Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 3. TIJDSCHRIFTARTIKELEN in de literatuurlijst

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

TIJDSCHRIFTARTIKEL in LITERATUURLIJST

Vaste elementen

Referenties van tijdschriftartikelen bevatten altijd de volgende elementen:

 1. Auteurs van het artikel
 2. Titel van het artikel
 3. Jaar van publicatie
 4. Naam van het tijdschrift
 5. Deel en aflevering van het tijdschrift
 6. Pagina's: eerste en laatste van het artikel

Deze elementen staan ook meestal in dezelfde volgorde.

Met deze gegevens kan elke lezer precies zien waar en wanneer het artikel is gepubliceerd, en het ook zélf zonder veel moeite opzoeken.

Zo'n correcte bronverwijzing kan RefWorks voor je maken.

Wat moet je daarvoor doen?

De benodigde gegevens in je RefWorks database zetten!

Verschillende opmaak

Variaties in de opmaak

De uitgevers en redacties van wetenschappelijke tijdschriften bepalen de precieze weergave van alle elementen.

 • Auteurs: achternaam+initialen, soms voornamen voluit;  soms geheel in hoofdletters
 • Jaar van publicatie: meestal direct na auteurs, soms pas na naam van het tijdschrift
 • Titel van het artikel: soms cursief
 • Naam van het tijdschrift: soms voluit, vaak afgekort (volgens internationale afspraken); vaak cursief
 • Deel/jaargang ('Volume'): vaak vet
 • Aflevering ('Issue'): tussen haakjes; soms wordt deze weggelaten
 • Pagina's meestal eerste + laatste; soms alleen de eerste

Wie bepaalt de opmaak?

Opmaak: voorgeschreven door uitgevers

Wil je iets publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift?

Dan moet je bij het aanleveren van je manuscript er al voor zorgen dat de manier van verwijzen in de tekst, én de opbouw en opmaak van de literatuurlijst voldoet aan de door de uitgever voorgeschreven 'Output style' voor dit tijdschrift.
 

RefWorks bevat voorgeprogrammeerde Output Styles van duizenden wetenschappelijke tijdschriften

 

Als schrijver van een verslag of een thesis beslis je in principe zelf over de opmaakstijl (tenzij een bepaalde stijl wordt voorgeschreven door de opleiding).

Veel gebruikte algemene stijlen zijn

 • Vancouver: volgnummers in de lopende tekst; in numerieke volgorde in de literatuurlijst
 • Harvard : [naam+ jaar] in de lopende tekst; in alfabetische volgorde - op naam van de auteur - in de literatuurlijst.

Je kunt ook een stijl kiezen van een tijdschrift waarin vaak wordt gepubliceerd over je projectonderwerp.

Tijdschriftartikelen opslaan in RefWorks

Correcte referenties van TIJDSCHRIFTARTIKELEN

 

Het verzamelen van de juiste gegevens is cruciaal voor een correcte verwijzing!

Hoe verzamel je de juiste gegevens?

Je kan de bibliografische gegevens van tijdschriftartikelen op diverse manieren in een Reference Management System krijgen.

De beste methode is bijna altijd: DIRECT EXPORT uit een wetenschappelijk zoeksysteem

Voer het actiepunt uit

 

 

 

Er zijn ook nog wel  andere methoden om referenties van tijdschriftartikelen op te slaan , maar die zijn hetzij omslachtiger, dan wel minder betrouwbaar.

Wil je daar meer over weten kijk dan onder  [Extra uitleg > 3. Tijdschriftartikelen verzamelen: andere methoden