Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 11. Zoekprofiel opstellen: concrete zoekvragen (5 min.)

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Opdracht 11: Formuleer concrete zoekvragen

SYSTEMATISCH ZOEKEN: "Wat wil ik precies weten?"

In Opdracht 5 heb je gezocht naar andere wetenschappelijke artikelen aan de hand van twee sleutelpublicaties.

 • Hiermee ben je er nog niet!
 • Je hebt meer literatuur nodig; hoe pak je dat aan?

 

Goed zoeken begint met helder hebben waarnáár je op zoek bent.
 
Stel eerst een ZOEKPROFIEL op!

 

ZOEKPROFIEL :  (1) Concrete zoekvragen

 • Een wetenschappelijk vraagstuk is doorgaans best complex, dus waarschijnlijk bestáát er helemaal geen literatuur die in één keer antwoord geeft op de HELE ONDERZOEKSVRAAG
 • Door de onderzoeksvraag op te knippen in CONCRETE DEELVRAGEN zul je in ieder geval literatuur vinden die antwoord geeft op stukjes van de hele onderzoeksvraag. Doorgaans kun je daaruit altijd wel wat  informatie halen die bijdraagt aan het beantwoorden van de overkoepelende vraag. 
 • Hoe concreter de vraag, des te bruikbaarder het antwoord!

Klik door naar ►[ZOEKSTRATEGIE] [Zoekstrategie]  > Stap 1: Zoekvragen formuleren

 • Lees de toelichting
 • Bekijk de voorbeelden.
 • Keer dan terug naar deze opdrachtpagina.

Voer dan het actiepunt uit.

Actiepunten

Formuleer zo concreet mogelijk

 • De overkoepelende onderzoeksvraag
 • Enkele deelvragen

Wees je bij het bedenken van deelvragen ook bewust van de hiaten in je kennis!

Als het onderwerp tamelijk nieuw voor je is, dan kunnen ook heel basale (deel)vragen relevant zijn, zoals:

 • 'Wat zijn de kenmerken van fenomeen X?'
 • 'Hoe werkt orgaansysteem Y?'
 • 'Wat wordt verstaan onder behandeling Z?'

Noteer alle vragen in je OEFENDOCUMENT

Resultaat

Het raamwerk voor je toekomstig verslag, met onder de kop inleiding de hoofdvraag en enkele deelvragen

 1. Titel: onderwerp
 2. Auteur: je naam 
 3. Samenvatting
 4. Inleiding: de overkoepelende onderzoeksvraag en enkele deelvragen (gewoon in het Nederlands); 
 5. Resultaten
 6. Discussie: een stukje tekst met bronverwijzingen
 7. Bronnen: een klein literatuurlijstje
 8. Zoekstrategie

 

Ga verder ...

naar Opdracht 12