Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Premaster Pedagogische Wetenschappen: APA - Literatuurlijst

Introductie: APA - Literatuurlijst

1. algemene regels voor het maken van de literatuurlijst in APA.

Regels voor het maken van correcte verwijzingen naar verschillende publicatietypes:

2. tijdschriftartikelen
3. boeken
4. hoofdstuk uit een boek
5. organisatie als auteur

Literatuurlijst: algemene regels

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition met aanvullingen voor de 7e editie (verschenen oktober 2019)

De literatuurlijst wordt geplaatst na het artikel of aan het einde van het boek en bevat de informatie die nodig is om de betreffende bron te kunnen identificeren en terug te vinden. De literatuurlijst  wordt opgemaakt met dubbele regelafstand.

De literatuurlijst is alfabetisch geordend:

 • Alfabetiseer op de achternaam van de eerste auteur (zowel bij boek als bij tijdschrift; ook bij een boek dat door een redacteur is samengesteld)
 • Neem letter voor letter en ga uit van de stelregel: "Niets gaat voor iets'. Dus Smit, T komt voor Smith, A. ,en Singh, Y. komt voor Singh Siddhu, N.
 • Neem M', Mc, en Mac exact zoals het er staat: dus niet alsof overal Mac staat. Dus: MacArthur komt voor McAllister en MacNeil komt voor M'Carthy (apostrof negeren)
 • Lidwoorden / tussenvoegsels. Hiervoor wordt naast de officiële Engelstalige variant ook vaak een Nederlandse variant gebruikt.
  • Engelstalige / officiële variant: lidwoorden en andere tussenvoegsels voor de achternaam geplaatst: J. de Vries komt dan in de lijst als: 'De Vries, J.'
  • Nederlandstalige variant: lidwoorden en andere tussenvoegsels worden achter de voorletter(s) geplaatst ‘J. de Vries', wordt dan vermeld als ‘Vries, J. de'
 • Wanneer er geen auteur is maar wel een instituut wordt de instituutsnaam (het eerste significante woord uit de naam) als auteursnaam gebruikt. Schrijf de hele naam, en geen afkortingen (dus: American Psychological Asssociation, en niet APA)
 • Zijn er auteurs met eenzelfde naam, dan wordt op voorletter geordend.
 • Zijn van een auteur meer publicaties genoemd, dan wordt op publicatiejaar geordend (de oudste eerst).

In zijn algemeenheid bestaat een literatuurverwijzing uit een auteursnaam, een publicatiedatum, de titel en verdere informatie over de publicatie.

Kenmerken belangrijkste elementen:

 • Begin dus met de auteursnaam, gevolgd door de initialen gescheiden door punten.
  • Wanneer er twee auteurs zijn volgt de volgende auteur na een komma en met als tussenvoegsel een &. Voorbeeld: Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007).
  • Als er meer dan twee auteurs zijn worden hun namen gescheiden door komma's en voor de laatste auteur wordt zowel de komma als het &-teken gebruikt.  Voorbeeld: Boockvar, K. S.,  Carlson, H., Giambanco, V., Friedman, B.,& Siu, A. (2006) (2007).. 
  • Er worden maximaal 7 auteurs vermeld. Heeft de oorspronkelijke publicatie 8 of meer auteurs neem dan de eerste zes auteurs,  gevolgd door 3 puntjes en dan de laatste auteur Voorbeeld: Gilbert, D., McClernon, J., Rabinovich, N., Sugai, C., Plath, L., Asgaard, G, . . . Botros, N. (2004)
  • Als er geen  auteur is: schuif dan de titel van de publicatie naar de auteurspositie en alfabetiseer op het eerste betekenisvolle woord uit de titel (dus niet op 'de' of 'het').
 • Na de auteursnamen volgt tussen haakjes het publicatiejaar en vervolgens een punt. Bij tijdschriften volgt soms ook een maand of  datum bijvoorbeeld (2008, May) of (2018, January 22) of een enkele keer (2016, Winter). Is er geen publicatiejaar of datum gebruik dan: (n.d.) (dat staat voor no date). Gebruik  in press bij artikelen die wel geaccepteerd zijn voor publicatie, maar nog niet daadwerkelijk gepubliceerd zijn
 • Na publicatiejaar volgen de titel en de verdere publicatie gegevens o.a. uitgever (bij boeken), tijdschrifttitel,  nummering en/of paginering en eventueel een identificatienummer (doi) of url ([...] 34-40. Retrieved from https://etc.):
  • Boek
   • Cursiveer de titel van het boek.  Alleen de eerste letter van de (onder)titel is een hoofdletter. Achter de titel volgt een punt.
   • Bij boeken werd in de 6e editie vervolgens de plaats van uitgave en de uitgever vermeld, gescheiden door een dubbele punt (England: Taylor & Francis).
    In de 7e editie wordt nog wel de naam van de uitgever, maar NIET meer de plaats van uitgave vermeld.
   • voorbeeld 7e editie:
    Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, Taylor & Francis.
  • Tijdschrift
   • Bij artikelen uit tijdschriften volgt na de titel van het artikel de titel van het tijdschrift (cursief).
   • Cursiveer de titel van het van het tijdschrift (alle hoofwoorden met hoofdletter): een komma en cursief het volumenummer (ofwel nummer jaargang), gevolgd door aflevering tussen haakjes en na een komma de pagina's.
   • Voorbeeld 6e editie:
    Herbst-Damm, K. L. & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225
    In de 7e editie wordt een DOI weergegeven als een url:
    Voorbeeld 7e editie:
    Mears, P. (2003). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24, 71-79. https://doi.org/10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x

