Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training bij Introductie ASW Academische vaardigheden: Correct verwijzen: APA

Op deze pagina: lezen en toepassen (opdracht)

Opdracht 5 (niet verplicht in dit practicum) en informatie over Verwijzen volgens APA regels, Waarom en hoe je moet verwijzen naar je bronnen (video), Citatieregels en citatiestijlen en Wat is plagiaat en hoe kan ik het voorkomen (video), Citeren, parafraseren en samenvatten.

Op de onderliggende tabbladen vind je meer details over hoe je moet verwijzen in de tekst en in de literatuurlijst. Daarnaast is er een apart tabblad over verwijzen naar online beeldmateriaal zoals afbeeldingen die je op internet vindt.

 

Opdracht 5 (niet verplicht in dit practicum)

Lees de volgende pagina's aandachtig door!

Bij je latere opdrachten zal je altijd je literatuurlijst in APA stijl moeten opmaken.

Als je nog tijd over hebt, maak dan van je gevonden artikelen een literatuurlijst volgens de APA regels en noteer deze op je invulformulier om in te leveren bij de eerstvolgende werkgroep.

Citeren, parafraseren en samenvatten

Citeren is het letterlijk overnemen van een tekst. Citeren is toegestaan, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is);
  • Het citaat is letterlijk overgenomen en in de oorspronkelijke taal;
  • Het begin en einde van het citaat is duidelijk aangegeven (bijv. door het citaat tussen aanhalingstekens te plaatsen of als een blok tekst te laten inspringen).

Parafraseren is het in eigen woorden weergeven (en dan ook echt in eigen woorden, niet alleen een paar woorden veranderen, of de zinsvolgorde omgooien) van de ideeën van anderen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als de oorspronkelijke passage erg lang of ingewikkeld is. Parafraseren is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is);
  • Duidelijk aangegeven is wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen.

Ook bij samenvatten (het verkort en (zoveel mogelijk) in eigen woorden weergeven van de strekking van een tekst) moet je je bron vermelden.

Meer informatie over citeren en parafraseren (en citatiestijlen) vind je in de speciale LibGuide Citeren .

Citeerregels en Citatiestijlen

Citeerregels geven aan hoe gebruikte literatuur in de tekst, de literatuurlijst en in eventuele voet- of eindnoten genoteerd moet worden. De regels liggen vaak vast in een zogenaamde citatiestijl. Bij Sociale Wetenschappen is de APA-style (American Psychological Association) de standaard.

Meer informatie over deze (bekijk hiervoor de volgende pagina's) en andere citatiestijlen vind je in de speciale LibGuide Citeren .

Verwijzen volgens APA

Wanneer je in je publicatie (artikel, essay, scriptie) gebruik maakt van de informatie uit wetenschappelijke artikelen dien je hiernaar te verwijzen. Bij ASW wordt hierbij gebruik gemaakt van de regels van de American Psychological Association: de APA regels.

In de tekst van je artikel/scriptie/essay verwijs je naar de bronnen waar je het geschrevene op baseert (verwijzen in de tekst). En aan het einde van je publicatie stel je een lijst op waarin je de door jou - en volgens de APA regels opgestelde - gebruikte bronnen weergeeft (literatuurlijst).

Waarom en hoe moet je verwijzen naar je bronnen?

Wat is plagiaat en hoe kan ik het voorkomen?