Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie: Wetenschappelijk schrijven: Referenties verzamelen

Referenties verzamelen: introductie

Lees de informatie in de boxen hiernaast, met algemene aanwijzingen en over de verschillende manieren om referenties te verzamelen. 

Op de volgende twee pagina's vind je twee opdrachten waarbij je aan de slag gaat met het exporteren van titels naar RefWorks.

Opdracht 2. Save-to-RefWorks-tool

Opdracht 3. Exporteren uit zoeksystemen

Hoe werkt het verzamelen?

Je kunt de gegevens van je bronnen op meerdere manieren in je literatuurmanagementsysteem  zetten. De meest gebruikte manier is via een exportknop of export tool. Daarnaast is het ook mogelijk om bronnen handmatig toe te voegen.

Automatisch exporteren. Bijvoorbeeld:

Hoe het downloaden precies in zijn werk gaat verschilt per database! Op de volgende pagina's vind je voorbeelden van de verschillende manieren van ex/importeren.

Zelf maken als je op geen andere manier de gewenste gegevens kunt binnen halen. Bijvoorbeeld:

  • voor een webpagina: via [Add New] maak je een nieuwe titelbeschrijving voor een [Reference type 'web page']
  • voor een hoofdstuk in een boek (in plaats van het volledige boek): via [Edit] verander je de bestaande verwijzing van [Reference type 'book, whole'] in [Reference type 'book, section']

TIP: Controleer je nieuwe referenties altijd na het binnen halen, en verwijder duplicaten direct!  Zie hiervoor het tabblad 'Verzameling beheren'. 

Algemene aanwijzingen voor het gebruik van RefWorks

Browser instelling

  • Zorg dat 'pop-ups' zijn toegestaan (pop-up blocker uitschakelen)
  • Vaak moet je ook toestaan dat er informatie wordt verzameld via 'Third-party cookies' (bekijk hiervoor je settings)

 RefWorks Folders

  • Sorteer je referenties in zelfgemaakte mappen (zie ook het tabblad 'Verzameling beheren').
  • Controleer direct na import van een referentie in RefWorks of alle relevante gegevens zijn geïmporteerd en of ze in het juiste veld zijn geplaatst. Uitleg over fouten corrigeren vind je in het tabblad 'Verzameling beheren'.