Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 2. Correct verwijzen naar literatuur

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Waar gaat 't om, en hoe doe je dat

JOURNAL ARTICLE 

CORRECT VERWIJZEN 

Wat is dat?

Hoe krijg je dat op een gemakkelijke manier voor elkaar ?

CHAPTER IN A BOOK


Wat is 'correcte' bronverwijzing?

BRONVERWIJZING moet altijd op twee plaatsen...

1. In de lopende tekst:

Achter de betreffende tekst moet je een summiere verwijzing plaatsen in de vorm van {auteur, jaar} of een {volgnummer}. Dit noemt men de 'CITATION'

2. In de literatuurlijst:

Aan het eind van het document dien je een gedetailleerde omschrijving te geven van alle geraadpleegde bron waarnaar je hebt verwezen.

Deze lijst heet de 'BIBLIOGRAPHY'; de omschrijvingen van de bronnen heten REFERENCES (net als de 'kaartjes' in je persoonlijke database, waaruit de gedetailleerde gegevens opgehaald worden met behulp van de citation-tool!).

 

... en volgens internationale afspraken: compleet, consequent en correct.

Hoe ziet een 'correcte' referentie er uit?

Dat hangt af van het type bron (tijdschriftartikel; boek; hoofdstuk in een boek; rapport; congresverslag; website; voorschrift/richtlijn... etc.) !

Het Reference Management System maakt automatisch correcte verwijzingen aan,

MITS je voor de betreffende bron een volledig en juist ingevuld 'kaartje' hebt aangemaakt.

Correct verwijzen zonder typewerk!

AUTOMATISCH VERWIJZEN vanuit je persoonlijke database

1. 'Citation'

Met behulp van de speciale tool kies je uit je database één of meer bronnen om naar te verwijzen op een bepaalde plek in je tekst:

2. 'Bibliography'

Met behulp van dezelfde tool laat je aan het eind van je document een literatuurlijst aanmaken met de gedetailleerde gegevens van alle bronnen waarnaar je in de tekst hebt verwezen.

 

De opmaak van je verwijzingen en literatuurlijst kun je zelf kiezen!

Zowel de in-tekst verwijzingen als de literatuurlijst kun je op heel veel verschillende manieren laten opmaken.

Je kunt kiezen uit duizenden voorgeprogrammeerde stijlen, zowel 'algemene' als specifieke voor het publiceren in een bepaald tijdschrift; meer hierover komt aan de orde in Opdracht 4.

 

Begin met het maken van je persoonlijke 'kaartenbak'