Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Universiteitsbibliotheek – LibGuides

Training Diergeneeskunde Literatuur zoeken, vinden, selecteren, beheren, gebruiken: 4. Systematisch zoeken

Training Literatuurgebruik Diergeneeskunde

Stap 4: GESTRUCTUREERD zoeken

HOE ZOEK IK? 

Hoe doe je dat, 'gestructureerd' zoeken?

In STAP 4 ga je gestructureerd zoeken 

Als je in een database meer dan één zoekterm gebruikt, dan zoeken de meeste zoekmachines

(a) naar documenten waar alle genoemde termen in voorkomen

(b) of naar documenten waarin tenminste één van de termen voorkomt.

Dat leidt nog al eens tot teleurstelling:

 • bij (a): te weinig resultaten, soms alléén ongeschikte 
 • bij (b): veel te veel resultaten, en de meeste ongeschikt 

 

Ga te werk volgens een beproefd schema:

(a) Splits de vraag op in elementen

(b) Combineer alle zoektermen (vervoegingen, synoniemen, in andere taal etc.) van één element met de 'operator' OR

(c) Herhaal met de andere elementen

(d) Combineer de resultaten van (b) en (c) met de 'operator' AND 

Hoe zoek je in Scopus?

Scopus tutorials

Scopus Support Center

Op Youtube is een kanaal waarin je meerdere Scopus tutorials kunt vinden.

Gestructureerd zoeken in PubMed

Werkwijze in PubMed

Inclusief 'Automatic Term Mapping' 

1. Vul een zoekterm in (worden er suggesties getoond, dan kun je die gebruiken maar dat hoeft niet) en klik op SEARCH

 • Kijk in de rechterkolom onder 'Search details'; hier zie je hoe PubMed jouw zoekterm heeft 'vertaald' en gebruikt:
  • met welke termen PubMed gezocht heeft
  • in welke 'velden' (van de geïndexeerde referenties) PubMed gezocht heeft
 • Zie je een nieuwe term? Noteer deze dan in je zoekformulier; wellicht is die straks ook bruikbaar bij zoeken in CAB Abstracts of elders.

2. Herhaal stap 1 met de andere zoektermen die jij voor dit element hebt bedacht maar die PubMed niet heeft gebruikt

3. Combineer alle resultaten voor dit element met 'OR'

 • Ga naar [Advanced Search] voor het overzicht van je [Search History]
 • Selecteer alle resultatensets voor dit ene element
 • Combineer deze subsets met [OR] 

4. Herhaal stap 1-3  voor de andere elementen van de vraag

5. Combineer de resultaten van alle elementen met 'AND'

 • Selecteer in je [Search History] de combisets van de verschillende elementen
 • Combineer de combisets met [AND]

 

Bekijk een voorbeeld

klik op de link hieronder

Gestructureerd zoeken in CAB Abstracts

Werkwijze in CAB Abstracts

Zoek met 'Advanced Search'

1. Vind en gebruik eerst de meest geschikte zoekterm:

 • Klik in het openingsvenster op [Advanced Search]
  • Vink aan [Keyword]
  • Vul één zoekterm in voor het eerste element van de zoekvraag
  • Vink aan [Map Term to Subject Heading]
  • Klik op [Search]
 • Klik in het volgende venster op de getoonde [Subject Heading] voor het betreffende element
  • Bekijk Used for: omvat deze Subject Heading alle termen die je zelf hebt bedacht?
  • Bekijk de Narrower Terms: zijn er geschikte(re) bij?
  • Wil je met sommige hiervan TEGELIJKERDTIJD zoeken, vink die dan aan
  • Wil je met alle Narrower Terms TEGELIJKERDTIJD zoeken, vink dan het veldje [Explode] aan achter de hoofdterm
 • Laat zoeken met de gekozen termen:
  • Klik bovenaan op [Continue]
  • Ga terug naar de Search pagina, en klik bovenaan op [Search History]. Je ziet dan het aantal treffers voor dit element, met de gekozen standaard zoekterm(en)

2. Herhaal stap 1 met de andere zoektermen die jij voor dit element hebt bedacht maar die CAB Abstracts nu niet heeft gebruikt

3. Combineer alle resultaten voor dit element via [Search History]

 • Vink alle resultatensets aan
 • Klik op Combine selections with [OR]

4. Herhaal stap 1-3  voor de andere elementen

5. Combineer de resultaten van alle elementen via [Search History]

 • Vink in de combisets van de verschillende elementen aan
 • Klik op Combine selections with [AND]

Waarom niet 'gewoon' alle termen en elementen combineren in één zoekactie ('één 'zoekstring')?

Eén zoekstring voor de hele vraag is een heel gepuzzel en levert niet altijd wat je wenst

Eén ZOEKSTRING voor de hele vraag bestaat uit een combinatie met OR en AND van alle zoektermen, gescheiden of juist samen genomen met behulp van haakjes of aanhalingstekens of dergelijke, al naar gelang wenselijk.

MAAR PAS OP: de afspraken hierover zijn niet uniform! Haakjes, apostofen, accolades: alles is mogelijk, en niet persé hetzelfde in een ander zoeksysteem. Zo'n string levert daardoor soms iets anders op dan je verwacht...

Vergelijk bijvoorbeeld de resultaten met onderstaande zoekstrings in PubMed:

vaccination AND swine flu OR H1N1

vaccination AND (swine flu OR H1N1)

 • TOTAAL 16.486 artikelen = de som van:
  • 372 artikelen waarin de woorden ‘vaccination’ en ‘swine flu’ beide voorkomen
  • 16.356 artikelen waarin de term ‘H1N1’ voorkomt, maar die misschien helemaal niet over vaccinatie gaan
 • TOTAAL 3.614 artikelen = de som van:
  • 127.152 artikelen over vaccinatie
  • 17.396 artikelen over ‘swine flu’ of  ‘H1N1’