Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Diergeneeskunde Studieboeken online: Bachelor 1

Andere literatuur vinden?

Kun je een e-book dat je eigenlijk wilt hebben niet in deze etalage vinden, of werkt een link niet? Kijk dan in WorldCat: De Universiteitsbibliotheek heeft  >400.000 e-books ! 

Voor alle andere bronnen van de universiteitsbibliotheek en meer hulp, kijk op www.uu.nl/vetportal.

Neem voor je begint met zoeken, citeren of referen eerst de Compass module door. En voor de versieping tijdens de Master de module Compass+.

Alle blokken

Veterinaire Pathofysiologie en Ziekteleer by Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde

Publication Date: 2013. Wordt regelmatig geactualiseerd

blok BB, lijn WDH1, lijn DHV1

blokken EBC, BB, HH

blok IA