Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding legacy RefWorks: pdf's verzamelen

Hoe krijg ik een pdf als referentie in RefWorks

In RefWorks kun je van een losse pdf geen referentie maken; je kunt wél een pdf  als bijlage toevoegen aan een referentie.

Zie voor het toevoegen van een pdf : Beheren > Referenties optimaliseren > Bijlagen toevoegen