Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: Over deze e-module

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Hoe werkt deze E-module?

Modules ter ondersteuning van de leerlijn 'Wetenschappelijk Denken en Handelen'

 

jaar:  WDH-1

Waarvoor?

 • Kennismaking met begrippen rondom wetenschappelijke literatuur
 • Oefening met gereedschap

ZELFSTUDIE  (start)

Waarvoor?

NOODZAKELIJKE voorbereiding op het Werkcollege WC-02

Wat kun je na afloop?

 • Referenties van wetenschappelijke literatuur interpreteren
 • Nieuwe literatuur vinden aan de hand van een reeds gegeven publicatie
 • Betrouwbare basisinformatie vinden in een studieboek of naslagwerk
 • Literatuur opslaan in het Reference Management System RefWorks
 • Correct verwijzen naar bronnen met behulp van RefWorks
 • Snel de weg vinden naar wetenschappelijke bronnen via VetPortal

Hoe werkt het?

 • Je loopt - in de aangegeven volgorde - een aantal stappen door;
 • Wat je CONCREET moet doen is steeds weergegeven in groen;
 • Elke stap heeft eenzelfde opbouw:

 

OPDRACHT ACTIEPUNTEN RESULTAAT VERVOLG

Lees eerst de opdracht

 

Klik dan op de hyperlink en bestudeer de BASISKENNIS;

In veel gevallen kun je ook nog doorklikken naar EXTRA UITLEG, maar dat is voor het uitvoeren van de opdracht niet nodig.

Keer daarna terug naar de opdrachtpagina via:

 

Voer zo precies mogelijk uit wat er gevraagd wordt.

 

Moet je een stap uitvoeren in een andere e-module?

Doe dan alléén de gevraagde stap.

Vervolgstappen komen later aan bod.

 

Check wat je hebt bereikt.

Was dat de bedoeling van de opdracht?

Niets vergeten?

 

 

Klik op het plaatje om naar de volgende opdracht te gaan.

Heb je ook onderstaande toelichting gelezen?

Ga dan nu naar Opdracht 1

begin hier met opdracht 1

Insturen vóórafgaand aan het Werkcollege (WDH-1 WC02)

Wat?

Hoe maak je dat zoekprofiel?

 • Voer opdracht 11 uit
 • Voer opdracht 12 uit
 • Combineer de individueel bedachte vragen en termen in één document

Waarheen en wanneer?

 • Per e-mail aan de vak-/informatiespecialisten voor diergeneeskunde bij de bibliotheek (Felix Weijdema, f.p.weijdema@uu.nl en Marijke Niessen, m.niessen@uu.nl ). Stuur jullie zoekprofiel naar Felix én naar Marijke, want we weten nog niet wie van ons welk groepje zal begeleiden.  Vermeld hierbij graag jullie DGK-studentnummers.
 • UITERLIJK 1 WEEK voorafgaand aan het voor jullie projectgroep ingeroosterde werkcollege WC02
 

Feedback geven na het uitvoeren van de Zelfstudie

Wat?

Vul alsjebieft de ENQUETE in; dat kost je nog geen minuut.

Waarom?

 • Wij willen heel graag weten hoe 'de bibliotheek' jullie het beste kan ondersteunen!
 • Help mee aan verbetering van het onderwijs door ons te laten weten wat je van deze e-module vindt.

WERKCOLLEGE WC02

Wat ga je doen?

 • Onder leiding van een vak-/informatiespecialist op zoek naar primaire literatuur voor jullie projectonderwerp
 • Nieuwe bronnen opslaan in RefWorks

Wat nog meer?

 • VRAGEN STELLEN die mogelijk zijn gerezen tijdens de ZELFSTUDIE
 • Problemen (laten) oplossen die mogelijk zijn gerezen bij het gebruik van RefWorks

Wat kun je na afloop?

 • Hoofd- en deelvragen opsplitsen in aspecten
 • Zoektermen bedenken/vinden voor alle aspecten
 • Systematische zoekacties uitvoeren
 • Gebruik maken van specifieke hulpmiddelen in PubMed en in CAB Abstracts

Waar kun je je voorafgaand aan WCO 2 alvast inlezen en/of later teruglezen wat je geleerd hebt?

jaar:  WDH-3

Waarvoor?

 • Opfrissen van je kennis en vaardigheden voor het zoeken, vinden en gebruiken van wetenschappelijke literatuur;
 • Literatuur vinden voor je Bachelor thesis.

ZELFSTUDIE

Wat ga je doen?

 • Systematisch op zoek naar literatuur
 • Doorloop hiervoor de vijf stappen van de ZOEKSTRATEGIE:

klik op het plaatje om te beginnen   

WERKCOLLEGE

Welke hulp kan je hier krijgen?

 • Antwoord op specifieke vragen naar aanleiding van de ZELFSTUDIE
 • Individuele hulp bij:
  • Opstellen van een zoekprofiel
  • Zoeken in verschillende wetenschappelijke zoeksystemen
  • Daadwerkelijk verkrijgen van minder gebruikelijke literatuur (oude publicaties, rapporten, congresverslagen, ...)
  • Opslaan van minder gebruikelijke bronnen (richtlijnen, wetgeving, voorschriften, ...) in RefWorks
  • Gebruik van RefWorks (speciale opmaakstijlen, aanpassen van 'references', ontdubbelen, ...)