Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training RGL eerstejaars blok 1 2019-2020: Stap 2. Jurisprudentie zoeken

Vele databanken met jurisprudentie

Er zijn tal van databanken met jurisprudentie. Nederlandse, Europese, Internationale en buitenlandse rechtspraak worden op verschillende plaatsen gepubliceerd en zelfs binnen Nederland zijn er vele publicatieplaatsen. We concentreren ons op de Nederlandse databanken.

 

Van de ongeveer 1,5 miljoen rechterlijke beslissingen per jaar in Nederland wordt ongeveer 2% gepubliceerd. De Rechtspraak beslist aan de hand van selectiecriteria welke uitspraken worden gepubliceerd op rechtspraak.nl. Dit zijn actuele uitspraken zonder annotatie (zie voor de uitleg het boek Grondslagen van recht – Vaardigheden).

 

Daarnaast hebben diverse uitgevers hun eigen jurisprudentietijdschriften. Zij bepalen wat ze willen publiceren en in welke vorm (bv. met of zonder annotaties, kopjes, hyperlinks, verwijzingen naar gerelateerde uitspraken en/of regelgeving).  Dezelfde uitspraak kan dus in meerdere jurisprudentietijdschriften gepubliceerd worden en steeds anders weergegeven worden.

Overkoepelende zoeksystemen (Rechtsorde)

Er zijn in de bibliotheek handige zoeksystemen die verschillende jurisprudentietijdschriften van diverse uitgevers gelijktijdig doorzoeken, bv. Legal Intelligence en Rechtsorde. Het zijn beide overkoepelende zoeksystemen. Ze kunnen ongeveer hetzelfde, maar worden onderhouden door verschillende uitgevers. Eigenlijk maakt het niet uit welke je gebruikt. Het is net zoiets als gebruik maken van de Kluwer of de Blauwe VNW, kleine verschillen die moeilijk te duiden zijn.

We beperken ons voorlopig tot het zoeken binnen twee zoeksystemen:

 • Rechtspraak.nl: een selectie van Nederlandse jurisprudentie vanaf 1999, geanonimiseerd (Jurisprudentie rechtstreeks van rechterlijke instantie, zonder annotatie en zeer actueel). De website is openbaar.
 • Rechtsorde: Nederlandse juridische documenten waaronder jurisprudentie, vaak met commentaar (annotatie). Voor het gebruik van Rechtsorde betaalt de bibliotheek. Je moet dus inloggen om hiervan gebruik te kunnen maken. Inloggen via link 'WO en HBO hier inloggen'

 
Om optimaal gebruik te maken van Rechtsorde moet je ook bij Rechtsorde inloggen.rechtsorde inlog vanuit UU

Inloggen vanaf een UU computer: 

 • Klik  rechtsboven in het scherm van Rechtsorde op Universiteit Utrecht. > inloggen >
  WO en HBO hier inloggen > klik op logo UU > vul in Solis id en wachtwoord
 • Na inloggen verschijnt je naam
 • Klik na afloop op je naam om uit te loggen.

Inloggen vanuit huis:

 • Ga altijd via de website van de bibliotheek > zoeksystemen > alle zoeksystemen alfabetisch > Rechtsorde  > inloggen met Solis-id en wachtwoord > klik  rechtsbovenin op Universiteit Utrecht > inloggen > WO en HBO hier inloggen > Universiteit Utrecht > inloggen met Solis-id en wachtwoord > je naam verschijnt rechtsbovenin.
  Uitloggen: klik op je naam > uitloggen.
   

Op vindplaats zoeken

Als je een vindplaats hebt, is het zoeken relatief eenvoudig. Je moet dan wel de verwijzing kunnen lezen en begrijpen. Vindplaatsen kunnen zijn:

 • een ECLI nummer
 • jurisprudentietijdschrift (vb. AB of RvdW)
 • algemeen juridisch vaktijdschrift (vb. NJB of AA)
 • specifiek vaktijdschrift  (bv. auteursrecht in AMI)

Zoeken op trefwoord

Als je geen vindplaats hebt, is het veel moeilijker om een uitspraak te vinden. Belangrijk is dat je goede zoektermen bedenkt. Specifieke zoektermen voor jurisprudentie kunnen zijn:

 • een onderwerp (denk aan: woordvarianten, synoniemen, bredere/engere termen)
 • een wetsartikel
 • een zaaknaam (synoniem: roepnaam)
 • een instantie en/of op datum, bijv. Hoge Raad 25 mei 2002

Vind je het moeilijk een goed trefwoord te vinden, kijk dan voor tips bij 'Zoektermen bedenken' in de LibGuide Zoekstrategie UBU LibGuide zoektermen bedenken

Opdracht 1 (Rechtspraak.nl)

Als je een ECLI nummer hebt (zie voor de uitleg het boek Grondslagen van het recht – Vaardigheden) is het gemakkelijk om te zoeken in rechtspraak.nl. Je vindt dan niet alleen de uitspraak maar ook een verwijzing naar andere vindplaatsen.

Zoek in rechtspraak.nl naar de uitspraak ECLI:NL:RVS:2007:BA6497, Raad van State, 06-06-2007.

Hoeveel andere vindplaatsen – behalve in rechtspraak.nl - zijn er?

Klik op de hyperlink "verrijkte uitspraak" en merk de verschillen op.

Opdracht 2 (Rechtsorde instructie en dossier maken)

Rechtsorde heeft een aantal instructiefilmpjes. Bekijk deze.

Maak een dossier aan met de titel: Opdrachten libguide.

Opdracht 3 (Rechtsorde uitspraak zoeken)

Zoek via de bibliotheek in zoeksysteem Rechtsorde  naar de uitspraak ECLI:NL:RVS:2007:BA6497, Raad van State, 06-06-2007 (dezelfde uitspraak als je net hebt gevonden in rechtspraak.nl).  Zoek eerst binnen 'Alle informatie' (links bovenaan) en verfijn daarna  het zoekresultaat op Jurisprudentie.

Zijn er verschillen tussen het zoekresultaat in rechtspraak.nl en in Rechtsorde?
Voeg deze uitspraak toe aan je dossier.

Opdracht 4 (afkortingen tijdschriften)

Zoek de volgende afkortingen van vindplaatsen op in Rechtsorde. Selecteer  in het zoekscherm "Tijdschriften en naslag" en de lijst met afkortingen verschijnt:

AA, AB, JB, NJ, NJB, RVDW, TO

Opdracht 5 (op trefwoord zoeken)

Probeer in Rechtsorde de zojuist gevonden uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  opnieuw te vinden op trefwoord. Hoeveel resultaten levert je trefwoord op? Welke conclusie trek je daaruit?