Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen bachelor Pedagogisch Practicum: APA - Literatuurlijst

ONLINE PRIKBORD VOOR VRAGEN

Heb je een vraag? Ga naar het online prikbord!

Introductie: APA - Literatuurlijst

Op deze pagina:

1. Algemene regels voor het maken van de literatuurlijst in APA. 
Zet je lijst in alfabetische volgorde

Regels voor het maken van correcte verwijzingen naar verschillende publicatietypes:

2. tijdschriftartikelen

3. boeken

4. hoofdstuk uit een boek

5. organisatie als auteur

6. persoonlijke communicatie

Literatuurlijst: algemene regels

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition (verschenen oktober 2019)

De literatuurlijst wordt, op alfabetische volgorde, geplaatst na het artikel of aan het einde van het boek en bevat de informatie die nodig is om de betreffende bron te kunnen identificeren en terug te vinden. De literatuurlijst wordt opgemaakt met dubbele regelafstand.

In zijn algemeenheid bestaat een literatuurverwijzing uit een auteursnaam, een publicatiedatum, een titel en verdere informatie over de publicatie.

Kenmerken belangrijkste elementen:

 • Begin dus met de auteursnaam, gevolgd door de initialen gescheiden door punten.
  • Wanneer er twee auteurs zijn volgt de volgende auteur na een komma en met als tussenvoegsel een &. Voorbeeld: Boockvar, K.S., & Burack, O.R. (2007).
  • Als er meer dan twee auteurs zijn worden hun namen gescheiden door komma's en voor de laatste auteur wordt zowel de komma als het &-teken gebruikt.  Voorbeeld: Boockvar, K.S.,  Carlson, H., Giambanco, V., Friedman, B.,& Siu, A. (2006) (2007).. 
  • Er worden maximaal 20 auteurs vermeld. Heeft de oorspronkelijke publicatie 21 of meer auteurs neem dan de eerste 19 auteurs,  gevolgd door 3 puntjes en dan de laatste auteur Voorbeeld: Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996).
  • Als er geen auteur is: schuif dan de titel van de publicatie naar de auteurspositie en alfabetiseer op het eerste betekenisvolle woord uit de titel (dus niet op 'de' of 'het').
 • Na de auteursnamen volgt tussen haakjes het publicatiejaar en vervolgens een punt. Bij tijdschriften volgt soms ook een maand of  datum bijvoorbeeld (2008, May) of (2018, January 22) of een enkele keer (2016, Winter). Is er geen publicatiejaar of datum gebruik dan: (n.d.) (dat staat voor no date). Gebruik in press bij artikelen die wel geaccepteerd zijn voor publicatie, maar nog niet daadwerkelijk gepubliceerd zijn
 • Na publicatiejaar volgen de titel en de verdere publicatie gegevens o.a. uitgever (bij boeken), tijdschrifttitel, nummering en/of paginering en eventueel een identificatienummer (doi) of url ([...] 34-40. Retrieved from https://etc.):
  • Boek
   • Cursiveer de titel van het boek.  Alleen de eerste letter van de (onder)titel is een hoofdletter. Achter de titel volgt een punt.
   • Bij boeken wordt vervolgens de naam van de uitgever vermeld (Taylor & Francis).
   • Bij ebooks ook de doi (als een url)
    voorbeeld: Brown, L.S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi. org/10.1037/0000092-000 
  • Tijdschrift
   • Bij artikelen uit tijdschriften volgt na de titel van het artikel (waarbij alleen de eerste letter van titel of ondertitel in hoofdletters wordt geschreven) de titel van het tijdschrift.
   • Cursiveer de titel van het van het tijdschrift (let op: alle hoofdwoorden met hoofdletter), vervolgens een komma en in cursief het volumenummer (ofwel nummer jaargang), gevolgd door aflevering tussen haakjes en na een komma de pagina's en tot slot (bij e journals) de doi (als een url).
    voorbeeld: Ünlüsoy, A., & de Haan, M. (2020). Expanding the notion of global learning: Turkish-Dutch teens’ networked configurations for learning. Frontline Learning Research8(2), 109 - 130. https://doi.org/10.14786/flr.v8i2.423
  • Url's worden alleen voorafgegaan door Retrieved from als de content van de bron aan verandering onderhevig is en een retrieval date nodig is.
   Voorbeeld: U.S. Census Bureau. (n.d.). U.S. and world population clock. U.S. Department of Commerce. Retrieved January 9, 2020, from https://www.census.gov/popclock/

 • Meer weten over het gebruik van hoofdletters: kijk dan in de APA handleiding.

Literatuurlijst: verwijzen naar artikelen

Algemene weergave:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C, (year). Title of article. Title of Periodical, volume(issue), startpage-endpage. doi (for online articles)

Tijdschriften gebruiken verschillende nummeringen:

 • Doorgenummerde pagina's geheel volume/gehele jaargang
  voorbeeld: 
  Frey, V., Buskens, V. & Corten, R. (2019). Investments in and returns on network embeddedness - An experiment with trust games. Social Networks, 56, 81-92. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2018.07.006
 • Nummering pagina's per aflevering/issue:
  voorbeeld:
  de Graaf, B.A. (2018). Vorstin op vredespad - Wilhelm II en Wilhelmina en het einde van de Eerste Wereldoorlog. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 131(4), 577-604.

Tijdschriftartikel, meerdere auteurs:
Als een artikel meerdere auteurs heeft moet je in de literatuurlijst alle namen noemen, gescheiden door komma's, en voor de laatste een komma en een ampersand (&). Bij 20 of meer auteurs noem je de eerste 19 namen gevolgd door een komma, drie punten en dan de laatste auteur.

