Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 3. Zoeksystemen kiezen

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

STAP 3: geschikte ZOEKPLEKKEN vaststellen

WAAR ZOEK IK?

Terug naar de BASISKENNIS en ZELFSTUDIE? Klik:

 

Hoe kies je de beste zoekplekken?

STAP 3 is bepalen wáár je gaat zoeken.

Dat hangt af van:

 • In welke database zitten (de meeste) bronnen voor je vakgebied?
 • Wil je alle relevante bronnen vinden, of alleen de belangrijkste / actuele / digitale?
 • Kun je nog wat hulp gebruiken bij het bedenken van geschikte zoektermen?

 

De beste plekken:

 

Vakspecifieke databases

Maak gebruik  van de 'voorsortering' die al door anderen is gedaan!

Sterk aanverwante databases

Veel literatuur is relevant voor meer dan één vakgebied. De inhoud van vakspecifieke databases vertonen dus een zekere overlap.

In een aanpalend vakgebied kun je zo maar eens onverwacht nuttige bronnen vinden!

Algemene citatiedatabases

Er bestaan ook zoeksystemen die niet vakspecifiek zijn, maar waarbij de focus ligt op inzicht geven in wetenschappelijke verbanden en netwerken. Hiermee kun je dus in één keer heel breed zoeken.

Bovendien wordt in zulke databases bij elk artikel vermeld hoe vaak dat door anderen is geciteerd; zo kun je eenvoudig 'vervolg'-artikelen vinden.

'Diergeneeskunde' in verschillende databases

Er zijn verschillende databases met een goede dekking voor het vakgebied diergeneeskunde.

Er is overlap, maar  in elke database zitten ook unieke bronnen!

CAB Abstracts: dierwetenschappen

CAB Abstracts is een database van CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International)

CAB Abstracts

 • Grootste dekking voor Diergeneeskunde en Dierhouderij
 • Adequaat zoeken met behulp van de 'thesaurus' , een vakspecifiek trefwoorden-systeem:

LET OP: zoek altijd via  [Advanced Search >  'Map Term to Subject Headings']

Scopus, Web of Science: algemeen

Scopus; Web of Science

Hebben beide een grote dekking in de Life Sciences en Social Sciences

 • In één keer breed zoeken 
 • Citatie-zoeken: snel aanverwante en jongere (vervolg-)publicaties vinden.

PubMed: biomedisch

PubMed is de zoekmachine voor MEDLINE, de literatuurdatabase van NLM (de Amerikaanse National Library of Medicine)  

 • Breed biomedisch: geneeskunde van de mens + aanverwante vakgebieden
 • Gebruiksvriendelijk:
  • suggestie van zoektermen
  • 'Automatic Term Mapping': automatisch vertaling van zoektermen in wetenschappelijke zoektermen (MeSH)
  • 'search details' laten zien hoe PubMed heeft vertaald en gezocht

Google scholar: alleen digitale bronnen

Zoekt naar online bronnen in alle wetenschappelijke zoeksystemen

 • Géén gedrukte bronnen:
  • alles wat je vindt bestáát in digitale vorm, maar PAS  OP: je hebt niet altijd toegang!
  • bronnen die niet in digitale vorm bestaan (oudere tijdschriftartikelen!) vind je niet
 • Beperkte filtermogelijkheden je kunt alleen inzoomen op taal of periode, maar géén combinaties van zoekacties maken met AND of OR