Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 4. Verwijzen naar een tijdschriftartikel vanuit je database (5 min.)

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Opdracht 4: Verwijs in een tekst naar de sleutelpublicaties

Je database gebruiken om te verwijzen

Wat heb je inmiddels?

 • Twee artikelen in je persoonlijke database.

Als het goed is zijn daarin alle gegevens opgenomen die nodig zijn om een correcte verwijzing te maken.

 • Twee verwijzingstools geïnstalleerd
  • De Add-in 'Write-N-Cite' in Word
  • De Add-on ProQuest/RefWorks voor Google docs

 

De volgende stap is het plaatsen van literatuurverwijzingen in een stuk tekst. 

In deze Opdracht gaat het om de oefening met het gebruik van RefWorks. Daarom is de inhoud van de tekst waaraan je zometeen een literatuurverwijzing gaat koppelen op dit moment nog niet van belang.

In het uiteindelijke verslag moet je natuurlijk wél echt een stuk informatie uit de bron waarnaar je gaat verwijzen opschrijven. En dan wel zodanig dat je geen plagiaat pleegt!

Lees meer over hóe je de informatie uit de geraadpleegde bron presenteert onder [Basiskennis] > 4. Citeren of parafraseren?

Voer daarna het actiepunt uit.

Actiepunten

Verwijs nu in een stuk tekst naar de opgeslagen artikelen

Open je Word-oefendocument

Type onder Discussie twee regels tekst

Dat stukje tekst hoeft op dit moment inhoudelijk nog niets voor te stellen; het gaat hier puur om oefening met  RefWorks!

Voer STAP 4 uit van de Snel-aan-de-slag pagina van de Handleiding RefWorks-3

 • Volg de stappen onder  'Plaats verwijzingen in je tekst'
  • Maak de koppeling met je persoonlijke database via de menubalk;
  • Voeg achter de eerste regel een verwijzing toe naar één van de twee artikelen;
  • Voeg achter de tweede regel een verwijzing toe naar beide bronnen.
 • Volg de stappen onder 'Voeg een literatuurlijst toe'
  • Laat de literatuurlijst aanmaken;
  • Bekijk het resultaat;
  • Kies een andere stijl dan degene die 'default' is ingesteld;
  • Zie je verschil? Zo niet, kies nog eens een andere stijl en/of klik op 'Reapply Output Style'
  • Wil je een  stijl die helemaal niet als keuze zichtbaar is (er bestaan duizenden stijlen!), kijk dan hoe je die als 'Favorite' kunt toevoegen aan jouw keuzelijst onder [Extra uitleg] > 4. Wanneer welke opmaakstijl?

Maak nu ook een oefendocument in Google docs en probeer ook daarin het verwijzen uit.

Resultaat

Het raamwerk voor je toekomstig verslag, met de koppen, enkele bronverwijzingen en een literatuurlijstje:

 1. Titel: onderwerp
 2. Auteur: je naam 
 3. Samenvatting
 4. Inleiding
 5. Resultaten
 6. Discussie: een (heel) klein stukje tekst, met daarbij verschillende verwijzingen naar geraadpleegde bronnen
 7. Bronnen: een literatuurlijstje met de details van de bronnen
 8. Zoekstrategie

Ga verder ...

naar Opdracht 5 ▼