Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bronnen zoeken en gebruiken bij cursus GEO1-3052 : 1. Intro

Ruimtelijke vraagstukken in Nederland

facultatieve training brongebruik bij cursus GEO1-3052

In deze facultatieve training leer je systematisch zoeken en gebruiken van bronnen voor wetenschappelijke doeleinden. Meer concreet leer je:

 • Op basis van een gegeven onderwerp een zoekprofiel opstellen
 • Goede zoektermen genereren en gebruik maken van hulpmiddelen daarbij
 • Goede zoekmachines/databases selecteren en gebruiken voor het zoeken van verschillende soorten bronnen:
  • nieuws / krantenartikelen
  • websites
  • rapporten
  • tijdschriftartikelen
  • boeken
  • kaarten
  • statistieken en feitelijke gegevens
  • video / documentaires
 • Gevonden bronnen evalueren op relevantie en wetenschappelijkheid
 • RefWorks gebruiken om gevonden literatuurgegevens op te slaan  

In deze training maak je snel kennis met zoeken naar veel verschillende soorten bronnen. Keer hier zonodig later terug als je de toelichting bij een bepaalde zoekmachine of bestand nodig hebt.

De training bestaat alleen uit dit facultatieve practicum.

Richtlijnen: hoe werkt dit practicum?

Dit is een individuele training die je, facultatief, in 2-3 uur kunt doorlopen. Het is verstandig vooraf reeds de inhoudelijke uitleg die op alle pagina's rechts staat door te nemen. In de zalen is begeleiding aanwezig.

De training bestaat inclusief deze inleiding uit 7 genummerde onderdelen. Doe uiteraard alleen wat je nog niet eerder gedaan hebt of wat je lastig vind. In de linkerkolom staan telkens de opdrachten in een blok met een groene kop. De informatie in de rechterkolom is vooral het hoe en waarom van de aanpak.

Let op: het derde onderdeel, het eigenlijke zoeken, bestaat uit een hoofdpagina en 8 onderliggende pagina's voor de verschillende soorten bronnen die van belang zijn.

Veel succes!