Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding legacy RefWorks: Foutjes in de literatuurlijst

Mijn referenties bevatten rare tekens in de naam van een auteur...

Referenties met rare fouten ontstaan soms door het gebruik van ongewone letters.
 
Niet -Angelsaksiche letters - zogenaamde 'diacritische' tekens - worden niet door elke database goed verwerkt.

Bij Export naar RefWorks komen die namen dan ook fout in de RefWorks database terecht.

Er zijn twee manieren om dit op te lossen:

  1. Importeer de refrentie opnieuw, vanuit een ander bestand: bijvoorbeeld EMBASE in plaats van PubMed
  2. Pas de referentie zelf aan via Edit: Zie  onder ´Database Beheren´ > Referenties optimaliseren

Sommige (of veel) van mijn referenties zijn incompleet...

 
Incomplete referenties worden meestal veroorzaakt door de verzamelmethode.
 
 
 
 
Een veel voorkomende oorzaak is de direct-export tool die onderaan in het menu van de UBU-link verschijnt. Deze tool is alléén bedoeld voor 'noodgevallen'. 
Gebruik de  UBUlink-klein NIET voor het verzamelen!
Via deze functie wordt niet altijd alle bibliografische informatie opgehaald: 2e en volgende auteurs ontbreken meestal.
Deze functie is alleen bedoeld voor 'noodgevallen', als je op geen enkele andere manier referenties in RefWorks kunt krijgen.