Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Pedagogische Wetenschappen: Verwijzen

Verwijzen naar je bronnen

Als je eenmaal de juiste literatuur hebt gevonden en gaat gebruiken dan moet je gaan verwijzen naar je bronnen. Wanneer je bijvoorbeeld een paper schrijft, verwijs je in de tekst naar de bronnen waaruit je jouw informatie hebt gehaald. Ook maak je altijd een bijbehorende literatuurlijst waar alle door jouw gebruikte bronnen in terug te vinden zijn.

Voor pedagogisch wetenschappers zijn er regels over hoe ze moeten verwijzen, deze zijn opgesteld door de American Psychological Association (APA). Om te voorkomen dat je plagiaat pleegt, en om serieus genomen te worden als wetenschapper moet je altijd verwijzen volgens deze stijl.

In de boxen hiernaast vind je

1. algemene informatie over de APA stijl en

2. een video over APA verwijzen (en nogmaals) plagiaat.

Op de drie onderliggende paginas vind je:

APA - verwijzen in de tekst

APA - literatuurlijst

APA - verwijzen naar online afbeeldingen

1. APA stijl

De regels voor verwijzen volgens de APA stijl vind je in de APA-manual.

Deze is ook te vinden in de collectie Sociale Wetenschappen van de universiteitsbibliotheek. Via www.uu.nl/universiteitsbibliotheek -> zoeksystemen -> catalogus. 

De universiteit van Tilburg heeft de regels op een rijtje gezet. Dat document vind je hier. 

Maar let op! De regels veranderen nog al eens, en er kan soms verschil zijn tussen afdelingen binnen universiteiten, dus controleer altijd bij je docent of je de juiste regels hanteert. 

2. Waarom en hoe moet je verwijzen naar je bronnen?

Volgende pagina

In de volgende subpagina vind je informatie over correct APA verwijzen in de tekst