Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie: Wetenschappelijk schrijven: 7. Google Docs

RefWorks in Google Docs

RefWorks biedt naast de Write-N-Cite in Word ook de RefWorks add-on voor Google Docs.

In dit tabblad in het kort hoe dat werkt. Onze collega's uit Groningen hebben een iets uitgebreidere handleiding te vinden op https://libguides.rug.nl/umcg/refworksnl/google-docs

Verwijzen in Google docs

Verwijs naar literatuur in Google docs

 

  • Start een Google docs document
  • Klik in de menubalk op Add-ons
  • Zoek in het aanbod de Add-on ProQuest/RefWorks op en installeer deze

  • Zet de cursor op de gewenste plek in de tekst
  • Kies dan [Add ons > Proquest RefWorks > Manage citations]

  • Kies een bron en klik op [Cite this]; de literatuurlijst wordt tegelijkertijd aangemaakt 

LET OP:  de literatuurlijst volgt in eerste instantie direct, zonder witregel, na de eerste referentie;

Vóór je verder gaat met toevoegen van nieuwe verwijzingen kun je het best eerst een paar regels wit invoegen tussen de tekst en de literatuurlijst, anders kun je een foutmelding krijgen (doordat je niet in de body van de tekst toevoegingen maakt maar in de door RefWorks gecomponeerde literatuurlijst!)

  • Verander desgewenst de weergave: klik op het radertje en op [Change citation style]