Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij ASW premaster Academische Vaardigheden: Verwijzen

Verwijzen naar je bronnen

Als je eenmaal de juiste literatuur hebt gevonden en gebruikt hebt dan moet je gaan verwijzen naar je bronnen. Wanneer je bijvoorbeeld een paper schrijft, verwijs je in de tekst naar de bronnen waaruit je jouw informatie hebt gehaald. Ook maak je altijd een bijbehorende literatuurlijst waarin alle door jouw gebruikte bronnen terug te vinden zijn.

Voor wetenschappers zijn er regels (citatiestijlen) over hoe ze moeten verwijzen, bij ASW gebruiken we de regels zoals die zijn opgesteld door de American Psychological Association (APA). Tijdens je studie moet je altijd verwijzen volgens deze stijl.

In de boxen hiernaast vind je algemene informatie over de APA stijl en een video over APA verwijzen (en nogmaals) plagiaat. Op de drie onderliggende paginas vind je:

APA - verwijzen in de tekst

APA - literatuurlijst

APA - verwijzen naar online afbeeldingen

Meer informatie over citeren en citatiestijlen vind je in de speciale LibGuide Citeren .

Opdracht

Maak nu een literatuurlijst op basis van je gevonden bronnen in APA stijl.

Maak hierbij gebruik van de informatie op deze en de onderliggende pagina's.

APA stijl

Als je eenmaal de juiste literatuur hebt gevonden en gaat gebruiken dan moet je gaan verwijzen naar je bronnen. Wanneer je bijvoorbeeld een paper schrijft, verwijs je in de tekst naar de bronnen waaruit je jouw informatie hebt gehaald. Ook maak je altijd een bijbehorende literatuurlijst waar alle door jouw gebruikte bronnen in terug te vinden zijn.

Om te voorkomen dat je plagiaat pleegt, en om serieus genomen te worden als wetenschapper moet je altijd verwijzen in een citatiestijl. ASW gebruikt de regels zoals die zijn opgesteld door de American Psychological Association (APA). De regels voor verwijzen volgens de APA stijl vind je in de APA-manual.

Deze is in papieren versie, ook te vinden in de collectie Sociale Wetenschappen van de Universiteitsbibliotheek. Via  -> Zoeksystemen -> WorldCat.

Volg altijd de regels van de APA manual, maar omdat je die nu niet bij de hand hebt mag je tijdens de training gebruik maken van de tabbladen in deze training. Ook de Universiteit van Tilburg heeft de regels op een rijtje gezet.

Maar let op! De regels veranderen nog al eens, en er kan soms verschil zijn tussen afdelingen binnen universiteiten, dus controleer altijd bij je docent of je de juiste regels hanteert.

Waarom en hoe moet je verwijzen naar je bronnen: APA stijl

Literatuurmanagement

Het is heel handig om een plek te hebben waar je al je literatuur (incl full text indien aanwezig) bij elkaar opslaat. Er bestaan verschillende zogenaamde literatuurmanagementsystemen die je hier bij ondersteunen. Voorbeelden zijn EndNote, Refworks, Mendeley en Zotero. Deze systemen kunnen ook heel handig zijn voor het (automatisch) aanmaken van referenties in de tekst en literatuurlijsten. Goed referentie management helpt je om meer efficiënt en effectief te werken.

Meer informatie vind je in de Libguide Reference management.

Volgende pagina

In de volgende subpagina vind je informatie over correct APA verwijzen in de tekst

Feedback

Het wordt zeer op prijs gesteld als je straks even tijd wilt vrij maken om feedback te geven op deze libguide