Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen: Plagiaat, citeren en parafraseren

Bronvermelding en plagiaat

Bij het schrijven van een scriptie of paper maak je bijna altijd gebruik van werk van anderen. Het is belangrijk correct te verwijzen naar de bronnen die je aanhaalt.

Het hergebruik van materiaal zonder bronvermelding wordt plagiaat genoemd.
Het is binnen de wet toegestaan delen van teksten aan te halen zonder dat het als plagiaat wordt gezien mits je dat doet met een een correcte bronvermelding (zie volgende tabblad)..

Op deze pagina:

1. een korte video over plagiaat

2. informatie over citeren en parafraseren

 

1. Wat is plagiaat en hoe kan ik het voorkomen!

2. Citeren en parafraseren

Citeren is het letterlijk overnemen van een tekst. Citeren is toegestaan, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is);
  • Het citaat is letterlijk overgenomen en in de oorspronkelijke taal;
  • Het begin en einde van het citaat is duidelijk aangegeven (bijv. door het citaat tussen aanhalingstekens te plaatsen of als een blok tekst te laten inspringen).

Parafraseren is het in eigen woorden weergeven (en dan ook echt in eigen woorden, niet alleen een paar woorden veranderen, of de zinsvolgorde omgooien) van de ideeën van anderen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als de oorspronkelijke passage erg lang of ingewikkeld is. Parafraseren is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is);
  • Duidelijk aangegeven is wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen.

Meer informatie over citeren en parafraseren (en citatiestijlen) vind je in de speciale LibGuide Citeren .

Volgende stap

De volgende stap is het correct verwijzen naar de gebruikte literatuur