducties to special issues, obituaries, letters to the editor, book reviews etc.
 • Ook gegevens over citaties in artikelen van vóór 1996 (Scopus werkt aan opname van die citaties 1970-1996)
 • Opname book reviews groot pluspunt voor Arts & Humanities
 • Koppeling met Journal Citation Reports

omvang Scopus-WoS 1900-2012

Ook Google Scholar en Microsoft Academic Search zijn multidisciplinaire wetenschappelijke databases met citatiegegevens, maar de functies voor citatieanalyse zijn bij die twee zoekmachines veel beperkter dan bij WoS en Scopus en de betrouwbaarheid wordt iets lager ingeschat.

Zoeken naar een 'half known item'

Soms weet je ongeveer welk artikel je zoekt, maar niet helemaal. Je hebt bijvoorbeeld een tip gekregen van een belangrijk artikel op jouw vakgebied.

Voorbeeld: je weet een onderwerp en een woord uit de tijdschrifttitel
Het gaat over 'liquid crystals' en is verschenen in een tijdschrift met het woord 'polymer' in de titel.

 • Ga naar 'Document Search', selecteer 'All Fields' en vul in 'liquid crystals'.
 • Open een extra zoekbalk met extra zoekveld
  Selecteer hier 'Source title' en vul het woord 'polymer' in.