Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 1. Zoekvragen formuleren

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

STAP 1: van ONDERWERP naar ZOEKVRAGEN

WAT ZOEK IK?    Terug naar Opdracht 11 van de ZELFSTUDIE WDH-1?  Klik:

Terug naar de ZELFSTUDIE WDH-3? Klik: 

 

Wat wil je precies weten?

STAP 1 is het formuleren van concreet beantwoordbare vragen

 

  • Begin met het opstellen een hoofdvraag waarin alle aspecten zitten die aan bod moeten komen.

De hoofdvraag van een onderzoek is vaak veel te complex om in één keer een antwoord op te vinden.

Door combinatie van 'deelantwoorden' kun je komen tot een antwoord op je hele onderzoeksvraag.

 

  • Knip de hoofdvraag op in verschillende deelvragen, waarbij je per  deelvraag steeds focust op één aspect van de overkoepelende vraag.

Via deelvragen kun je antwoorden vinden op verschillende aspecten van de vraag.

 

  • Formuleer elke deelvraag zo concreet mogelijk.

Hoe concreter de vraag, des te meer kans dat je een bruikbaar antwoord vindt.

Een goede zoekvraag

Een goede zoekvraag bestaat uit verschillende goed afgebakende en zoveel mogelijk meetbare elementen.

Bijvoorbeeld:

  • “Is het in de Nederland in de zomer mooi weer?” (is te vaag)
  • “Wat voor weer is er doorgaans in juni-augustus in Nederland ?” (is al minder vaag)
  • "Hoeveel zomerse dagen zijn er gemiddeld in Nederland?" (nog iets concreter)

Meetbaar is:

  • "Hoeveel zomerse dagen (25,0 graden Celsius of warmer) waren er de afgelopen 10 ( 20, 100) jaren per maand in Nederland? "
  • "Welke maximumtemperaturen werden in Nederland per dag bereikt in juni, juli en augustus in de periode 1900 (XXXX) tot 2019?"

 

Onderwerp ► Hoofdvraag ► Deelvragen

Een voorbeeld van STAP 1

Onderwerp

Koliek bij het paard

Hoofdvraag

Hoe behandel je koliek bij het paard en kun je door een bepaald dieet herhaling voorkomen?

Aspecten

     Deelvragen
Probleem

Wat zijn de symptomen van koliek bij het paard?

Therapie

Welke behandelingen zijn er voor koliek bij het paard?

Evidence Based Medicine

Is er vergelijkend onderzoek naar verschillende behandelwijzen van koliek?

Oorzaken

Is er een verband tussen de (soort) voeding en het  optreden van koliek bij het paard?

Preventie

Kan een dieet helpen om het optreden van koliek te voorkomen?