Voorbeelden:
Endendijk, J.J., Smit, A.K., Van Baar, A.L. & Bos, P.A. (2019). Boys’ toys, girls’ toys: An fMRI study of mothers’ neural responses to children violating gender expectations. Biological Psychology, 148, 583-588. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2019.107776

Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., . . . Joseph, D. (1996). The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3), 437–471. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)0

Literatuurlijst: verwijzen naar boeken

Algemene weergave:
Achternaam, eerste letter(s) voornaam. (jaar van uitgave). Titel. Ondertitel (editie indien niet de eerste). Uitgever.

Gedrukt/print boek:
Monografie: Auteur, B. C. (jaar). Titel: Ondertitel. Uitgever.
Bundel: Auteur, B. C. (Ed.). (jaar). Titel: Ondertitel. Uitgever. NB. In NL gebruik: (Red.).

voorbeelden:
Kemner, C. (2011). Het sociale leven van baby's en de spectaculaire groei van de hersenen in het eerste levensjaar. Balans.
Tremblay, R.E., van Aken, M.A.G. & Koops, W. (2009). Development and prevention of behavior problems. From genes to social policy. Psychology Press.
Hox, J.J., Roberts, J.K. (Eds.). (2011). Handbook of advanced multilevel analysis. Taylor & Francis.
Jameson, F. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Verso.

Elektronisch/online  boek:

Achternaam, eerste letter(s) voornaam. (jaar van uitgave). Titel. Ondertitel (editie indien niet de eerste). Uitgever. doi (of url)
Auteur, B. C. (jaar). Titel: Ondertitel. Uitgever. https://doi:xxxx

Voorbeelden:
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. Taylor&Francis. https://ebookstore.tandf.co.uk/html/index/asp
Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi. org/10.1037/0000092-000

Literatuurlijst: verwijzen naar hoofdstuk uit boek

Algemene weergave:

Gedrukt/print:
Auteur A. A., & Auteur, B. B. (publicatiejaar). Titel van het hoofdstuk. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Ed./Eds.) [in het NL (Red.)], Titel van het boek (pp. xxx-xxx). Uitgever.

voorbeeld: 
Branje, S.J.T. & Koot, H.M. (2018). Psychophysiology of aggression. In T. Malti & K. Rubin (Eds.), Handbook of child and adolescent aggression - Emergence, development, and intervention (pp. 84-106). Guilford Publications.

Van Aken, M.A.G. & Asendorpf, J.B. (in press). Personality and peer relationships. In: W.M. Bukowksi,  B. Laursen, & K.H. Rubin (Eds.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups. Guilford Press.

Elektronisch/online:
Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (publicatiejaar). Titel van het hoofdstuk. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Titel van het boek (pp. xxx-xxx). Uitgever. https://doi:xxxxx

voorbeeld: 
O'Malley, T. (2009). Cats and mice: what can we learn from Tom and Jerry. In W. Disney (Ed.),  Moviemaking and other stories (pp. 447-508). Minnie Mouse Publisher. https://doi:10.12345/67.8.

Literatuurlijst: verwijzen naar organisatie als auteur

Organisatie als auteur bij boeken:

Organisatie. (jaar). Titel boek.  Uitgever

voorbeeld: 
Centraal Bureau voor de Statistiek. (2012). Werkgelegenheidsmonitor. CBS.

Organisatie als auteur bij artikelen:

Organisatie. (jaar). Titel artikel. Tijdschrift, volume(issue), pagina

voorbeeld: 
The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team (1977). Failure of syngenetic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet, 2, 242-244.

Literatuurlijst: verwijzen naar persoonlijke communicatie

Persoonlijke communicatie zoals e-mails en brieven komen niet in de literatuurlijst maar tussen haakjes in de tekst.

Voorbeeld: (E. Robbins, personal communication, January 4, 2001)

Volgende keer

Op de volgende pagina vind je informatie over het zoeken naar rapporten en statistieken.

Literatuurlijst op alfabet

De literatuurlijst is alfabetisch geordend:

 • Alfabetiseer op de achternaam van de eerste auteur (zowel bij boek als bij tijdschrift; ook bij een boek dat door een redacteur is samengesteld)
 • Neem letter voor letter en ga uit van de stelregel: "Niets gaat voor iets'. Dus Smit, T komt voor Smith, A. en Singh, Y. komt voor Singh Siddhu, N.
 • Neem M', Mc, en Mac exact zoals het er staat: dus niet alsof overal Mac staat. Dus: MacArthur komt voor McAllister en MacNeil komt voor M'Carthy (apostrof negeren)
 • Lidwoorden / tussenvoegsels. Hiervoor wordt naast de officiële Engelstalige variant ook vaak een Nederlandse variant gebruikt.
  • Engelstalige / officiële variant: lidwoorden en andere tussenvoegsels voor de achternaam geplaatst: J. de Vries komt dan in de lijst als: 'De Vries, J.'
  • Nederlandstalige variant: lidwoorden en andere tussenvoegsels worden achter de voorletter(s) geplaatst ‘J. de Vries', wordt dan vermeld als ‘Vries, J. de'
 • Wanneer er geen auteur is maar wel een instituut wordt de instituutsnaam (het eerste significante woord uit de naam) als auteursnaam gebruikt. Schrijf de hele naam en geen afkortingen (dus: American Psychological Asssociation, en niet APA).
 • Zijn er auteurs met eenzelfde naam, dan wordt op voorletter geordend.
 • Zijn van een auteur meer publicaties genoemd, dan wordt op publicatiejaar geordend (de oudste eerst).