Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen: Verwijzen

Verwijzen naar je bronnen

Als je eenmaal de juiste literatuur hebt gevonden en gaat gebruiken dan moet je gaan verwijzen naar je bronnen. Wanneer je bijvoorbeeld een paper schrijft, verwijs je in de tekst naar de bronnen waaruit je jouw informatie hebt gehaald. Ook maak je altijd een bijbehorende literatuurlijst waar alle door jouw gebruikte bronnen in terug te vinden zijn.

Voor pedagogisch wetenschappers zijn er regels over hoe ze moeten verwijzen, deze zijn opgesteld door de American Psychological Association (APA). Om te voorkomen dat je plagiaat pleegt, en om serieus genomen te worden als wetenschapper moet je altijd verwijzen volgens deze stijl.

In de boxen hiernaast vind je

1. algemene informatie over de APA stijl
2. een video over APA verwijzen (en nogmaals) plagiaat
3. Hulpgidsen en websites

Op de drie onderliggende paginas vind je:

APA - verwijzen in de tekst
APA - literatuurlijst
APA - verwijzen naar online afbeeldingen

1. APA stijl

De citatiestijl van de American Psychological Association (APA-stijl) wordt veel gebruikt binnen de sociale wetenschappen (pedagogiek en psychologie), maar ook daarbuiten.

Deze libguidepagina is nog voornamelijk gebaseerd op de 6e editie van de APA Stijl. Op 1 oktober 2019 is de nieuwe, 7e, editie van de Publication Manual verschenen en zijn de APA style website en de APA style blog vernieuwd.

Raadplaag voor een volledig overzicht de Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition of de Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition

Informeer altijd bij je docent of je de juiste editie en de juiste regels hanteert. 

Volgende pagina

In de volgende subpagina vind je informatie over correct APA verwijzen in de tekst

Hulpgidsen en websites

Ondersteuning bij APA (alles in het Engels):

Ondersteuning bij de oude 6e editie (update juli 2020):