Skip to main content
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: ENQUETE Zelfstudie-WDH-1

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Wat vond/vind je van de ZELFSTUDIE WDH-1?

Aantal opdrachten

veel te veel: 8 votes (12.5%)
beetje te veel: 45 votes (70.31%)
precies goed: 11 votes (17.19%)
te weinig: 0 votes (0%)
veel te weinig: 0 votes (0%)
Total Votes: 64

Inhoud van de toelichtingen

onmisbaar: 7 votes (11.11%)
nuttig: 51 votes (80.95%)
overbodig: 5 votes (7.94%)
Total Votes: 63

Vragen / wensen / suggesties

Stuur alsjeblieft concrete feedback  - als je bijvoorbeeld meer uitleg wilt, waarover dan precies? - naar de samensteller van deze e-module: f.p.weijdema@uu.nl

Bedoeling opdrachten

steeds duidelijk: 8 votes (12.12%)
meestal duidelijk: 30 votes (45.45%)
half om: 22 votes (33.33%)
meestal onduidelijk: 6 votes (9.09%)
steeds onduidelijk: 0 votes (0%)
Total Votes: 66

Niveau Toelichtingen

te moeilijk: 1 votes (1.54%)
te weinig uitleg: 9 votes (13.85%)
goed: 48 votes (73.85%)
te veel uitleg: 5 votes (7.69%)
te makkelijk: 2 votes (3.08%)
Total Votes: 65

Nut opdrachten

nergens voor nodig: 2 votes (3.13%)
klein beetje nuttig: 12 votes (18.75%)
half om: 16 votes (25%)
grotendeels nuttig: 31 votes (48.44%)
allemaal nuttig: 3 votes (4.69%)
Total Votes: 64

Bruikbaarheid e-module voor studie

onmisbaar: 2 votes (3.08%)
ga ik vast nog vaak raadplegen: 8 votes (12.31%)
ga ik waarschijnlijk regelmatig iets in opzoeken: 27 votes (41.54%)
ga ik (heel) misschien nog wel eens gebruiken: 23 votes (35.38%)
kijk ik nooit meer naar: 5 votes (7.69%)
Total Votes: 65

'Look & Feel' module

afstotelijk, stom: 6 votes (9.23%)
niet zo fijn: 21 votes (32.31%)
neutraal: 20 votes (30.77%)
wel aardig: 17 votes (26.15%)
aantrekkelijk, leuk: 1 votes (1.54%)
Total Votes: 65

Rapportcijfer

1: 1 votes (1.22%)
2: 1 votes (1.22%)
3: 1 votes (1.22%)
4: 2 votes (2.44%)
5: 11 votes (13.41%)
6: 23 votes (28.05%)
7: 33 votes (40.24%)
8: 9 votes (10.98%)
9: 1 votes (1.22%)
10: 0 votes (0%)
Total Votes: 82