Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Handleiding RefWorks-3: Verwijzen in Google docs

Verwijzen in Google docs

Verwijs naar literatuur in Google docs

 

 • Start een Google docs document
 • Klik in de menubalk op Add-ons
 • Zoek in het aanbod de Add-on ProQuest/RefWorks op en installeer deze

 • Zet de cursor op de gewenste plek in de tekst
 • Kies dan [Add ons > Proquest RefWorks > Manage citations]

 • Kies een bron en klik op [Cite this]; de literatuurlijst wordt tegelijkertijd aangemaakt 

LET OP:  de literatuurlijst volgt in eerste instantie direct, zonder witregel, na de eerste referentie;

Vóór je verder gaat met toevoegen van nieuwe verwijzingen kun je het best eerst een paar regels wit invoegen tussen de tekst en de literatuurlijst, anders kun je een foutmelding krijgen (doordat je niet in de body van de tekst toevoegingen maakt maar in de door RefWorks gecomponeerde literatuurlijst!)

 • Verander desgewenst de weergave: klik op het radertje en op [Change citation style]

   

Samen 'schrijven en verwijzen' in Google docs

Gebruik bij voorkeur een gezamenlijk account 

Dat voorkomt problemen (en extra werk met het oplossen daarvan) vanwege dubbelen in de literatuurlijst.

RefWorks Citation Manager toont niet alle referenties

Probleem

Soms toont RefWorks Citation Manager in Word 2016  niet alle referenties (terwijl ze in Google docs wél verschijnen)

Oorzaak: gebruik van identieke inlog-gegevens Legay RefWorks en  RefWorks-3 accounts

Oplossing

Verander het password van het RefWorks-3 account

 • Open je RefWorks-3 account
 • Klik op [je naam]
 • Klik op [Settings]
 • Vul weer je inloggegevens in (dit wordt ter controle nogmaals gevraagd)
 • Blader naar beneden en klik achter 'Password' op [Change password]
 • Vul in en klik op [Update]

Samen 'schrijven en verwijzen' in Google docs

Wil je persé in Google docs verwijzingen uit verschillende RefWorks-accounts toevoegen, dan  vergt dat wel extra controles die veel tijd kunnen kosten!

 • Plaats op de gebruikelijke wijze (zie in de box hiernaast) verwijzingen in de tekst, gebruik makend van een willekeurig RefWorks account
 • Klik op het radertje en daaronder op [Log out]
 • Log in met een ander RefWorks account
 • Voeg verwijzingen toe vanuit dit account; enzovoort
 • Controleer of er geen dubbelen in de literatuurlijst staan. Zo ja, corrigeer dit dan

LET  OP: als je meer dan één keer verwijst naar een publicatie gebruikt maar daarbij de verwijzing uit verschillende RefWorks-accounts haalt dan zal deze bron ook meer dan één keer in de literatuurlijst voorkomen (met een ander volgnummer- indien een numerieke opmaakstijl is gebruikt, zoals 'Vancouver' - of met de toevoeging (a), (b) etc - indien een alfabetische opmaak stijl is gebruikt, zoals 'Harvard').

Dit moet je uiteraard corrigeren; dat kan op verschillende manieren cq op verschillende momenten

 

Verwijder dubbelen uit je literatuurlijst (en tekst) bij gebruik van verschillende RefWorks-accounts

1.  Tijdens het schrijven in Google docs:

 • Selecteer in de tekst de eerst toegevoegde verwijzing naar de betreffende bron (inclusief de twee haken eromheen en bij voorkeur ook de spaties aan weerszijden) en kopieer deze op de plek waar de tweede, derde etc. verwijzing staat
 • Verwijder nu de tweede (en daarna ook alle volgende) verwijzingen naar die publicatie
 • Update het document: de latere vermeldingen moet(en) nu zijn verdwenen uit de tekst en ook uit de literatuurlijst

2.  Als de tekst in Google docs klaar is, en daarna gedownload als Word-document:

PAS OP: dit werkt alleen goed als je een alfabetisch opmaakstijl gebruikt; bij een genummerde stijl is dit niet aan te bevelen omdat het meer werk is en ook makkelijk tot fouten kan leiden!

HOUD OOK HIER REKENING MEE: als je nu nog extra bronnen wilt toevoegen zul je dat handmatig moeten doen (door typen of plakken). Alsnog toepassen van de Word Add-in Write-N-Cite zal niet het gewenste resultaat opleveren omdat de Add-in alle andere verwijzingen niet 'ziet', aangezien die informatie simpelweg 'tekst' geworden is en dus niet meer herkenbaar is als afkomstig uit. RefWorks.

 • Zoek in de literatuurlijst de dubbelen op: deze zijn gemakkelijk te vinden omdat ze daar direct onder elkaar staan (met toevoegingen a, b, etc),
 • Verwijder de dubbelen uit de lijst 
 • Zoek in de tekst de bijbehorende verwijzingen op: dit kan eenvoudig door via [CtrlF] te zoeken op [a)], [b)] etc.
 • Haal alle toevoegingen weg