Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bronnen zoeken en gebruiken bij cursus GEO1-3052 : 3B: websites

Ruimtelijke vraagstukken in Nederland

WEBSITES ZOEKEN: opdrachten

Geschatte tijd: 10 min.

  1. Bekijk de tips hiernaast.
  2. Zoek een website door op onderwerp te zoeken met Google of Bing
  3. Zoek een website door eerst te bedenken welke organisatie zich mogelijk bezighoudt met je onderwerp en vervolgens de site van die organisatie op te zoeken met Google

LET OP: Je kunt voor jezelf wel noteren dat een complete website relevant is, maar als je in een werstuk materiaal van een website gaat citeren moet je altijd de specifieke webpagina aangeven waar je iets hebt gelezen en ook de datum aangeven waarop je die pagina hebt geraadpleegd.

Algemene webzoektips

  1. Denk in "termen van het document": gebruik het soort termen die je in de te vinden bron verwacht.
  2. Zet de belangrijkste termen voorop: dit maakt uit voor de volgorde van je zoekresultaten.
  3. Kijk altijd of je de .nl versie of de .com versie van Google gebruikt en of je de Nederlandstialige of Engelstalige interface gebruikt. Beide bepalen mede de volgorde van de zoekresultaten.
  4. Herhaal in je zoekactie termen die belangrijk zijn.