Skip to Main Content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Zoeken in CAB Abstracts: Snel aan de slag

Van wie is CAB Abstracts?

CAB Abstracts wordt gemaakt en onderhouden door CABI, de 'Commonwealth Agricultural Bureaux International', een not-for-profit internationale organisatie die zich ten doel stelt:

 1.  bij te dragen aan de verbetering van de mondiale volksgezondheid en
 2.  het oplossen van problemen op het gebied van landbouw, veeteelt en milieu 

CABI doet dat via het ontsluiten en beschikbaarstellen van wetenschappelijke informatie en expertise.

Wat is CAB Abstracts?

CAB Abstracts is het belangrijkste bestand voor wetenschappelijke literatuur op het gebied van Diergeneeskunde en Dierlijke Productie.
 
Wat zit er in
CAB-Abstracts?
 • > 8,5 miljoen publicaties van 1973 - heden
 • ca. 2 miljoen uit 1910-1972
 • + 350.000 jaarlijks
 • uit > 120 landen, in > 50 talen
 • alle met Abstract (Eng)
 • uit >10.000 tijdschriften
 • uit grijze literatuur:
  • Jaarverslagen 
  • Rapporten
  • Bulletins
  • Thema-uitgaven
  • Conferentieverslagen 
  • Nieuwsbrieven
  • Discussie papers 
  • Technische informatie 
  • Veld aantekeningen 
  • Proefschriften en scripties

 

Waarvoor gebruik ik CAB Abstracts?

CAB Abstracts gebruik je als je zeker wilt weten dat je alle literatuur over je specifieke veterinaire of veeteeltkundige onderwerp gaat vinden.

Waarom CAB Abstracts?

Door de bijna volledige dekkingsgraad van de veterinaire literatuur in CAB Abstracts kun je hieruit een compleet overzicht destilleren over om het even welk diergeneeskundig of veeteeltkundig onderwerp.

klik om naar het artikel te gaan

 • Er zijn ruim 120 essentiele tijdschriften voor de veterinaire gemeenschap: hierin vallen zowel vakgebiedbrede, specialistische én vakgebiedoverschrijdende tijdschriften (deze lijst is o.a. te vinden in een publicatie uit 2012: klik op de link in het plaatje)
 • Daarnaast zijn er ruim 1000 tijdschriften en congresseries die hetzij specifiek gewijd zijn aan een deelgebied van de diergeneeskunde of dierlijke productie, dan wel algemeen biomedisch met een substantieel deel gewijd aan diergeneeskunde en aanverwante disciplines

 

Er zijn verschillende 'zoeksystemen' waarin een groter of kleiner deel van de 'animal science' literatuur is verzameld.

Vergelijkt men CAB abstracts met PubMed dan is het belangrijk zich onderstaand te realiseren:

De voornaamste insteek van PubMed is de humane geneeskunde en volksgezondheid

In PubMed (veel) mist vooral literatuur over dierenwelzijn en milieuaspecten, en ook over paarden, pelsdieren en wilde dieren

Zoeken in CAB Abstracts

 
Maar ...als je zomaar begint met zoeken - in wat voor bestand dan ook - ben je niet efficient bezig... Meestal krijg je veel te veel treffers, die lang niet allemaal relevant zijn. Bovendien is de kans groot dat je sommige belangrijke literatuur juist niet vindt.
 
Kortom, om efficiënt te zoeken moet je een zoekactie goed voorbereiden. Dat bestaat uit
 1. Het formulereen van beantwoordbare zoekvragen
 2. Het ontleden van de vraag in de belangrijkste elementen (APICO-methode)
 3. Het bedenken van geschikte zoektermen voor elk element 
Met een goede voorbereiding kun je snel en efficient zoeken, niet alleen in CAB abstracts maar ook in andere zoeksystemen! Hoe je dat aanpakt is te vinden in de Libguide ... 
 

Hoe krijg ik toegang tot CAB Abstracts?

De database van CAB Abstracts is bij de Universiteit Utrecht het eenvoudigst te bereiken via het kanaal 'Zoeksystemen' op VetPortal

 

 

CAB Abstracts op OVID-platform

De licentie voor CAB Abstracts loopt bij de UU via het platform van OvidSP

Via dit platform zijn ook - desgewenst gelijktijdig - andere databases te doorzoeken.
Je kunt databases kiezen via de knop [Change]:
 • CAB Abstracts 1910-present (standaard instelling)
 • CAB Abstracts 1973-present (= alleen de laatste 40 jaar)
 • CAB Abstracts 1910-1989 (= alleen het oudere archief )
 • MEDLINE (= de database waarin ook PubMed zoekt!)
 • Food Science & Technology Abstracts

LET OP: gelijktijdig zoeken in verschillende databases heeft ook een nadeel: in dat geval kan géén gebruik worden gemaakt van het interne trefwoordenregister van CAB Abstracts ('Map term to Subject Heading' (zie zoekmethoden)