Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Special material: Find out more

Publications about Special Collections

University Library Utrecht also spreads its cultural heritage in a range of publications. See below for an overview of publications about or otherwise relating to the Special Collections.

General

 • K. van der Horst, L.C. Kuiper-Brussen & P.N.G. Pesch, Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584–1984. Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1984. Tweede druk. ISBN 90 6194 384 1. 392 p., ill. Paperback: € 7,–; gebonden: € 11,–.
 • D. Grosheide, A.D.A. Monna & P.N.G. Pesch, Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Deel 1: De eerste drie eeuwen. With a summary in English. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit / HES uitgevers, 1986. ISBN 90 6194 096 6 (geb.) & 90 6194 016 8 (ing.). 302 p., ill. Paperback: € 7,–; gebonden: € 11,–.
 • Marco van Egmond, Bart Jaski en Hans Mulder (eds.), Bijzonder onderzoek : een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht; Zwolle: Universiteitsbibliotheek Utrecht; Waanders, 2009. 272 p., ill. Gebonden: € 14,95. Dit boek is online te raadplegen.

Digitisation

Manuscripts

 • M.P. van Buijtenen, De bijbel van de Regulieren te Utrecht [=UBU, Hs. 29]. 15e-eeuws schisma in het licht van 13e-eeuws Frans handschrift. Met een codicologische bijdrage van G. Gerritsen-Geywitz. Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1984. ISBN 90 6194 314 0. 95 p. € 3,–.
 • Koert van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the Utrecht University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen;'s-Gravenhage: Gary Schwartz; SDU, 1989. ISBN 90 6179 086 7. 741 ill. € 50,–.
 • Willemijn van Klingeren & Tino Oudesluijs, A supplement to Koert van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the Utrecht University Library, Utrecht (1989). Vol. 1: manuscripts acquired 1989-2011; loose manuscript fragments (first section). Pdf. Utrecht: Utrecht University Library, Special Collections, 2011.
 • Anna Duijsings, Myrthe Machielsen, Marleen van der Meulen & Chloé Vondenhoff, A supplement to Koert van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the Utrecht University Library, Utrecht (1989). Vol. 2: loose manuscript fragments (second section; bound maculature (first section). Pdf. Utrecht: Utrecht University Library, Special Collections, 2011. —,
 • Inventaris van het archief van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912–1975). Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1983. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 1). ISBN 90 6701 003 0. 113 p. € 3,–. J.J. van Herpen & K. van der Horst, Inventaris van het archief van Dr. Pierre Henri Ritter Jr. (1882–1962). Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit Utrecht, 1988. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 2). ISBN 90 6701 005 7. 191 p. € 3,–.
 • K. van der Horst, Inventaris van het archief van de familie Chevallier (ca. 1700–1900). Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1992. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 3). ISBN 90 393 0344 4. 174 p. € 3,–. —,
 • Inventaris van het archief van de familie Chevallier (ca. 1700–1900). Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1992. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 3). ISBN 90 393 0344 4. 174 p. € 3,–. —,
 • Catalogus van de collectie collegedictaten van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1994. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht , 4). ISBN 90 393 0774 1. 371 p. € 7,–.
 • Ellen M.L. Kempers, Inventaris van het archief van prof. dr. Arnold Albert van Ruler (1908-1970). Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1997. (= Inventarissen van de afdeling handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, 5). ISBN 90 393 1420 9. 297 p. € 11,–.
 • Jan J. van Herpen (ed.), De oude heer in Den Haag. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. – Willem en Jeanne Kloos (1916-1949). Met een nawoord van Harry G.M. Prick. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit; HES uitgevers, 1986. (= Publikaties uit het Archief Ritter, 1). ISBN 90 6194 435 x. 249 p. € 3,–. — (ed.),
 • Een toegenegen vriend, al ben ik wellicht lastig. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. – Herman de Man, aangevuld met andere brieven en documenten (1928-1946). Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit; HES uitgevers, 1986. (= Publikaties uit het Archief Ritter, 2). ISBN 90 6194 136 9. 148 p. € 3,–. — (ed.),
 • De meest Delftse Delftenaar. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. – Dirk Coster (1920-1956). Met een nawoord van Theun de Vries. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit; HES uitgevers, 1987. (= Publikaties uit het Archief Ritter, 3). ISBN 90 6194 216 0. 305 p. € 3,–. — (ed.),
 • De markies onzer letteren. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. – Lodewijk van Deyssel (1902-1951). Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit / HES uitgevers, 1988. (= Publikaties uit het Archief Ritter, 4). ISBN 90 6194 117 2. 213 p. € 3,–.

Early printed works

 • J.N. IJkel (ed.), Bibliografie van dr. A.H. de Hartog (1869–1938). Met een biografische schets door O.J. de Jong. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1988. (= Utrechtse bibliografische reeks, 1). ISBN 90 6701 006 5. € 3,–.
 • V.H. Groothoff (ed.), Bibliografie van dr. Otto J. de Jong. Ingeleid door H.A.J. Wegman. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1991. (= Utrechtse bibliografische reeks, 2). ISBN 90 6701 007 3. € 3,–.
 • P.N.G. Pesch (ed.), Bibliotheken van het Aartsbisdom en van de Franciscanen. De collectie Thomaasse in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht: Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1992. (= Utrechtse bibliografische reeks, 3). ISBN 90 393 0111 5. 93 p. € 3,–.
 • Bertram Mourits & Pierre N.G. Pesch (eds.), Catalogus van de Bibliotheek Vestdijk. Met een inleiding door Rudi van der Paardt. Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 1995. (= Utrechtse bibliografische reeks, 4). ISBN 90 393 0707 5. 199 p. € 4,–.

Maps and atlases

 • [G.G. Schilder (ed.)], Lijst van kaarten in de Ackersdijck-collectie van de Rijksuniversiteit Utrecht. Utrecht: Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit, 1975 (Bulletin van de vakgroep kartografie ; 1). I. Harms ... [et.al.],
 • Catalogus van de kaartencollectie Moll; met een inleiding van A.D.A. Monna. Utrecht: Universiteitsbibliotheek Utrecht, 1977.
 • Catalogus bij de tentoonstelling Acquisitionum Koemanniarum Selectio: 29 september - 9 oktober 1981. Utrecht: Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht, 1981.
 • P.C.J. van der Krogt, Lijst van foto's, platen en tekeningen van het Geografisch Instituut. Utrecht: [s.n.], 1981.
 • Catalogus bij de tentoonstelling Toonneel des Aerdrijcx: oude kaarten in het Universiteitsmuseum ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Geografisch Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht: 14 maart - 29 april 1983. Utrecht: Universiteitsmuseum, 1983.
 • Kaartenverzameling Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht : collectie H.G. de Smit. Utrecht: Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht, 1986.
 • R.P. Oddens, Catalogus van kartografische documenten in de kaartenverzameling van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht : 1983-1991. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, 1992. — &
 • Marco van Egmond (eds.), Ormelings atlassen : Catalogus van atlassen geschonken aan de Universiteit Utrecht door de hoogleraren F.J. Ormeling sr. en jr. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Geowetenschappen, 2008. (Nederlandse Geografische Studies ; 372). 147 p.

Publicaties