Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Culturele Antropologie: Wetenschappelijk schrijven: Feedback

Feedback welkom!

Wij horen graag wat je van deze training en van deze LibGuide vindt. 

Geef via de poll hiernaast je mening of mail je feedback naar de vakspecialist Sociale Wetenschappen.

Dank je wel!

Hoorcollege (19 november)

Ik vond het niveau
te laag: 31 votes (32.98%)
goed: 59 votes (62.77%)
te hoog: 4 votes (4.26%)
Total Votes: 94
Ik vond het tempo
te laag: 32 votes (39.51%)
goed: 44 votes (54.32%)
te hoog: 5 votes (6.17%)
Total Votes: 81

Deze LibGuide

Ik vind het niveau
te laag: 8 votes (9.88%)
goed: 69 votes (85.19%)
te hoog: 4 votes (4.94%)
Total Votes: 81
Ik vind de achtergrondinformatie
te oppervlakkig: 7 votes (8.54%)
goed: 69 votes (84.15%)
te ingewikkeld: 6 votes (7.32%)
Total Votes: 82
Ik vind deze instructiemodule
onhandig: 8 votes (9.52%)
handig: 62 votes (73.81%)
vervelend: 7 votes (8.33%)
leuk: 7 votes (8.33%)
Total Votes: 84

Totaal training Literatuurbeheer

Ik heb
veel nieuws geleerd: 24 votes (22.86%)
toch wel wat nieuws geleerd: 57 votes (54.29%)
niet veel nieuws geleerd: 14 votes (13.33%)
geen belang bij literatuurbeheer: 10 votes (9.52%)
Total Votes: 105
Ik vind deze training
aan te raden voor alle 1e jaars SW: 17 votes (20.99%)
aan te raden voor alle 1e jaars, ongeacht vakgebied: 34 votes (41.98%)
wel nuttig maar niet speciaal aan te raden: 23 votes (28.4%)
overbodig: 7 votes (8.64%)
Total Votes: 81
Ik geef als cijfer
hooguit een 4: 2 votes (2.06%)
5: 3 votes (3.09%)
6: 25 votes (25.77%)
7: 56 votes (57.73%)
8 of hoger: 11 votes (11.34%)
Total Votes: 97