Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 2. Zoektermen bedenken

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

STAP 2: van Zoekvragen naar Zoektermen

WAARMEE ZOEK IK?            

Terug naar Opdracht 12 van de ZELFSTUDIE WDH-1?  Klik:     

Terug naar de ZELFSTUDIE WDH-3?  Klik:

Wat zijn geschikte zoektermen?

STAP 2 is het bedenken van zoektermen voor elk element van je vraag

Het is zeer aan te bevelen vooraf zo uitputtend mogelijk termen te verzinnen waarop je zou kunnen zoeken.

Achteraf blijkt vaak dat slechte zoekresultaten te wijten zijn aan verkeerde, te algemene, te specialistische of te weinig zoektermen.

 • Belangrijkste advies: probeer je voor te stellen hoe iets omschreven zou staan in de documenten die je hoopt te vinden (welke taal, welk jargon).
 • Benoem eerst - gewoon in het Nederlands - de verschillende elementen van je vraag.
 • Bedenk dan per element zo veel mogelijk bijbehorende woorden:
  • het Nederlandse en Engelse woord,
  • de wetenschappelijk term
  • meervoudsvorm en bijvoeglijke naamwoorden
  • synoniemen en aanverwante termen

Herken de elementen van je vraag met PICO of DDO

Onderstaande schema is een veel gebruikt hulpmiddel om een klinische onderzoeksvraag te structuren.

PICO is ontwikkeld voor artsen, als hulpmiddel om in een klinische setting snel Evidence Based literatuur te vinden.

Daarbij wordt de vraag opgesplitst in de elementen  PATIENT - INTERVENTION - COMPARISON - OUTCOME.

Door toevoeging van het element ANIMAL is de methode ook goed toepasbaar op diergeneeskundige vraagstukken.


 

Van Zoekvraag via ► Elementen naar ► Zoektermen, met behulp van PICO

Voorbeelden STAP 2 met PICO:

 

Deelvraag 1

Wat doe je in geval van koliek bij het paard?

 

elementen

ANIMAL

Paard

PROBLEM

Koliek

INTERVENTION

Behandeling

COMPARISON

...

OUTCOME

Genezing

zoektermen

horse(s)
equidae
equine
colic
pain relieving drugs

laxative,

surgery

recovery
cure
 

 

 

Deelvraag 2

Is er een verband tussen de voeding en het optreden van koliek bij het paard?

 

elementen

ANIMAL

Paard

PROBLEM

Koliek

INTERVENTION

Voeding

COMPARISON

...

OUTCOME

Optreden

zoektermen

horse(s)
equidae
equine
colic
food
animal feed
nutrition
diet
 
occurrance
impact

 

 

Deelvraag 3

Treedt koliek vaker op bij consumptie van een bepaald soort voer?

 

elementen

ANIMAL

Paard

PROBLEM

Koliek

INTERVENTION

vers gras, hooi

COMPARISON

graan, brokken...

OUTCOME

risico

zoektermen

horse(s),
equidae
equine
colic
grass
hay
grains
pellets
risk