Literatuurlijst: verwijzen naar artikelen

Algemene weergave 6e editie:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C, (year). Title of article. Title of Periodical, volume(issue), pp-pp.
online artikel:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C, (year). Title of article. Title of Periodical, volume(issue), pp-pp. doi:xx.xxxxxxxx (of url)

Tijdschriften gebruiken verschillende nummeringen:

 • Doorgenummerde pagina's geheel volume/gehele jaargang: Auteur. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift, volumenummer, beginpagina-eindpagina. digital object identifier of URL. voorbeeld: Mears, P. (2003). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24, 71-79. doi:10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x
 • Nummering pagina's per aflevering/issue: Auteur. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift, volumenummer (aflevering), beginpagina-eindpagina. Voorbeeld: Cruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13. 

Tijdschriftartikel, meerdere auteurs:

Als een artikel meerdere auteurs heeft moet je alle namen noemen, gescheiden door komma's, en voor de laatste een komma en een ampersand (&). Bij 8 of meer auteurs noem je de eerste 6 namen gevolgd door een komma, drie punten en dan de laatste auteur.

Voorbeeld: Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

NIEUW! In de 7e editie wordt een DOI weergegeven als een url:
Voorbeeld 7e editie:
Mears, P. (2003). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24, 71-79. https://doi.org/10.1046/j.1399-6576.2003.00255.x

Literatuurlijst: verwijzen naar boeken

Algemene weergave 6e editie:

Gedrukt/print boek:
Auteur, B. C. (jaar). Titel: Ondertitel. Plaats van uitgave: Uitgever.
Auteur, B. C. (Ed.). (jaar). Titel: Ondertitel. Plaats van uitgave: Uitgever. [NB. In NL gebruik: (Red.).]

voorbeelden:
Casey, E. S. (2008). Imagining: a phenomenological study. Bloomington: Indiana U.P.
Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York, NY: McGraw-Hill.

Elektronisch/online  boek:
Auteur, B. C. (jaar). Titel: Ondertitel. Retrieved from http://www.xxxx [NB in NL gebruik: Geraadpleegd van http://www.xxxx]
Auteur, B. C. (jaar). Titel: Ondertitel. doi:xxxx

Voorbeelden:
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. Retrieved from http://ebookstore.tandf.co.uk/html/index/asp
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery and growth. doi:10.1036/0071393722

NIEUW! in de 7e editie wordt de plaats van de uitgever niet meer opgenomen in de referentie
Achternaam, eerste letter(s) voornaam. (jaar van uitgave). Titel. Ondertitel (editie indien niet de eerste). Uitgever.
Voorbeeld 7e editie:
Jameson, F. (1998). The cultural turn. Writings on postmodernism 1983-1988 (3rd ed.). Verso.

Literatuurlijst: verwijzen naar hoofdstuk uit boek

Algemene weergave 6e editie:

Print: Auteur A. A., & Auteur, B. B. (publicatiejaar). Titel van het hoofdstuk. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.) [in het NL (Red.)], Titel van het boek (pp. xxx-xxx). Plaats van uitgave: Uitgever.

voorbeeld: O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.

Elektronisch/online:
Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel van het hoofdstuk. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Titel van het boek (pp. xxx-xxx). Retrieved from http://www.xxxx [in het Nl: Geraadpleegd van http://www.xxxx]
Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (jaar). Titel van het hoofdstuk. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Titel van het boek (pp. xxx-xxx). doi:xxxxx

Voorbeeld:  O'Malley, T. (2009). Cats and mice: what can we learn from Tom and Jerry. In W. Disney (Ed.),  Moviemaking and other stories (pp. 447-508). doi:10.12345/67.8.

NIEUW! in de 7e editie wordt de plaats van de uitgever niet meer opgenomen in de referentie.
Voorbeeld 7e editie:
Flower, L., & Hayes, J.R. (1980). The dynamics of composing. Making plans and juggling. In L.W. Gregg & E.R. Steinberg (Eds.), Cognitive Processes of Writing Constraints (pp. 31-50). Erlbaum.
NIEUW! In de 7e editie worden url's niet langer voorafgegaan door Retrieved from (als de content van de bron tenminste niet aan verandering onderhevig is).

Literatuurlijst: verwijzen naar organisatie als auteur

Organisatie als auteur bij boeken 6e editie:

Organisatie. (jaar). Titel boek.  Plaats uitgave: uitgever

voorbeeld: Centraal Bureau voor de Statistiek. (2012). Werkgelegenheidsmonitor. Heerlen: CBS.

NIEUW! in de 7e editie wordt de plaats van de uitgever niet meer opgenomen in de referentie.

Organisatie als auteur bij artikelen:

Organisatie. (jaar). Titel artikel. Tijdschrift, volume(issue), pagina

voorbeeld: The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team (1977). Failure of syngenetic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet, 2, 242-244.

Volgende pagina

Op de volgende subpagina vind je een samenvatting van de training en een feedbackformulier. Wij stellen het zeer op prijs als je even een minuutje de tijd neemt om de drie vragen te beantwoorden. Alvast bedankt.