Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding RefWorks-3: Problemen met verwijzen?

Installatie faalt: bitversie (32/64) probleem

Probleem

Soms kan de installatie van Write-N-Cite  niet worden afgerond (er blijft gevraagd worden om een andere bit-versie)

Oorzaak

Aanwezigheid op de computer van een oud Registerbestand ('Registration value')

 • Tijdens de installatieprocedure wordt gecheckt welke  Registration value van Microsoft Office aanwezig is
 • Als er een Registration value '12.0' (behorend bij Office 2007!) wordt aaangetroffen dan ontstaat de error

 

Oplossing:

Verwijder het oude Registerbestand

STAP 1    Zoek op de computer via Regedit naar de Registration values van Microsoft Office

 • Type in het algemene zoekvenster de term 'Regedit' en klik dan op [Run command]
 • Klik in de lijst met HKEY-s op  HKLM [HKEY_local_machine
 • Klik dan zo ver mogelijk door in het volgende pad: HKLM \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ Microsoft \ Office
 • Staat in de map 'Office' inderdaad een Registerbestand met de aanduiding '12.0'  (met daarin o.a. submappen Common \ ProductVersion \ LastProduct) dan is dat de oorzaak van het probleem

STAP 2    Bewaar dit Registerbestand 12.0 (uit voorzorg) op een andere plek

 • Klik met de rechtermuisknop op het Registerbestand
 • Kies [Exporteren]
 • Sla het op

STAP 3    Verwijder het Registerbestand 12.0 uit de map 'Office'

 • Klik met de rechtermuisknop op het Registerbetand
 • Kies [Verwijderen]
 • Bevestig (kies 'JA')

 

Ga terug naar RefWorks en start opnieuw de installatie van Write-N-Cite

Geen [RefWorks] knop (meer) in Word

Probleem

Soms wordt (bij nieuwe gebruikers) de [RefWorks] knop niet direct zichtbaar in het Word-menu

Of hij is plotseling verdwenen terwijl hij eerder wel aanwezig en ook al gebruikt was.

Oorzaken

Eén of andere beveiliging op de pc / laptop

Het afwisselend openen van documenten die gemaakt zijn met verschillende Word-versies en/of verschillende RefWorks accounts.

 

Oplossing

Maak de add-in zichtbaar

STATUS OPZOEKEN

 • Open Word, en kies onder [Bestand] > [Opties] > [Invoegtoepassingen] (Engelse versie: [File] > [Options]) > [Add-ins])
 • Kijk óf en zo ja wáár de Add-in wordt vermeld en pas dan de instelling aan (de Add-inn kan zijn aangeduid als 'Write-N-Cite' maar ook als 'Proquest for Word')

 

Add-in ACTIVEREN

 • Indien vermeld onder 'Niet-actieve toepassingen' (Engelse versie: 'Inactive Appplication Add-ins'),
 • Klik onderaan bij 'Beheren' achter 'COM-invoegtoepassingen' op [Start] (Engelse versie: 'Manage': 'COM Add-ins' > [GO])
 • Vink [Proquest for Word] aan en klik op [OK].
 • Heeft dit geen effect? Of krijg je (op een eigen laptop) de melding dat dit door een beheerder moet worden uitgevoerd? Voer dan de procedure uit zoals vermeld onder 4. Installeren als beheerder

 

Add-in INSCHAKELEN

 • Indien vermeld onder 'Uitgeschakelde toepassingen' (Engelse versie: 'Disabled Application Items')
 • Selecteer dan onderaan via ▼ de [Uitgeschakelde toepassingen] en klik op [Start]
 • Selecteer de 'Write-N-Cite / Proquest for Word' Add-in en klik op [Schakel in] (Engelse versie: [Disabled items] > [GO] > [Write-N-Cite/Proquest for Word] > [Enable]) .
 • Sluit het venster
 • Sluit Word en Start Word opnieuw op
 • Is de Add-in nog steeds niet zichtbaar? Voer dan de procedure uit zoals vermeld onder 4. Installeren als beheerder

 

Add-in opnieuw INSTALLEREN  ALS BEHEERDER

 • Sluit Word
 • Onderzoek of er misschien nog een oude versie van Write-N-Cite (4.3 of ouder) aanwezig is op de computer. Zo ja, verwijder deze dan: ''de-installeer'' (delete)
 • Installeer de nieuwste versie van Write-N-Cite:
  • Download de nieuwste versie vanuit RefWorks via [Tools].
  • Voer dan de installatie uit als 'beheerder' (hiervoor moet je NIET dubbelklikken op het *.exe bestand maar WEL rechtsklikken en kiezen voor  'Run as administrator')
 • Start Word opnieuw op als de installatie is afgerond

Inloggen op RefWorks is niet mogelijk

Probleem

Soms is ineens het hele RefWorks menu grijs, je kunt dan niet (opnieuw) bij RefWorks inloggen.

Dat gebeurt meestal bij afwisselend werken met verschillende RefWorks accounts (legacy en RefWorks-3) plus documenten die in verschillende Word versies zijn gemaakt

Oorzaak

Niet uitloggen bij afsluiten van een (ouder) document:

 • Write-N-Cite 'onthoudt' de Word versie van je laatst geopende document en óók het account waarmee je daarin hebt gewerkt,
 • Open je een document dat is gemaakt met een ánder dan het laatst gebruikte RefWorks-account, dan krijg je normaal gesproken een melding dat je moet kiezen: (a) read-only verder gaan, of (b) switchen van account.
 • Als dat document echter bovendien in een andere Word-versie is gemaak, dan onstaat er voor Write-N-Cite een versie-conflict 

 

Oplossing:

Herstart je computer.

 • Verwijder eerst de 'Geschiedenis' van je browser
 • Sluit de computer dan af en start opnieuw op

Write-N-Cite werkt niet meer na redactie door een ander