Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 5. Zoekmethoden: afhankelijk van je startpunt

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

STAP 3: Zoekmethoden

Hoe je begint met zoeken naar literatuur hangt (onder meer) af van je startpunt!

Terug naar de Opdracht

Gebruik maken van een Startdocument

Heb je een startdocument?

Dan gebruik je dit eerst om mogelijk relevante bronnen te vinden:

Achteruit kijken

Vooruit kijken Vlakbij kijken

Hiervoor bekijk je de LITERATUURLIJST van dat artikel.

Daar vind je de details van alle REFERENCES die ook voor jouw onderzoek van belang kunnen zijn.

Hiermee vind je dus alléén publicaties die éérder zijn verschenen dan de publicatie die je al hebt.

Hiervoor bekijk je de CITATIES van dat artikel.

Er zijn verschillende zoeksystemen ('citatie-databases') die bij elk artikel links hebben staan naar nieuwere publicaties waarin naar dit artikel wordt: 'CITATIONS', ook wel aangeduid als 'CITED BY'.

Hiermee vind je dus nieuwere publicaties, waarvoor die sleutelpublicatie kennelijk ook een 'bouwsteen' was.

Hier voor bekijk je de GERELATEERDE artikelen

De meeste zoeksystemen suggereren ook nog andere artikelen die over ongeveer hetzelfde onder werp gaan : 'RELATED RECORDS'.

Hiermee vind je oudere én nieuwere publicaties, waarin soortgelijke termen gebruikt worden in de Title, Abstract of Keywords als in jouw sleutelpublicatie.

SYSTEMATISCH zoeken

Heb je géén startdocument?

Dan ga je zoeken op basis van een ZOEKPROFIEL

Dat bestaat uit een lijstje van concrete zoekvragen en toepasselijke zoektermen 

Systematisch rondom zoeken

Je kunt verschillende technieken toepassen.

  • Het meest gebruikelijk is het inzetten van  BOOLEAN OPERATORS ('AND', 'OR', 'NOT') om zoektermen te combineren.
  • Ook het gebruik van de THESAURUS van het zoeksysteem is aan te bevelen.

Hiermee vind je dus alle mogelijke relevante literatuur.

Systematisch zoeken komt uitgebreid aan de orde in oktober, in het Werkcollege WC02 van WDH-1.

Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje bij: ZOEKSTRATEGIE > 4. Systematisch zoeken